Viikon alumni Marjukka Andersson: Kanttori, muista huolehtia omasta jaksamisestasi

|
Blog

Olemme keskustelleet kanttori, musiikkineuvos (2014)  Marjukka Anderssonin kanssa paljon kanttorin tehtävistä ja asemasta seurakunnassa. Kirkkojärjestyksen 39§ kanta kanttorin velvollisuuksista on yksiselitteinen. Kanttorin tehtävänä on johtaa musiikkielämää seurakunnassa ja vastata seurakunnan musiikkielämästä ja -kasvatuksesta.

- Tämä on seurakunnan musiikkityön ja kanttorin jaksamisen näkökulmasta oikea kanta. Seurakunnat tarvitsevat ammattimuusikon, jotta musiikkielämä olisi organisoitua ja hyödyttäisi seurakuntaa entistä enemmän,  toteaa Andersson.

Andersson kertoo esimerkin ammattitaitoisen kanttorin merkityksestä: Merimieskirkkojen musiikkielämä pyörii vapaaehtoisten voimin, sillä palkattuna työntekijänä toimii usein vain merimiespappi, joskus myös diakoniatyöntekijä. Eräässä merimieskirkossa vapaaehtoisena emäntänä toiminut kanttorikollega otti emännän tehtävien lisäksi vastuulleen myös merimieskirkon musiikkielämästä huolehtimisen. Sen puolen vuoden aikana, jona hän hoiti tehtäviä, merimieskirkon musiikkielämä koki heräämisen. Kirkon musiikkiryhmät kasvoivat, musiikkielämä ja sen myötä koko seurakunnan hartauselämä vilkastui ja rikastui. Kun kanttorikollegan vapaaehtoistyön sopimus läheni loppuaan, musiikkityön vastuu jäi papin vaimon harteille. Papin vaimo oli kyllä pianonsoittotaitoinen, mutta tunsi jo ennalta musertuvansa liian vaikean tehtävän ja hiipuvan musiikkityön painon alla. Ammattitaitoisen kirkkomuusikon merkitys seurakunnan musiikki- ja hartauselämälle oli valjennut seurakunnalle.

Usein ajatellaan, että seurakunnan musiikkielämän johtaminen ja siitä vastaaminen on asioiden määräämistä ja päättämistä yksin.

- Sitä se ei kuitenkaan ole, Marjukka Andersson huomauttaa.

Hän kertoo, että seurakunnan musiikkityön johtaminen on jotain aivan muuta. Se on ensisijaisesti asioista huolehtimista, useiden erilaisten ammattiryhmien, musiikkiryhmien ja muusikoiden taitojen yhteensovittamista, opettamista sekä tapahtumien, musiikkiryhmien ja tilaisuuksien organisointia. On tärkeätä, että joku on vastuussa, ettei seurakunnassa tehtäisi turhaan päällekkäistä työtä. Kun katsotaan kanttorin viran ohjesääntöä, sieltä voidaan laskea yli 20 erilaista virkaan liittyvää velvollisuutta. Suurin osa näistä velvollisuuksista edellyttää ammattimuusikon taitojen lisäksi erittäin hyviä sosiaalisia valmiuksia. Kanttoreiden näkyvästä työstä suurin osa on seurakunnan muiden työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamista.

- Tässä työssä ei pärjää ilman hyviä vuorovaikutustaitoja, Andersson toteaa. 

Yhteistyön täytyy toimia seurakunnan sisällä, sillä muuten työ on liian raskasta. Työajaton työ asettaa jaksamiselle omat haasteensa. Myös vertaistuen puute voi syödä voimia. Pienissä seurakunnissa yksin toimivien kanttoreiden kannattaa pitää yllä yhteyksiä kollegoihin ja muihin musiikin alan toimijoihin, vinkkaa Andersson. Työyhteisöstä ulospäin suuntautuva aktiivisuus koituu loppujen lopuksi työyhteisön hyväksi. 

Andersson muistuttaa, että omasta jaksamisesta pitää huolehtia, sillä kirkkojärjestyksen ja kanttorin viran ohjesäännön mukaisten tehtävien hoitaminen vaatii paljon niin henkisiä kuin fyysisiäkin voimavaroja.

Teksti: Outi Aro-Heinilä
Kirjoittaja on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelija ja mukana alumnimentorointiohjelmassa.
Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumniyhteistyöstä löydät sivulta http://www.uniarts.fi/alumniyhteistyo