Eeva Anttila

Palkkionsaaja, Y/Johto

Professori, T/Tanssinopettajan maisteriohjelma

+358405858415
Esittely

Eeva Anttila works as a professor of dance pedagogy at Theatre Academy of University of the Arts Helsinki, Finland, and leads the MA program for dance pedagogy. She completed her Doctor of Arts degree in dance at the Theatre Academy, Finland in 2003. Her research interests include dialogical and critical dance pedagogy, embodied learning, embodied knowledge and practice-based/artistic research methods. During 2009-13 she lead a development and research project in collaboration titled “The entire school dances!” Anttila is actively involved in national and international dance and arts education organizations and journals. She served as the Chair of Dance and the Child International (2009–2012), and has published several articles and book chapters nationally and internationally. Anttila is co-editor of the International Journal of Education in the Arts and a member of the editorial board of the Nordic Journal of Dance: Practice, Education and Research. Currently she is involved in the ARTSEQUAL -research project (see artsequal.fi). She is also a member of the Board of Uniarts.

 

Eeva Anttila (KL, TanssitT) toimii tanssipedagogiikan professorina ja tanssinopettajan maisteriohjelman johtajana. Hänen väitöskirjansa vuodelta 2003 käsittelee dialogisuutta tanssipedagogiikassa, ja sittemmin hänen kiinnostuksensa kohteena ovat mm. somaattiset menetelmät, kehollinen tieto ja kehollinen oppiminen. Vv. 2009-13 hän johti tanssipedagogiikan kehittämis- ja tutkimushanketta nimeltä ”Koko koulu tanssii!”, ja on nyt mukana ARTSEQUAL -tutkimushankkeessa (www.artsequal.fi). Hän on julkaissut useita artikkeleita tanssipedagogiikasta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Hän toimii aktiivisesti tanssialan ja taidekasvatuksen järjestöissä, ja on Taideyliopiston hallituksen jäsen.

Tutkimus ja julkaisut

Peer-reviewed scientific journal articles and book chapters

Anttila, E. & Svendler Nielsen, C. (forthcoming). Dance and the Quality of life at Schools: A Nordic Affiliation. In K. Bond and S. Gardner. Dance and the Quality of Life. Springer.

Anttila, E. (2018). The Potential of Dance as Embodied Learning. Proceedings of International conference: Body of Knowledge: Embodied Cognition and the Arts. University of California, Irvine, December 8-10, 2016. https://escholarship.org/uc/bokconference

Siljamäki, M., Anttila, E. & Ponkilainen, M. (2017.) Kulttuurienvälinen osaaminen liikuntakasvatuksessa: opiskelijoiden kokemuksia turvapaikanhakijoille pidetyistä liikunnallisista kielityöpajoista. [Intercultural competence in physical education: Experiences of physical education trainee students in kinesthetic language-learning workshops for asylum seekers]. Liikunta & Tiede [Sport Science], 54 (6), 88-94.

Guttorm, H., Löytönen, T., Anttila, E. & Valkeemäki, A. (2016). Mo(ve)ments, Encounters, Repetitions: Writing With (Embodied and Textual) Encounters.  Qualitative Inquiry. 22 (5), 417-427.

Anttila, E. (2016). When Dialogue Fails: An Art Educators Autoethnographical Journey towards Intercultural Awareness. In P. Burnard, K. Powell & E. MacKinlay (Eds.), International Handbook of Intercultural Arts. New York: Routledge.

Anttila, E. (2015). Dance as Embodied Dialogue: Insights from a School Project in Finland. In C. Svendler Nielsen and S. Burridge (Eds.). Dance Education around the World: Perspectives on Dance, Young People and Change. New York: Routledge, 79-86.

Anttila, E. (2015). Embodied Learning in the Arts. In S. Schonmann (Ed.). Wisdom of the Many. - Key Issues in Arts Education. International Yearbook for Research in Arts Education. New York: Waxman.

Löytönen, T., Anttila, E., Guttorm, H., and Valkeemäki, A. (2014). Playing with Patterns: Fumbling Towards Collaborative and Embodied Writing. International Review of Qualitative Research, 7 (2), 236-257.

