Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Sibelius-Akademins urvalsresultat 2019

 

OBS! Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi.

 

ÅTERKOPPLING PÅ URVALSPROVET

Den sökande kan få återkoppling om sin prestation i urvalsprovet. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos den sökande där hans eller hennes prestation kan utvecklas och bli ännu bättre. Uppgifter fås av kontaktpersonerna listade här:

>> Återkoppling 2019

 

GRUNDUTBILDNING

>> Urvalsresultat 2019 (5,5-årig och 2,5-årig utbildning)

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut (akademins urvalsförslag) inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet.

>> Rättelseanvisning

Du kan bekanta dig med beslutet i separat ansökan här.

 

UNGDOMSUTBILDNING

>> Urvalsbeslut 2019 (ungdomsutbildning)

Rättelse i detta beslut får inte sökas hos Konstuniversitetet.

 

BYTE AV STUDIERÄTT

>> Urvalsbeslut 2019 (byte av studierätt)

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet.

>> Rättelseanvisning