Annika Fredriksson

+358400792038
Jobbeskrivning
Jag jobbar som planerare vid Konstuniversitetets gemensamma forskningsservice ända till 17.6.2019.