Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja 595 500 euroa

Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 15.4.2021 jakaa apurahoja yhteensä 595 500 euroa, joista opiskelijoille myönnettiin yleisen apurahahaun kautta yhteensä 198 365 euroa. Kilpailuihin ja muihin myöhemmin jaettaviin kohteisiin päätettiin myöntää yhteensä 209 000 euroa. Lisäksi Sibelius-Akatemian projekteja ja taiteen jälleenrakennukseen liittyviä hankkeita päätettiin tukea yhteensä 188 135 eurolla.   

Pandemian vaikutukset näkyivät opiskelijoiden hakemuksissa ja osa Sibelius-Akatemian avustuksista tullaan kohdentamaan myöhemmin tänä vuonna taiteen jälleenrakennukseen.

– Pandemiavuosi on ollut kulttuurialan opiskelijoille raskas. Kilpailut, mestarikurssit, vierailut ja opintomatkat on peruutettu ja suurin osa opetuksesta tapahtunut etätoteutuksena. Tulevan lukuvuoden aikana on ensiarvoisen tärkeää rakentaa uudestaan kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja sekä taata, että opiskelijat voivat saavuttaa myös niitä tavoitteita, joista ovat koronan aikana joutuneet luopumaan, kertoo Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg.

Yleisessä apurahahaussa hakemuksia vastaanotettiin 328 kappaletta, joista 251 kpl hyväksyttiin. Dekaani teki esityksen hallitukselle jaettavista apurahoista ainejohtajien lausuntojen perusteella. Apurahoja myönnettiin mm. mestarikursseille ja kilpailuihin osallistumisiin, jatkotutkinnon kuluihin sekä nuorisokoulutuksen opiskelijoiden matkakustannuksiin.

Suurimmat myönnetyt apurahat:

  • 6 000 € Anna Länsman-Näkkäläjärvelle Jouit nyt -tohtorikonsertin järjestämiseen
  • 5 900 € Pia Siiralalle Musiikin virta -jatkotutkinnon 4. taiteellisen osuuden toteutukseen 
  • 4 000 € Mari Tirkkoselle & työryhmälle Touko Niemen uuden puhallinkvinteton kantaesitykseen

Kaikille apurahojen saajille on ilmoitettu päätöksistä sähköpostitse. Apurahat maksetaan 14.5. mennessä. Tukisäätiön hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.

Tarkastele apurahapäätöksiä

Sibelius-Akatemian tukisäätiö on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteydessä toimiva itsenäinen säätiö, joka tukee Sibelius-Akatemiaa taloudellisesti apurahoin ja avustuksin. Se on perustettu vuonna 1931. Tukisäätiötä johtaa hallitus, jonka Taideyliopiston hallitus nimeää Sibelius-Akatemian esityksestä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat Lauri Paloheimo (puheenjohtaja), Tom von Weymarn (varapuheenjohtaja), Eeva Ahdekivi, Emilie Gardberg, Mammu Kaario, Tapio Oksanen ja Jorma Ollila.

Lisätietoja:
Anni Pokki

Sibelius-Akatemian tukisäätiön asiamies 
anni.pokki@uniarts.fi
050 476 69 61