Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta hakee uusia teoksia vuodelle 2021

Haemme ehdotuksia Sibelius-Akatemian opetusta, taiteellista toimintaa tai tutkimusta edistäviksi julkaisuiksi tai verkkosivuiksi.

Kuva nuottivihkojen selkämyksistä

Julkaisuehdotuksen tulee olla joko valmis käsikirjoitus tai pitkälle edistynyt käsikirjoitussuunnitelma kirjoitusnäytteineen. Julkaisuehdotuksen tekijän tulee tutustua SibA:n julkaisusarjojen profiileihin ja ilmoittaa, mihin julkaisusarjaan ehdotus sopii. Hakemukset käsitellään julkaisusarjoissa ennen toimikunnan päätöstä.

Haku ei koske seuraavaa sarjaa jonka kohdalla on otettava suoraan yhteyttä toimituskuntaan (pj. professori Anne Kauppala):

Vain sähköisen hakulomakkeen kautta 1.4.2020 mennessä saapuneet hakemukset otetaan käsiteltäviksi.

Sibelius-Akatemia vastaa teosten tuotantokuluista (mm. taitto, painatus) mutta julkaisuehdotuksessa tulee ilmoittaa keskeiset kustannuksiin vaikuttavat seikat: sivumäärä tai muu laajuus, julkaisumuoto (painettu/sähköinen, tarvepainatus, verkkosivusto), kielentarkistus sekä mahdollinen tekijänoikeudellinen aineisto (esim. kuvat). Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa hankkeelle myönnetystä tai sille suunnitellusta/haettavasta muusta rahoituksesta, myös hakemuksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen.

Lisäksi hakijan tulee hakulomakkeessa arvioida taittovalmiin käsikirjoituksen valmistumisen aikataulua. Julkaisujen tulee olla toteuttamiskelpoisia ja julkaistavissa kalenterivuoden 2021 aikana.

Saatuaan myönteisen päätöksen tekijöiden on oltava yhteydessä toimikunnan sihteeriin ja kyseisen sarjan vastuuhenkilöön julkaisun toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Mahdolliset muutokset julkaisun aikatauluissa, muodossa, laajuudessa tai muissa kustannuksiin vaikuttavissa seikoissa tulee ilmoittaa julkaisutoimikunnan sihteerille ja julkaisusarjan vastuuhenkilölle viimeistään julkaisuvuoden lokakuuhun mennessä.

Edellytyksenä julkaisemiselle on tekijän/tekijöiden toimittaman taittovalmiin aineiston riittävä laatutaso. Laadunvarmistus tapahtuu eri sarjoissa eri tavoin ja siitä vastaa julkaisutoimikunta. Laadunvarmistukseen kuuluu usein myös kielentarkistus.

Julkaisupäätös voidaan tehdä myös ehdollisena, esim. vain sähköiselle julkaisulle ja tarvepainatukselle tai taittovalmiille käsikirjoitukselle, tai se voi kattaa vain osan kuluista.

Julkaisuhaku ei koske:

  • Äänitteitä, joilla on omat hakunsa (SibaRecords, kansanmusiikkiäänitteet).
  • DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjaa
  • Opinnäytetöitä
  • Kirjoitustyötä: kirjoittajien oletetaan hakevan tätä varten erillistä rahoitusta tai sisällyttävän kirjoitustyön kokonaistyöaikasuunnitelmaansa.

Lisätietoja:

Ulla Pohjannoro, julkaisutoimikunnan puheenjohtaja
Henri Wegelius, julkaisutoimikunnan sihteeri
Anne Kauppala, DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjan päätoimittaja
Juhani Näreharju, Kansanmusiikkijulkaisut

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uniarts.fi