Magnus Quaife Taideyliopiston taiteilijapedagogiikan professoriksi

Saastamoisen säätiön rahoittama uraauurtava professuuri keskittyy ammattitaiteilijoiden koulutuksen tutkimukseen.

magnus quaife maalauksen edessä

Brittiläinen Magnus Quaife aloitti tammikuussa Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteilijapedagogiikan ensimmäisenä professorina. Viisivuotisen professuurin mahdollistaa Saastamoisen säätiö, jolla on pitkä perinne suomalaisen kuvataiteen ja erityisesti sen kansainvälistymisen tukemisessa.

”On kunnia päästä aloittamaan taiteilijapedagogiikan professorina Taideyliopistossa näin kiehtovaan aikaan, kun Sörnäisten kampuksen uudisrakennus on pian avautumassa,” Quaife iloitsee.

Hän pitää uutta asemaansa sekä ainutlaatuisena että oikea-aikaisena.

”Tuntuu merkittävältä päästä tekemään tutkimusta ja tuottamaan uutta tietoa aikana, jolloin työtiloissa tapahtuva opetus on ollut varsin haasteellista globaalin pandemian vuoksi.”

Quaifella on tohtorintutkinto Manchester Institute for Research in Art and Designista, maisterintutkinto kuvataiteesta Manchester School of Artista ja kandidaatintutkinto maalauksesta Chelsea College of Art and Designista. Hänellä on kokemusta akateemisesta johtamisesta ja kuvataiteiden opettamisesta eri taidealoilta kaikilla korkeakoulutuksen tasoilla. Yli 15 vuoden ajan hän työskenteli Manchester School of Artissa eri asemissa.

Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori Jaana Erkkilä-Hill kertoo, että Magnus Quaife sai professuuria hakeneista ylivoimaisesti parhaimmat arviot lausunnonantajilta.

”Magnus Quaife tulee vahvistamaan Kuvataideakatemian jo ennestään kansainvälistä opettaja- ja tutkijajoukkoa. On hienoa saada Quaifen kaltainen uranuurtaja tähän työhön”, Erkkilä-Hill toteaa.

Quaifen tehtävä professorina on muodostaa yliopistotasoiseen taiteilijakoulutukseen keskittyvä tutkimusryhmä ja luoda alalle kansainvälisiä verkostoja.

Tarkoituksena on tutkia, miten taiteilijat kouluttavat tulevia taiteilijoita, mitä on taiteilijoiden harjoittama pedagogiikka ja minkälaista teoriaa tällainen alan kokemuksellisiin käytäntöihin nojaava opetus tuottaa.

”Tutkimuksessa tullaan hyödyntämään taiteilijoiden, opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia ja näkökulmia, jotta ymmärrämme paremmin taiteilijakoulutuksen muutospotentiaalia,” Quaife sanoo.

Quaifen mukaan kysymys taiteilijakoulutuksen tarkoituksesta on entistäkin tärkeämpi.

”Miten taidekoulut pystyvät jatkuvasti tuottamaan kriittisiä ajattelijoita, kulttuurijohtajia ja muutosagentteja, jotka pystyvät löytämään ratkaisuja ja muuttamaan tapaamme nähdä maailma?”

Quaife on maalaamisesta kiinnostunut käsitetaiteilija. Hänen lähestymistapaansa on luonnehdittu modernin ajan ja nykyisyyden arkeologiseksi tutkimukseksi.

Quaife on perustanut ja johtaa Teaching Painting -organisaatiota, joka tutkii taiteen korkeakoulutuksen opetusmetodeja. Quaife on toiminut vierailevana tutkijana muun muassa Kantonin kuvataideakatemiassa Kiinassa ja Glasgow School of Artissa.

Taideyliopisto suunnannäyttäjänä

Uusi professuuri suuntautuu kuvataiteilijoiden koulutukseen. Myöhemmin tavoitteena on laajentaa tutkimusta muihin yliopiston taiteenaloihin eli musiikkiin, teatteriin ja tanssiin.

Taiteilijapedagogiikka on uusi ja kansainvälisestikin vähän tutkittu aihe. Taideyliopistoon perustettava professuuri onkin tiettävästi alan ensimmäinen oppituoli maailmassa.

”Taideyliopistolla on valtakunnallinen vastuu taidealojen korkeimmasta opetuksesta Suomessa. Haluamme panostaa kunnianhimoisesti taiteilijapedagogiikan tutkimukseen ja olla suunnannäyttäjänä uudella oppialalla”, sanoo Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Professuurin mahdollistaa Saastamoisen säätiön lahjoitus.

”Näemme taidekoulutuksen ja tutkimuksen kentän lähtökohtaisesti kansainvälisenä, ja uusi professuuri avaa mahdollisuuksia vuoropuheluun, jolla on paljon Suomea laajemmat vaikutukset”, sanoo Saastamoisen säätiön hallituksen jäsen Marja Karttunen.