Anttila, E. (2013). Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. [The entire school dances! The possibilities of embodied learning in a school community]. Theatre Academy Helsinki: Acta Scenica 37.

Anttila, E. (2013). Choreographed Childhoods: Patterns of Embodiment in the Lives of Contemporary Children. In F. McArdle and G. Boldt (Eds.). Young Children, Pedagogy and the Arts: Ways of Seeing. New York: Routledge, 106-125.

Anttila, E., Svendler Nielsen C., Rowe N. & Östern, T. (2013). Young People’s Embodied Voices: Experiences and Learning in Dance Education Practices across the World. Proceedings of the daCi/WDA Global Summit. Taipei, Taiwan, July 2012.

Anttila, E. (2013). Choreographed Childhoods: Patterns of Embodiment in the Lives of Contemporary Children. Proceedings of the daCi/WDA Global Summit. Taipei, Taiwan, July 2012.

Anttila, E. & Sansom, A. (2012). Movement, Embodiment and Creativity. In O. Saracho (Ed.). Contemporary Perspectives in Early Childhood Education. Charlotte, NC: Information Age Publishers, 179-204.

Siljamäki, Mariana, Anttila, Eeva & Sääkslahti, Arja (2012): Cultures in Dialogue: Perceptions and Experiences of Finnish Teachers of Transnational Dances. Scandinavian Journal of Educational Research, 56 (4), 1-18.

Siljamäki, M., Perttula, J., Sääkslahti, A. & Anttila, E. 2012. Tanssikulttuurisia kohtaamisia. Länsiafrikkalaisten tanssien, itämaisen tanssin ja flamencon kulttuuritaustan merkitys suomalaisten harrastajien kokemana. [Encounters through dance cultures: The meaning of cultural background of West African dances, Oriental dance and flamenco from the viewpoint of experiences of recreational dancers]. Kulttuurintutkimuslehti, 29 (3), 15−27.

Anttila, E. & Löytönen, T. (2010). Sensuous Undestanding: Embodied mode of Reflection in Enhancing Wellbeing at Work. LLine – Lifelong learning in Europe. XV (2), 85-93.

Siljamäki, M., Anttila, E. & Sääkslahti, A. (2010): Pedagogical Conceptions of Finnish Teachers of Transnational Dances. Cases: African Dance, Oriental Dance and Flamenco. Nordic Journal of Dance 2, 39–55.

Anttila, E.  (2009). Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. [What does a dancer know? Embodied knowledge as foundation for thinking and learning]. Aikuiskasvatus 29 (2), 84-92.

Anttila, E. (2007). Searching for dialogue in dance education: A teacher’s story. Dance Research Journal 39 (2), 43-57.

Anttila, E. (2007). Dance as a Dialogical praxis: Challenging Individualism in Art and Education. In S. Ravn & C. Svendler Nielsen (Eds.), Tidsskrift for Dans i Uddannelse 1, 57-74.

Anttila, E. (2006). Children as Agents in Dance: Implications of the Notion of Child Culture for Research and practice in Dance Education. In Bresler, L. & Thompson, C. (Eds.). International Handbook for Research in Art Education. Dodrecht: Springer, 856-879.

Anttila, E. (2006). Taiteen voimalla: Taidekasvatuksen mahdollisuudet suomalaisessa peruskoulussa. [With the power of art: The possibilities of dance education in Finnish schools]. Kasvatus 37 (1), 44-52.

 

Non-refereed scientific articles

 

Anttila, E. (2017). Dance as embodied learning. Finnish Journal for Music Education, 20 (1), 127-130.

Anttila, E. (2016). Tasapainoilua tanssipedagogiikan laveilla kentillä ja kapenevilla kinttupoluilla. [Balancing on the wide fields and narrowing paths of dance pedagogy]. In S. Hämäläinen (toim.). Tanssi yliopistossa: Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. [Dance in the university: Writings on new field of higher education and research].Teatterikorkeakoulu: Nivel 07, 266-277.

Anttila, E. (2016). On be(com)ing and connecting: Participatory approaches to dance research and pedagogy. Proceedings of Expanding Notions - Conference of Nordic Forum for Dance Research, Reykjavik, May 2015.

