Tähtäimessä kansainvälinen jazzlauluverkosto

|
Blog

 
Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmä ja MuTri –tohtorikoulun tohtoriopiskelijat Jenny Robson ja Elena Mindru järjestävät 17.-19.10.2015 ensimmäisen kansainvälisen, nimenomaan jazzlauluun keskittyvän konferenssin.
 
- Vuosien varrella opettaessani ja keikkaillessani minulle on syntynyt tarve jakaa ja vaihtaa jazzlauluun liittyviä ajatuksia tietoa ja opetusmetodeja. Ja siitä se ajatus sitten kehittyi, järjestää aiheen ympärille oma kansainvälinen tapahtuma, kertoo seminaarin puuhanainen, jazzlaulaja, Sibelius-Akatemian opettaja, jatko-opiskelija Jenny Robson. 

Jazzlaulu on vahva taiteenlaji, jolla on kevyen musiikin historian mittakaavassa pitkä historia. Se on pohjautunut paljolti suulliseen, käytännön kautta opittuun ja jaettuun tietoon ja alkanut vasta viime vuosikymmeninä tulla yliopistoihin, tutkimuksen kohteeksi, kirjoihin ja kansiin samalla kun jazzlaulun pedagogiikka on mennyt eteenpäin. Omien jatko-opintojensa myötä myös Robson kertoo ryhtyneensä aktiivisemmin seuraamaan kentän tutkimusta uusin silmin. Kansainvälisesti jazzia ja sen pedagogiikkaa kyllä tutkitaan, mutta tieto siitä missä yliopistoissa, kuka ja miten, on ollut hajanaista.

- Konferenssimme tavoitteena on todella saattaa jazzlaulusta kiinnostuneet muusikot, pedagogit ja tutkijat yhteen jakamaan ajatuksia ja tietoutta: luoda verkostoa ja jakaa tietoa siitä, minkälaista jazzlauluun ja –pedagogiikkaan liittyvää tutkimusta tehdään.

Seminaari onkin kiinnostanut maailmanlaajuisesti ja osallistujia on ilmoittautunut muun muassa Australiasta, USA:sta ja Ecuadorista.

- Alussa ehkä oli pieni huoli siitä, kiinnostaako aihe ja saadaanko tapahtumaan osallistujia – mutta enää en ole huolissani. Jo nyt tuntuu siltä, että tästä tulee hyvä juttu. Itse todella odotan samanhenkisten, samaa tutkimusta ja taidetta tekevien, samoja kysymyksiä pohtivien kollegoiden tapaamista; miten muut pedagogit aihetta lähestyvät, minkälaisia näkökulmia aihetta tutkivat ovat löytäneet. Toiveena tietysti olisi saada tapahtumasta myös perinne.

Tutkijuus ja taiteilijuus voivat muusikossa yhdistyä monella eri tavalla. Vaikka tutkimus tuo paljon uutta – lisää tietoutta ja tietoisuutta, avartaa näköaloja, tuo näkymätöntä näkyväksi ja auttaa sanoittamaan erilaisia ilmiöitä ja asioita - ytimessä on kuitenkin aina taiteilijuus ja musiikki. Robsonille peli on selvä.

- Pedagogina olen huomannut, että tutkimustieto auttaa sanoittamaan erilaisia musiikillisia ilmiöitä ja asioita. Jazzmusiikissa tutkimukset, kokeilut ja analysointi tehdään kuitenkin luokkahuoneissa ja harjoitustiloissa. Keikkalavalla liika analyyttisyys pitää siirtää syrjemmälle, siellä keskeistä on hetkessä tapahtuva muusikoiden välinen kommunikointi.

 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmä järjestää ensimmäisen kansainvälisen jazzlauluun keskittyvän konferenssin 17.-19.10.2015. Tapahtuman pääpuhujiksi on kutsuttu yhdysvaltalaiset jazzlaulaja, säveltäjä, sovittaja ja kouluttaja Carmen Lundy sekä sovittaja, jazzopettaja, laulaja ja pianisti Michele Weir.
Katso lisätiedot tapahtumasta kotisivuilta osoitteesta sites.uniarts.fi/en/web/ijvc/home