Opintomatkalla Chicagossa

|
Blog

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjauksen ja dramaturgian koulutusohjelman yhteisen kurssikokonaisuuden, ”Itsekuratoitu opintojakso”, opintomatka Chicagoon 12.4.-23.4.2017. Matkaan osallistuneet opiskelijat: Elina Minn (DMA), Joel Neves (OMA), Sanna Uuttu(DMA) ja Tuomas Vaahtoluoto (OMA). Opintomatkalla opiskelijat tutustuivat School of Art Institute Chicagoon (SAIC) ja ATOM-R –teatterin työryhmään ja työskentelytapoihin. Itsekuratoidulla opintojaksolla opiskelijat halusivat syventää ymmärrystään esityksen, taiteen ja teknologian välisistä suhteista. ATOM-R ja SAIC ovat erikoistuneet uuden median ja teknologian sovelluksiin esittävien taiteiden eri kontekstissa.

SAIC on valtava pilvenpiirtäjien ympäröimä taidekoulu keskellä Chicagon keskustaa. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme 18 kerroksiseen päärakennukseen. Hostimme Mark Jeffery, ATOM-R –ryhmän ja SAIC:n esittävien taiteiden (performance) professori, kierrätti meitä koululla, esitteli opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä auttoi meitä kulkukorttien kanssa. Kuvassa näkyy koulun ylimmän kerroksen tila, jossa on huikean kaupunkinäkymän lisäksi maisterivaiheen kuvataideopiskelijoiden työtiloja.

Vierailimme University of Chicagolla ATOM-R ryhmän ja SAICin apulaisprofessori Judd Morriseyn, professori Jen Scappettonen ja taiteilija Abraham Avnisanin järjestämässä augmented reality –työpajassa.

Työpaja järjestettiin työryhmän valmistaman esityksen pohjalta. Ryhmä jatkaa teoksen valmistamista ja pääsimme kokeilemaan ja kehittämään heidän käyttämiään työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja. Työryhmä käyttää 3-d mallinnuksia, digitaalista tekstiä ja AR-tekniikoita esityksiensä materiaalina. Kuvassa Teatterikorkeakoulun opiskelijaa Sanna Uuttua skannataan Ipadilla. Skannauksen jälkeen ohjelma valmistaa Sannan torsosta kolmiulotteisen mallinnuksen ja esittää sen tilassa, jota voi havainnoida ipadin tai älypuhelimen välityksellä.

Elektronisen kirjoittamisen kurssi, opettajana Judd Morrissey. Koulutusohjelmien kevätlukukausi alkaa olla lopuillaan ja myös elektronisen kirjoittamisen kurssilla kerrattiin kurssilla opeteltuja tekniikoita. Tunnin aluksi Judd Morrissey piti lyhyen luennon kokeellisen kirjoittamisen historiasta ja käsitteli suuntauksia ja tekniikoita, jotka perustuvat rajauksiin ja rajoituksiin (mm. Oulipo).

Luennon pohjalta teimme harjoitteen jossa ilmansuunnat toimivat kirjoittamisen rajoitteena: opiskelijat asettuivat tilaan neljän pääilmansuunnan mukaan ja kirjoittivat siitä mitä ruumiillinen asettuminen ja mielikuvat ilmansuunnista herättivät. Näiden tekstien pohjalta opiskelijat koodasivat itselleen ohjelman, joka asetti tekstit digitaaliseen tilaan ilmansuuntien mukaan. Lopputuloksessa opiskelijat saattoivat nähdä itse kirjoittamansa tekstin älypuhelimen ruudulla, leijumassa ympäröivässä tilassa. Koska Teatterikorkeakoulussa emme ole vielä opiskelleet koodaamista, Morrisey antoi meille tehtäväksi suunnitella muille opiskelijoille esityksellinen tilanne, jossa kokea augmented reality –tekstit.

Valmistimme 75 minuutin mittaisen spekulatiivisen työpajan, jossa avasimme näkökulmia jälkifossiilisiin tulevaisuuksiin. Työpaja ”Post-fossile futures –a speculative work shop”, järjestettiin SAIC:n päärakennuksen neljännessä kerroksessa, taide ja teknologia –koulutusohjelman ”Flex Spacessa”. Työpajassa oli neljä osaa. Ensimmäisessa osassa, ”Break /w a soundtrack”, järjestimme osallistujille tauon, joka kesti 10 minuuttia. Toinen osa, ”Elina MInn from the future”, toi työpajaan fiktiivisen ulottuvuuden. Tulevaisuuden Elina Minn soitti esitystilanteeseen Mustarindan asunnostaan ja jakoi kokemustaan vuoden 2048 todellisuudesta, jossa Suomea ei enää ole ja öljy on lähes loppunut. Työapajan kolmannessa osassa, ”A Few MIn”, järjestettiin tila valmiiksi keskustelua varten. Elina avasi työpajan neljännen osan, ”Discussion on post-fossil Future”. Tässä työpajamme viimeisessä osassa keskusteltiin taiteilijan roolista öljyn jälkeisessä maailmassa. Työpaja venyi suunniteltua pidemmäksi ja keskustelu olisi voinut jatkua tunteja.

Kirjoittajat
Joel Neves ja Tuomas Lehtoluoto
Ohjauksen koulutusohjelma