Rouhiainen, L., Anttila, E. & Järvinen, H. (2016). Artistic Research in Dance from a Finnish Perspective. Proceedings of Expanding Notions - Conference of Nordic Forum for Dance Research, Reykjavik, May 2015.

Anttila, E. (2014). Tutkija liikkeessä: Kehollisuus ja toiminta tutkimustyön ytimessä. [The Researcher on the Move: Embodiment and Action at the Core of Research Practice]. In H. Järvinen ja L. Rouhiainen (Ed.). Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. [Dancing Research: Methods and Approaches to Dance Research]. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu: Nivel 3, 127-140.

Rouhiainen, L., Anttila, E. & Järvinen, H. (2014). Taiteellinen tutkimus yhtenä tanssintutkimuksen juonteena. [Artistic Research as one Thread in Dance Research]. In H. Järvinen ja L. Rouhiainen (Ed.). Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. [Dancing Research: Methods and Approaches to Dance Research]. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu: Nivel 3, 175-186.

Anttila, E., Guttorm, H., Löytönen, T. and Valkeemäki, A. (2014). Happy Incidents and Unexpected Encounters in the Academia, or Be(coming) (a) Present(ation). In A. Arlander (Ed.) The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3 – Colloquim on Artistic Research in the Performing Arts. Theatre Academy Helsinki: Nivel 2.

Anttila, E. (2013). Dance pedagogy in the Contemporary World. Keynote address. Prcoceedings of Close Encounters Conference, Stockholm, Sweden, October 2012.

Anttila, E. (2010) Children's Right to Dance. In H. Ruismäki & I. Ruokonen (Eds.). Rights of the Children to the Arts, Culture and Creativity. 2nd International Journal of Intercultural Arts Education Conference. Helsinki: University of Helsinki, 61-70.

Anttila, E. (2011). Taiteen tieto ja kohtaamisen pedagogiikka. [Art as Knowledge and the Pedagogy of Encounter]. In E. Anttila (Ed.). Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. [The Trace of Art: Paths and Crossings in Art Pedagogy]. Teatterikorkeakoulu: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 40.

Anttila, E. (2010). Art, Aesthetic Qualities, and Understanding the Human Condition. Proceedings of CARPA 1; Theatre Academy Helsinki, 86-93.

Anttila, E. (2010). Koko koulu tanssii! Kehollisuuden haasteita ja mahdollisuuksia kouluyhteisössä. [The entire school dances! The possibilities of embodied learning in a school community]. Nuorisotutkimuslehti 28 (4), 38-45.

Anttila, E., Risner, D. Stinson, S. (2009). Critical issues in Dance Education Practice and Research. Proceedings of Congress on Research in Dance conference, Leicester, UK.

Anttila, E. (2009). Moving Interpretations: Touching the Boundaries between the Real and the Fictive. In  L. Rouhiainen (Ed.), Dance, Movement, Mobility. Proceedings of the 11th conference of Nordic Forum for Dance Research.

Anttila, E. (2008). Dialogical Pedagogy, Embodied Knowledge, and Meaningful Learning. In. S. Shapiro (Ed.), Dance in a World of Change:  Examining Globalization and Cultural Differences. Champaign, IL: Human Kinetics, 159-179.

Anttila, E. (2008). Pintaa syvemmälle: Taide, kriittinen kasvatus ja muutoksen mahdollisuus. [Below the Surface: Art, Critical Education and the Possibility for Change].  In M. Lanas, H. Niinistö & J. Suoranta (Ed.). Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2. [Questions of Critical Pedagogy 2]. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 19-50. 

Anttila, E. (2007). Mind the Body: Unearthing the Affiliation between the Conscious Body and the Reflective Mind. In L. Rouhiainen, E. Anttila, K. Heimonen, S. Hämäläinen, H. Kauppila & P. Salosaari (Eds.). Ways of knowing in dance and art. Theatre Academy, Finland: Acta Scenica 19, 79-99.

Anttila, E. (2007). Taide, tieto ja oppiminen. Kokonaisvaltaisen oppimiskäsityksen perusteita. [Art, knowledge, and learning: Foundations of a holistic view for learning]. The Finnish Journal of Music Education. 10 (1-2), 104-110.

