Tapio Kujala Taideyliopiston koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi  

Valinnassa korostettiin Kujalan pitkää johtamiskokemusta sekä laajoja kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

Taideyliopiston koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi kaudelle 1.8.2024–31.7.2029 on valittu yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Kujala.

Kujala on työskennellyt Tampereen ammattikorkeakoulun rehtorina vuosina 2021–2024 ja Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana vuosina 2016–2020. Kujala on toiminut myös Kansanvalistusseuran säätiön toiminnanjohtajana, Yleisradion oppimisen ja tieteen päällikkönä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön johtajana. Kujalalle kulttuurin puolustaminen ja sivistys ovat tärkeitä. 

”Kulttuuri ja sivistys edistävät sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia. Talouspuheen dominoidessa julkista keskustelua niiden merkitys jää kuitenkin vähemmälle huomiolle. Näen, että Taideyliopiston tehtävänä on osoittaa kulttuurin ja sivistyksen arvo,” Tapio Kujala sanoo. 

Koulutuksesta vastaavana vararehtorin tehtävänä on johtaa Taideyliopiston koulutuksen, oppimisympäristöjen ja -palveluiden kehittämistyötä. Vararehtori vastaa myös koulutuksen tuloksista ja rahoituksen perusteina olevien tavoitteiden saavuttamisesta yhdessä Taideyliopiston kolmen akatemian koulutuksesta vastaavien varadekaanien kanssa. 

Valinnassa korostettiin erityisesti Kujalan johtamiskokemusta sekä laajoja kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. 

”Tapio Kujalalla on pitkä kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja siihen liittyvästä sidosryhmätyöstä. Uskon, että saamme hänestä erinomaisen vararehtorin,” toteaa Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.  

Yliopiston hallitus teki päätöksen vararehtorin nimittämisestä kokouksessaan 16.5.2024. Vararehtorin tehtävää haki avoimessa haussa 9 henkilöä. Lisäksi rekrytoinnissa käytettiin suorahakua. Haastattelujen ja muiden hakumateriaalien perusteella rekrytointiryhmä valitsi kolme kärkiehdokasta yliopistoyhteisölle avoimeen kuulemistilaisuuteen.

Tapio Kujalan kuva: Petri Summanen