Photo: Veikko Kähkönen

Kuvataideakatemian maisteriopintoihin valitut uudet opiskelijat

Kuvataideakatemian 2-vuotisten maisteriopintojen opiskelijavalinta suoritettiin erillisvalintana syksyllä 2019, hakuaika oli 14.8.-28.8.2019. Sähköisen Opintopolku-hakujärjestelmän kautta hakulomakkeen täytti 172 hakijaa, joista 160 todettiin hakukelpoisiksi hakijoiksi palautettujen ennakkotehtävien ja kielitaidon perusteella. Kuvataideakatemian vaatimien liitteiden ja portfolion perusteella haastatteluihin kutsuttiin 46 hakijaa, joista 44 osallistui haastatteluun.

 

Kuvataideakatemian valintojen tuloksen mukaan seuraavat 23 hakijaa ovat hyväksyttävissä opiskelijoiksi ja 16 hakijaa varasijalle:

 

Kuvanveisto

Fox, Maija
Sederlöf, Nora
Taulu, Anssi *
Vainio, Jere *
Yau, Mandy

Varasijalla:

1. Käyhkö, Maija
2. Härkönen, Henrik
3. Zhao, Wenjuan

 

Maalaustaide

Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa
Happonen, Taru
Hyvönen, Einari
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa
Paakkonen, Mikko
Reuter, Oliver
Suikkanen, Saimi
Xiao, Zhiyu

Varasijalla:
1. Vanonen, Juha
2. Baistrocchi, Giulio
3. Vihervuori, Virpi
4. Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa *

 

Taidegrafiikka

Bredenberg, Anna *
Hamada, Natalie
Immonen, Essi

Varasijalla:
1. Hyrri, Juliana
2. Halonen, Jemiina
3. Höijer, Jemena

 

Tila-aikataiteet

Cemin, Laura
Hoogerdijk, Sjors
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa
Martikainen, Aleksi
Matveinen, Anna
Prokofyeva, Daria
Wongsing, Poomin

Varasijalla:

1. Samborska, Justyna
2. van der Rijt, Arvid
3. Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa
4. Chotipatthamanon, Sakonpat
5. Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa *
6. Pluciennik, Marek

 

* Vaaditaan täydentävät opinnot: Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi) 3 op ja vieras kieli 5op, sekä suomen/ruotsinkielinen kypsyysnäyte, 0 op.

 

Hyväksyttävissä ja varasijalla oleville hakijoille lähetetään tieto valinnasta sähköpostitse 14.11.2019. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi. Sähköpostissa on tietoa valintaprosessista, opintojen aloittamisesta, paikan vastaanottamisesta sekä ilmoittautumisesta. Voit tiedustella valinnan tulosta myös sähköpostitse (kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi).

 

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 28.11.2019 klo 15 mennessä.

 

Paperiset portfoliot ovat noudettavissa Kuvataideakatemian infosta aikaisintaan 2.12.2019 ja viimeistään 10.1.2020 osoitteesta Elimäenkatu 25 A, Helsinki. Noutamatta jätetyt tai puutteellisella palautusmaksulla varustetut portfoliot hävitetään.

Maisterivalinnan arvosteluryhmän jäsenet antavat pyydettäessä palautetta ei-hyväksytyille haastatteluihin osallistuneille hakijoille puhelimitse tiettynä ajankohtana. Hakijoille lähetettävässä sähköpostissa on annettu tiedot palautteen pyytämiseen. Palautetta ei anneta muina aikoina.

 


 

Oikaisupyyntöohje

 

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Taideyliopisto / kirjaamo

PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C

00097 Taideyliopisto

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.