Anttila, E. (2006). Dance and Dialogue: Partnership and Beyond. In P. Pakkanen & A. Sarje (Eds.), Finnish Dance at the Crossroads: Practical and Theoretical Challenges. Helsinki: The Arts Council of Finland, 27-35.

Anttila, E. (2006). Teaching Dance Appreciation in Finland. In L. Bresler & C. Thompson (Eds.). International Handbook for Research in Art Education. Dodrecht: Springer, 581-582.

Anttila, E. (2006). The Somatic Movement Gains Momentum in Finland. In L. Bresler & C. Thompson (Eds.). International Handbook for Research in Art Education. Dodrecht: Springer, 1133-1135.

Anttila, E. (2006). Critical Social Issues in Dance Education Research. In L. Bresler & C. Thompson (Eds.). International handbook for research in art education. Dodrecht: Springer, 983-984.

Anttila, E. (2006). Thoughtful Motion: Dance as an Avenue towards Embodied Knowledge and Social Consciousness. In D. Risner & J. Anderson (Eds.). Focus on Dance Education: Celebrating the Whole Person. Proceedings of the National Dance Education Organization Conference. Long Beach, CA, 3-10.

Anttila, E. (2004). Dance Learning as Practice of Freedom. In L. Rouhiainen, E. Anttila, S. Hämäläinen and T. Löytönen (Eds.). The Same Difference? Ethical and Political Perspectives on Dance. Theatre Academy, Finland: Acta Scenica 17.

Anttila, E. (2001). Transforming Paulo Freire’s Liberatory Pedagogy into Pedagogy for Dance. In J. LaPointe-Crump (Ed.). Transmigratory Moves: Dance in Global Circulation. Proceedings of the 34th International Conference of Congress on Research in Dance. New York University, 17-25.

Anttila, E. (2000). Towards Dialogue in Dance Education. In J. LeDrew & H. Ritenburg (Eds.), Extensions & Extremities: Points of Departure. Proceedings of the 8th Dance and the Child International Conference. University of Regina, 23-28.

 

Books/monographs

 

Martin, Rose with Anttila, E. (2017). Talking Dance: contemporary histories from the Baltic Sea. London: IB Tauris.

Anttila, E. (2011) (Ed.). Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä.[The Trace of Art: Paths and Crossings in Art Pedagogy]. Teatterikorkeakoulu, Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 40.

Anttila, K. Heimonen, S. Hämäläinen, H. Kauppila, L. Rouhiainen & P. Salosaari (Eds.), (2007) Ways of Knowing in Dance and Art. Theatre Academy, Finland: Acta Scenica 19.

Anttila, E., Hämäläinen, S., Löytönen, T. & Rouhiainen, L. (2005). (Eds.), Ethics and Politics Embodied in Dance. Conference Proceedings. Theatre Academy, Finland. Anttila, E., Hämäläinen, S., Löytönen, T. & Rouhiainen, L. (2004). (Eds.), The Same Difference? Ethical and Political Perspectives on Dance. Theatre Academy, Finland: Acta Scenica 17.

Anttila, E. (2003). A Dream Journey to the Unknown: Searching for Dialogue in Dance Education. Doctoral dissertation. Theatre Academy, Finland: Acta Scenica 14.

 

 

Publications intended for professional communities

 

Anttila, E. (2016). Lapsissa on tulevaisuus? [The future is in children? ] Akatiimi, 9, p. 16. http://www.acatiimi.fi/9_2016/5.php

Anttila, E. (2016). Kuvitellen parempi maailma [Imagine a better world]. Akatiimi, 4, p. 18. http://www.acatiimi.fi/4_2016/04_16_10.php

Anttila, E. (2014). “Meillä tanssii koko koulu, uskokaa tai älkää!” [Here the Entire School Dances, Believe or Not!]. Liikunta ja Tiede 52 (1), 20-23.

Anttila, E. (2013). Towards Holistic, Contemporary Pedagogies: Focusing on the Body and the Senses. LLinE journal 4/2015.

Anttila, E. (2009). Tanssii tätien kanssa: Luova liikunta ja tanssi varhaiskasvatuksessa. [Dancing with the grown ups. Creative movement and dance in early childhood education. In A-L.Välimäki, I. Ruokonen & S. Rusanen (Eds.), Varhaiskasvatuksen suunnitelmaa täydentävä taito- ja taideaineiden erillisjulkaisu [A special publication for complementing the plan for early childhood education]. Stakes.

Anttila, E. (2007). Minäkö tutkija? Johdatus laadulliseen/postpositvistiseen tutkimukseen. [Me – A researcher? Introduction to qualitative/postpositivistic research]. Available at http://www.xip.fi/tutkija/index.htm.

Anttila, E. (2007). Tanssin pyörteissä. [In the swirls of dance]. In S. Karppinen, I. Ruokonen & K. Uusikylä (Eds.), Nuoret ja taide  – ilolla ja innolla, uhmalla ja uholla. Tampere: Finnlectura.

Anttila, E. (2006). Tanssin mieli [The Mind in dance]. In R. Jakku-Sihvonen (Ed.), Taide- ja taitoaineiden opetuksen merkityksiä. (pp. 60-75). [Meanings of teaching arts and crafts). Theatre Academy Publication Series 39.

Anttila, E. (2006). Thoughtful motion: Towards embodied knowing and bodily consciousness. Drama - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (1)2006, 24-25.

Anttila, E. (2006). Tarvitaanko tanssissa erityistä poikapedagogiikkaa? [Is special boy pedagogy needed in dance?]. In P. Houni, J. Laakkonen, H. Reitala  L. Rouhiainen (Eds.). Liikkeitä näyttämöllä. (pp. 244-247). Theatre Academy, Finland: Näyttämö & Tutkimus 2.

Anttila, E. (2005). Body memories in dance research. In I. Björnsdóttir (Ed.), Dance heritage: crossing academia and physicality. Proceedings of the 7th Nordic Forum for Dance Research conference (pp. 238-242). Reykjavik, Island.

Anttila, E. (2005). “Tanssin, siis ajattelen”: Pohdintoja tanssista, oppimisesta ja kehotietoisuudesta. [”I Dance, therefore I think”: Contemplations on Dance, Learning and Bodily Consciousness]. In Karppinen, S., Ruokonen, I. & Uusikylä, K. (Eds.), Taidon ja taiteen luova voima (pp. 71-84). Tampere: Finn Lectura.

Anttila, E. (2003). Kaikuja salista. [Echoes from the studio]. In J. Varto, M. Saarnivaara & H. Tervahattu (Eds.), Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa. (pp. 138-147). Artefakta 13. Hamina: Akatiimi.

Anttila, E. (2003). Kasvatus, kehitys ja oppiminen. [Education, development and learning]. http://www.teak.fi/virtuaali/

Anttila, E. & Jalkanen, T. (2003). Tanssin tuntemus. [Knowing dance]. In K. Kontunen (Ed.), Tanssioppilaan kirja (pp. 115-132). Helsinki: Board of Education.

Anttila, E. (2003). Vallatonta pedagogiikkaa. [Undisciplined pedagogy]. NYTTA: Nykytyttö ja tanssi –työryhmän muistio. (pp. 3-8).

Anttila, E. (2003). Nyt tuulee Myllypurosta. [Now the wind blows from Myllypuro]. Drama - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3), 34-38

Anttila, E. (2002). Tanssi: Kehon leikkiä. [Dance: Body play]. In S. Karppinen, A. Puurula A. & I. Ruokonen (Eds.), Taiteen ja leikin lumous (pp.76-87). Tampere: Finn Lectura.

Anttila, E. (2001). Matka tuntemattomaan: Kohti dialogista tanssipedagogiikkaa. [A journey to the unknown: Towards dialogical dance pedagogy]. In I. Sava (Ed.), TAIKOMO projektin päättyessä: Monikulttuurisuudesta matkalla minuuteen (pp. 35-46). Publications series of city of Helsinki, Finland: A6:2001.

 

Www-sivut
Asiantuntijuusalueet
dance pedagogy
arts education
research methodology
critical pedagogy
qualitative research