Sibelius-Akatemian julkaisu tarjoilee Tatjana Pogoževan viulupedaogiikan parhaita oppeja ensi kertaa suomennettuna

”Viulunsoiton opetuksen metodiikka” toimii työkaluna tämänkin päivän pedagogeille.

Lehtori Päivyt Meller soittaa viulua lapsena

Mitkä ovat viulunsoitonopettajan haasteet ja tärkeimmät tehtävät? Miten auttaa nuorta oppilasta kasvamaan musiikkia aidosti kokevaksi ja ilmaisutaitoiseksi muusikoksi? Näitä kysymyksiä on pohtinut venäläinen viulupedagogi Tatjana Pogoževa ”Viulunsoiton opetuksen metodiikka” -teoksessa, josta Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee odotetun suomennoksen. 

Teos on kirjoitettu Moskovassa vuonna 1966. Sen sisältö on suurelta osin ajaton ja tarjoa näkemyksiä ja tukea myös 2000-luvun viulupedagogeille ja pedagogiikkaopiskelijoille. Teoksessa on myös filosofian tohtori Sini Louhivuoren laatima historiallinen katsaus viulunsoiton opetuksen kehitykseen ja suuntauksiin vuosien varrella.

Tatjana Pogoževa hahmotti jo omana aikanaan ainutlaatuisella tavalla viulunsoiton opetuksen kokonaisvaltaisuuden ja huomioi pedgogiikassaan paitsi lapsen fyysisen ja motorisen, myös hänen henkisen kehityksensä. Pogoževa on julkaissut aiemmin myös viulunsoiton alkeistason oppaan Opi soittamaan viulua. Viulunsoiton opetuksen metodiikka laajentaa tämän teoksen antia kattamaan nuoren viulunsoiton opiskelijan seitsemän ensimmäistä opiskeluvuotta. Viulunsoiton opettajille teos tarjoaa muun muassa neuvoja siihen, miten rakentaa eri-ikäisten viulunsoitinopiskelijoiden ohjelmisto niin, että sekä lapsen tekninen että musiikillinen kasvu etenee hänen muun kehityksensä mukaisesti ja sitä tukien. 

Teos kokoaa yhteen venäläisen viulunsoiton opiskelun perinteen parhaita paloja ja tarjoaa myös kuvan siitä, mikä Suomessakin pitkään pedagogina vaikuttaneen Pogoževan panos maamme viulunsoiton kehitykseen oli. Pogoževa opetti muun muassa Oulun musiikkiopistossa sekä suomalaisilla musiikkileireillä. Hän onkin jättänyt pysyvät jäljet suomalaisen viulunsoiton opetuksen historiaan.

Pogoževan mukaan tärkeintä on, että lapsella on turvallinen ja mukava olo soittotunnilla.

”Kaiken hänen jakamansa pedagogisen tiedon ja osaamisen voi hyvin allekirjoittaa tänäkin päivänä”, kertoo Pogozevan entinen oppilas, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian viulumusiikin lehtori Päivyt Meller, jonka ideasta teoksen käännättäminen suomeksi lähti.

Teos julkaistaan Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa. Se tulee saataville sekä Ostinaton ja Unigrafian verkkokauppoihin että sähköisenä versiona Taideyliopiston kirjaston Taju-tietokantaan.

Lisätiedot

Päivyt Meller
paivyt.meller@uniarts.fi

Tatjana Pogoževa: Viulunsoiton opettamisen metodiikka 
Sibelius-Akatemian julkaisuja 20

ISBN 978-952-329-238-3 (painettu) 
ISSN 0359-2308 (painettu) 

ISBN 978-952-329-239-0 (PDF) 
ISSN 2489-7973 (PDF)