Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Projektipäällikkö auttaa yliopistoa laatimaan uudet opetussuunnitelmat

Töissä Taideyliopistossa -juttusarjassa tutustutaan työntekijöihin, jotka ovat erilaisissa rooleissa mahdollistamassa opiskelijoiden kasvun korkeatasoisiksi ja laaja-alaisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.

Kirsti Rasehorn

Kuka olet ja mitä teet Taideyliopistossa?

Olen opetussuunnitelmatyön projektipäällikkö Kirsti Rasehorn ja koordinoin Taideyliopiston kaikkien akatemioiden ja Avoimen kampuksen yhteistä perustutkintokoulutuksen OPS 2024 -hanketta eli opetussuunnitelmatyöuudistusta.

Työtaustaltani taidan olla moniottelija; koulutuksen kehittämisen ja johtamisen, opettamisen ja pedagogiikan, musiikkikasvatuksen sekä sen tutkimuksen ammattilainen. Olen työskennellyt päätoimisesti pitkään niin yliopisto- kuin ammattikorkeakoulusektorilla, ja sivutoimisesti muun muassa musiikin harrastustoiminnan ja taiteen perusopetuksen, yleisötyön ja kulttuuriorganisaatioiden parissa. Opettajuus on minussa vahvassa ja teen myös omaa taidetta musiikkia säveltäen, sovittaen, soittaen ja johtaen. Lisäksi harrastan valokuvausta, runojen kirjoittamista ja yhdistystoimintaa.

Mitä opetussuunnitelmien uusiminen tarkoittaa?

Lähdetään liikkeelle opetussuunnitelman käsitteestä: opetussuunnitelma (OPS) on akateemisen koulutuksen kehittämisen, laadun varmistamisen ja pedagogisen johtamisen tärkein väline, joka ilmenee opintoja selkeyttävänä ja koossa pitävänä rakenteena. OPS-työ tarkoittaa opetuksen etukäteissuunnittelua koko tutkinnon suorittamisajalle. Keskiössä on oppijan näkökulma. Opetussuunnitelma ei siis säätele tarkasti opetuksen toteuttamista, vaan muodostaa sille kehyksen.

Lukuvuosittainen opetustarjonta laaditaan opetussuunnitelman perusteella ja opetuksen toteutussuunnitelmat työstetään rinnakkaisena prosessina. Opetussuunnitelman laatiminen edellyttää runsaasti keskusteluja koulutuksen tehtävästä, tavoitelluista osaamistavoitteista, opintojen rakenteesta ja niiden toteuttamisesta.

Opetussuunnitelmien uusiminen on yliopistossa säännöllisesti toteutettava, sekä henkilöstöä että opiskelijoita osallistava päivitysprosessi, jossa arvioidaan, visioidaan ja toteutetaan koulutuksen muutostarpeet. Koska nyt kyseessä on Taideyliopiston historian ensimmäinen kerta, kun OPS-uudistus toteutetaan kaikkien akatemioiden ja Avoimen kampuksen yhteisenä prosessina, on hanke aiempia suurempi ja edellyttää paljon yhteistä suunnittelua, kehittämistä sekä sopimista.

Uudistusta ohjaavat ennen kaikkea yliopistomme strategia kuten myös opetussuunnitelman yhdessä laaditut periaatteet ja linjaukset, ja työtä tuetaan laajamittaisesti toteutetulla aiempien opetussuunnitelmien itsearviointitutkimuksella, ydinainesanalyysityöllä, yhteisillä teemaseminaareilla ja yhteissuunnittelulla, verkkoklinikoilla ja -materiaaleilla sekä peilaamalla työelämää ja toimintaympäristöä sidosryhmineen. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy syyslukukaudella 2024 ja opetussuunnitelmien voimassaoloaika on sidoksissa strategiakauden mittaan.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi

Työpäiväni rakentuvat pääosin opetussuunnitelman laatimistyön elementeistä: yhteisistä keskusteluista, työpajoista ja kokouksista, tutkimus- ja kokemusperusteisesta arvioinnista, ulkoisen toimintaympäristön analysoinnista, sidosryhmä- ja työelämäyhteistyöstä, tulevaisuusvisioinnista sekä suunnittelu- ja tiedotustyöstä. Päiväni ovat siten hyvin verkostoituneita ja teen monimuotoisesti etä-, lähi- ja hybridityötä. Toimin molemmilla kampuksilla ja pyrin jakamaan aikani tasapuolisesti yliopistomme eri yksiköiden kesken. Junassa työskentely on tuttua, sillä perheemme koti sijaitsee Kokkolassa.

Miten päädyit meille töihin?

Taideyliopistossa työskentelevä tuttavani otti yhteyttä ja mainosti tätä tuolloin avoinna ollutta tointa. Koin tehtävänkuvan erittäin mielenkiintoiseksi ja ammatillisesti houkuttavaksi, joten päätin hakea. Taideyliopisto oli toki tuttu yhteisö aiempien toimieni yhteistyöverkostojen kautta. Ja Sibelius-Akatemiassa olin työskennellyt vuosituhannen vaihteessa viitisen vuotta orkesterinjohdon tuntiopettajana musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa. Oli siten mukavaa, innostavaa ja jossain määrin kotoisaakin aloittaa työskentely Taideyliopistossa elokuussa 2021.

Mikä on työssäsi parasta?

Tulevaisuuden taideammattilaisten koulutuksen kehittäminen on monitahoisuudessaan ja visionäärisyydessään antoisa, vastuullinen ja inspiroiva haaste. Nautin suuresti siitä, miten hyvin asiantuntijuuden jakaminen yliopistossamme toimii; verkostossa on todellakin voimaa ja innovatiivisuutta.

Mikä on Taideyliopistossa työskentelyssä parasta?

Parasta on mielestäni eri taidealojen moninaisuuden ja ilmaisun rikkaus sekä luovuuden vahva läsnäolo. Täällä huomaan itsekin toteuttavani jatkuvasti tutkivaa oppimista. Ja olennaista ovat tietenkin mainiot työtoverit ja opiskelijayhteistyö.

Mitä Taideyliopiston esitystä tai näyttelyä olet käynyt viimeksi katsomassa?

Taideyliopiston lukuvuoden avajaisten yhteydessä kävin tutustumassa Kuvataideakatemian kandinäyttelyyn.

Taideyliopistosta

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja henkilötyövuosia noin 700.

#töissätaideyliopistossa #meolemmetaideyliopisto