Titta Aaltonen – Sukunimet ja historiallinen maahanmuutto

|
Blog

Kuluneen vuoden aikana olen yrittänyt perehtyä monipuolisesti suomalaisten sukunimien historiaan lopputyöprojektiani silmälläpitäen. Viime marraskuussa olin Turussa kuuntelemassa Siirtolaisuusinstituutin järjestämää seminaaria, jonka teemana oli asuttaminen.

Yksi seminaarin puhujista oli Antero Leitzinger Maahanmuuttovirastosta. Hänen esityksensä aihe oli Ulkomaalaisten asuttaminen Suomeen. Leitzinger on käsitellyt historiallista maahanmuuttoa väitöskirjassaan Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812–1972 sekä sitä täydentävässä teoksessa Ulkomaalaiset Suomessa 1812–1972. Leitzingerin esitys oli kiinnostava ja toi esiin esimerkiksi sen, kuinka suuri merkitys Suomeen tulleilla ulkomaalaisilla on ollut kautta aikojen.

Historiallisen maahanmuuton laajuutta on vaikea tunnistaa osittain siksi, että monet Suomeen asettuneet ulkomaalaiset tai heidän jälkeläisensä ovat vaihtaneet itselleen suomalaisen sukunimen. Aihetta käsittelee esimerkiksi Laura Ekholmin ja Simo Muirin artikkeli Isänmaasuhteen rakentaminen ”kansallisten” nimien avulla: Helsingin juutalaisessa seurakunnassa tehdyt sukunimien vaihdot 1933–1944 jossa he tarkastelevat juutalaisten tekemiä sukunimenmuutoksia.

Mitä enemmän opin suomalaisten sukunimistä, sitä moniulotteisempana suomalaisuus minulle näyttäytyy.

PS. Tämän viikon aikana minun pitäisi toimittaa tiedot teoksen nimestä, koosta, hinnasta ja tekniikasta lopputyönäyttelyn tuottaja-assistentille.