Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Tohtorintutkinto: Legatosoitolla välitettiin 1800-luvun yhteiskunnan arvoja musiikin kautta

Marianne Gustafsson Burgmann

Marianne Gustafsson Burgmann havaitsi tohtorintutkinnossaan, että 1800-luvulla käsitys legatosta saksalaisessa urkumusiikissa oli monimuotoisempi kuin sen nykyään ymmärretään olevan. Gustafsson Burgmannin tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 8.5.2021.

Gustafsson Burgmann tarkastelee viidestä konsertista ja kirjallisesta tutkielmasta koostuvassa tohtorintutkinnossaan 1800-luvun saksalaisen urkumusiikin legatokäsitystä ja legatolla vaikuttamista sekä Josef Rheinbergeriä (1839–1901) retorisen musiikin tradition jatkajana. Legatolla tarkoitetaan useimmiten äänestä toiseen saumattomasti jatkuvaa sidottua soittotapaa ja retorisuudella musiikin ja puhutun kielen analogiaa.

Jatkotutkintokonserttien teemoina olivat Rheinbergerin suhde klassiseen traditioon, koraalin käyttö, urut solistisena ja kamarimusiikillisena soittimena sekä ohjelmallisuus ja transkriptiot. Jokaisessa konsertissa kuultiin vähintään yksi urkusonaatti, joka 1800-luvun saksalaisessa urkumusiikissa edusti uutta genreä.

Tutkielmassaan Gustafsson Burgmann pohtii legatosoittoa musiikin esittämisen sekä 1800-luvun henkisten ideaalien näkökulmasta. Hän pyrkii murtamaan jatkuvan legaton normia ensisijaisena tulkinnallisena vaihtoehtona ja löytämään moni-ilmeisempää artikulaatiokäsitystä tukevia periaatteita. Gustafsson Burgmannin mukaan jatkuva legato retorisessa kontekstissa rajoittaa urkumusiikin ilmaisun keinot agogiikan käyttöön, ja sen norminomaista soveltamista aikakauden saksalaiseen musiikkiin tulisi välttää.

Legatosoiton voi nähdä yhteen sitomisen, yhtenäisyyden ja yksimielisyyden symbolina. Siinä kiteytyivät monet 1800-luvun porvarillisen yhteiskunnan pyrkimyksistä, ja se voidaankin nähdä musiikilla vaikuttamisen välineenä, jolla edistettiin näiden pyrkimysten ­toteutumista.

Lisätietoja

Marianne Gustafsson Burgmann
marianne.gustafsson.burgmann@uniarts.fi

Verkkotapahtuma: Ma­rian­ne Gus­tafs­son Burg­man­nin toh­to­rin­tut­kin­non tar­kas­tus­ti­lai­suus 8.5.2021klo 12

Taiteellinen osio: ”Matkatoverina Josef Gabriel Rheinberger; opintomatka saksalaisen urkuromantiikan estetiikkaan”

Tutkielma: ”Mimesiksestä subliimiin – Legatolla vaikuttaminen 1800-luvun saksalaisen urkumusiikin estetiikassa”

Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: MuT Peter Peitsalo, (pj.), MuT, prof. Olli Porthan (konsertit 1, 3–5), MuT Ville Urponen, MuT Marcel Punt (Henrico Stewen), MuT Jan Lehtola (konsertti 2)

Tutkielman tarkastajat: Dosentti, Prof. Dr. Tomi Mäkelä, MuT Olli Pyylampi

Tarkastustilaisuuden valvoja: MuT Päivi Järviö