Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoitus tukee tarinallisen osaamisen vahvistamista terveydenhoidon arjessa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa käynnistyvät syksyllä sosiaali- ja terveyden- huollon ammattilaisille tarkoitetut kurssit kirjoittamiseen ja tarinoihin liittyvän osaamisen vahvistamiseksi.

Syksyllä 2021 alkava ”Health, Narrative and the Arts” -hankkeen koulutus paneutuu terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten narratiivisen kompetenssin tunnistamiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen.

Potilaiden kuunteleminen on keskeistä terveydenhuollon ammattilaisten työssä. Alan ammattilaisille on siksi hyödyllistä pysähtyä välillä pohtimaan, miten tarinat toimivat ja miten niitä kuunnellaan ja tulkitaan. Tarinoihin liittyvä osaaminen auttaa heitä hyödyntämään lääketieteellistä ammattitaitoaan entistä paremmin.

Teatterikorkeakoulussa alkaa syksyllä kaksi kirjoittamiseen ja lukemiseen keskittyvää kurssia, joiden tarkoitus on tarjota tilaisuuksia kuuntelemisen ja itsereflektion taitojen kehittämiseen. Keväällä 2022 koulutus täydentyy kansainvälisten vierailijoiden luentosarjalla.

Uusi avaus Suomessa

Suomessa vastaavaa koulutusta on järjestetty toistaiseksi vähän. Kansainvälisestikin ala on vielä nuori mutta vireä.

Esimerkiksi Columbian, New Yorkin ja Nottinghamin yliopistoissa terveyttä, sairautta ja kuolevaisuutta tarkastellaan monialaisesti lääketieteen, taiteiden ja humanististen alojen näkökulmista.

”Useissa kansainvälisissä̈ yliopistoissa on jo aiheeseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta”, kertoo hankkeen sisällöistä vastaava kirjailija ja psykologi Jussi Valtonen. Valtonen toimii kirjoittamisen maisteriohjelman professorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja tutkijana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Syksyn kursseja varten on tänä keväänä koulutettu virtuaalisesti ryhmä Teatterikorkean tuntiopettajia Columbian yliopiston Narrative Medicine -workshopissa. Ryhmä koostuu valmistuvista kirjoittamisen maisteriohjelman opiskelijoista ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Hanke tuo myös narratiivisen lääketieteen huippuosaajia Suomeen luennoimaan keväällä 2022.

”Haluamme herätellä ihmisiä huomaamaan, kuinka monipuolinen voimavara taide on myös sairastumiseen ja kuolevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä”, Valtonen sanoo.

Osana hanketta käynnistetään alan tutkimusta Taideyliopistossa.

Taiteella edistetään hyvinvointia

Taideyliopistolle kyseessä on uusi, mutta luonteva aluevaltaus.

”Tässä ajassa on todella tärkeää tutkia ja kehittää eri taiteenalojen menetelmien ja käytäntöjen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä”, totesi Taideyliopiston aiempi rehtori Jari Perkiömäki vuonna 2020, kun Jenny ja Antti Wihurin rahastosta saatiin hankkeelle rahoitus.

Taiteen tasa-arvoista saatavuutta ja hyvinvointivaikutuksia muun muassa terveydenhuollossa ja hoivalaitoksissa on tutkittu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ArtsEqual-hankkeessa, jota Taideyliopisto koordinoi.

”Health, Narrative and the Arts – Narratiivisen kompetenssin vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa” -hankkeen apuraha vuodelle 2021 on 75 000 euroa. Hankkeelle ollaan hakemassa jatkorahoitusta.