Taideyliopiston hallituksen jäsen ja yliopiston alumni Sonya Lindfors sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon

Valtionpalkinto myönnettiin myös alumneille Timo Ruuskanen, Tuukka Vasama, Eva Buchwald ja Linda Wallgren.

Sonya Lindfors
Kuva: Tuukka Ervasti

Vuosittain jaettavat tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään henkilöille, joiden toiminta on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Palkintoperusteissa todetaan, että Sonya Lindfors on tehnyt vuosia vaikuttavaa ja vastuullista tiedonjulkistamistyötä monialaisten taideprojektien avulla. Hän on toiminut tanssijana, koreografina ja kouluttajana sekä taideyhteisö UrbanApan taiteellisena johtajana. Lindfors on luonut yhteisöllisiä tiedonjulkistamisen käytäntöjä erilaisten taide-, tiede- ja kansalaisyhteisöjen kanssa sekä käsitellyt puhuttelevasti aiheita, jotka suomalaisessa julkisessa keskustelussa on usein ohitettu. Samalla hän on raivannut tilaa erilaisille vähemmistöille ja marginalisoiduille ryhmille sekä tehnyt näkyväksi vallitsevia valta-asetelmia, kuten valkoisuuden dominanssin.

Palkintoperusteissa nostetaan esiin Lindforsin johtamien tanssitaideprojektien aiheita, joita ovat olleet erityisesti mustuus ja rasismi, tasa-arvo, kulttuuriset representaatiot sekä kolonialismin perintö. Hänen todetaan herättäneen keskustelua moninaisuuden tunnistamisen ja inklusiivisuuden tärkeydestä sekä ruumiillisuudesta yhtenä asioiden kokemisen, tutkimisen ja kertomisen välineenä. Lindforsin toimintaa tiedonjulkistamisessa luonnehtivat yhteisöllisyys ja osallisuus, erilaisten hierarkioiden purkaminen sekä uusien toimintatapojen, toiminnan paikkojen ja kaikille parempien tulevaisuuksien etsiminen.

Valtionpalkinto myös Taideyliopiston alumneille teatteriteoksesta Aleksis Kivi – mies, josta tuli monumentti

Valtionpalkinnon saivat myös Taideylipiston alumnit, näyttelijä-ohjaajat Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama, dramaturgi Eva Buchwald sekä ohjaaja Linda Wallgren teatteriteoksessa Aleksis Kivi – mies, josta tuli monumentti. Palkintoperusteiden mukaan teos on enemmän kuin taidetta. Se esittelee kansalliskirjailijamme elämän ja tuotannon häkellyttävän monipuolisesti ja tulkitsee nyky-yhteiskuntamme ja identiteettimme rakentumista älyllisesti ja korkeatasoisesti. Esitys laajentaa yleisönsä tajuntaa kulttuurihistoriallis–taiteellisesti ennennäkemättömällä tavalla, perusteissa todetaan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen jakoi yhdeksän tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa 13.9.2022.

Taideyliopisto onnittelee lämpimästi Sonya Lindforsia, Timo Ruuskasta, Tuukka Vasamaa, Eva Buchwaldia ja Linda Wallgrenia!