Taideyliopisto käynnistää opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaikaa koskevat muutosneuvottelut

Neuvotteluissa pyritään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa löytämään ratkaisu, joka tunnistaa taideopetuksen erityispiirteet.

Rumpuopiskelija ja -opettaja harjoittelevat luokassa

Taideyliopisto käynnistää opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaikaa koskevat muutosneuvottelut maaliskuussa 2023 osana Taideyliopiston henkilöstöpolitiikan kehittämisprojektia.

Neuvottelujen tavoitteina on linjata yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa kokonaistyöajan periaatteet Taideyliopistossa, määrittää käytännöt niiden toteuttamiseksi ja löytää kokonaistyöaikaan taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Neuvottelut koskettavat kokonaistyöajan piiriin lukeutuvaa opetus- ja tutkimushenkilöstöä, yhteensä noin 360 työntekijää. Työnantajan arvion mukaan neuvotteluista ei seuraa työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista.

Tavoitteena on linjata kokonaistyöaikaan liittyvät käytännöt

Taideyliopisto on käynyt vuoropuhelua henkilöstön edustajien kanssa kokonaistyöaikaan liittyvistä asioista syksystä 2022 alkaen. Helmikuussa 2023 yliopiston hallitus valtuutti rehtorin käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kokonaistyöaikaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi paikallisesti.

Kokonaistyöaikaa koskevien muutosneuvottelujen ensisijaisina tavoitteina on yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa linjata kokonaistyöajan periaatteet Taideyliopistossa, määrittää käytännöt niiden toteuttamiseksi ja löytää kokonaistyöaikaan taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Kokonaistyöaikaan liittyvät muutosneuvottelut ovat osa Taideyliopiston henkilöstöpolitiikan kehittämisprojektia vuosina 2021—2024. Projektin aikaisemmissa vaiheissa tarkasteltiin kaikki määräaikaiset akateemiset työsuhteet ja vakinaistettiin 88 henkilön tehtävät. Toisessa vaiheessa tarkasteltiin tuntiopettajien tilannetta, jonka seurauksena solmittiin Taideyliopiston paikallinen sopimus ja luotiin uusi taideopettajan tehtävä. Samassa yhteydessä tarjottiin vakituista taideopettajan tehtävää 52 henkilölle ja vakituista lehtorin tehtävää 9 henkilölle.

Muutosneuvottelut pyritään saamaan päätökseen kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Neuvotteluista seuraavat toimenpiteet, kuten uusien kokonaistyöaikalinjausten käyttöönotto ja sen mukaiset uudet työaikasuunnitelmat, suunnitellaan toteutettavaksi viimeistään osana lukuvuoden 2024—2025 vuosisuunnittelua.

Taideyliopiston neuvottelut ovat paikalliset, eivätkä ne liity kansalliseen neuvotteluun yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta.