Kirsi Monni

Professori, TeaK/Koreografian maisteriohjelma

+358405456350
Esittely

Kirsi Monni on valittu uudelle viisivuotiskaudelle Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian professorin tehtävään. Hän jatkaa näin ollen tehtävässä vuoden 2023 loppuun saakka.

Monni on tehnyt pitkän uran koreografina, tanssijana ja opettajana. Hänen teosluettelossaan on yli 30 nykytanssiteosta, joiden yhteisenä nimittäjänä on kehollisen ilmaisun kokonaisvaltaisuus, eri ilmaisumuotojen käyttö, historiatietoisuus ja eksistenssifilosofinen ote.

Hän on ollut perustamassa,  rakentamassa ja johtamassa Zodiak – Uuden tanssin keskusta kaksi vuosikymmentä sekä toiminut Teatterikorkeakoulun Helsinki Actin taiteellisessa johtoryhmässä ja Zodiakin Sivuaskel-festivaalin työryhmässä. Hän on myös toiminut Taiteen edistämiskeskuksen Esittävien taiteiden toimikunnassa kaudet 2015-2016, sekä pj. 2017-2018.

Monnille on myönnetty palkintoja ja apurahoja mm. valtion tanssitaidetoimikunnan Suomi-palkinto vuonna 1998 ja valtion viisivuotinen apuraha vuosina 1996, 2002 sekä 2008.

Monni on väitellyt Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen tohtoriksi vuonna 2004, ja hänen väitöksensä kirjallinen osa oli ensimmäinen suomen kielellä julkaistu laajamittainen tanssijantyön teoria. Taiteellisessa väitöstyössään hän tutki tanssitaiteen paradigman muutoksia 1900-luvulla ja loi tanssin uutta ontologiaa Martin Heideggerin eksistenssifilosofian ja taiteen ontologian avulla.

Monni on toiminut Teatterikorkeakoulussa koreografian professorina vuoden 2009 alusta ja johtaa koreografian koulutusohjelmaa. Hän on toiminut myös Teatterikorkeakoulun hallituksessa (2010-2012), johtokunnassa (2013-), tutkimusneuvostossa (2009-2017) ja Tutken johtoryhmässä (2009-2013), rekrytointineuvostossa (2017-) tanssitaiteen laitoksen johtoryhmässä (2009-2013), Julkaisutoimikunnassa (2009- pj. 2014-) . Hän toimii myös Kinesis - tanssin julkaisusarjan toimittajana.

 

Toimenkuva

Tanssitaiteen tohtori, professori, koreografian koulutusohjelman (MA) johtaja. Kuulun TeaKin johtokuntaan (aiemmin hallitukseen), tutkimusneuvostoon (2009-2017), rekrytointineuvostoon (2017-) ja julkaistutoimikuntaan (2009-pj.2014- ). Olen Kinesis, tanssin tutkimusta käsittelevän julkaisusarjan toimittaja, ohjaan tohtoriopiskelijoita, ohjaan ja tarkastan maisterin lopputöitä sekä ohjaan opiskelijoiden produktioita.

Professorin työni on opetuspainotteinen ja opetussisältöni liittyvät tällä hetkellä koreografian historiaan ja teoriaan, esityksen estetiikkaan, kompositioon ja liiketutkimukseen. Olen myös opettanut kursseja tanssielokuvan perusteista ja vedän opinnäyteseminaareja sekä suunnittelen yhteistyössä Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien ja keskusten kanssa teemalähtöisiä kansainvälisiä seminaareja ja symposiumeja.

Oma tutkimusintressini liittyy tanssitaiteen, filosofiaan, erityisesti tanssijan tekhnen, komposition ja koreografian ontologisiin kysymyksiin ja esityksen teoriaan. Valmistuin tanssitaiteen tohtoriksi vuonna 2004, tutkimusaiheenani oli tanssin taidefilosofia, tanssin uuden paradigman ontologia Martin Heideggerin eksistenssin filosofian ja taidetta koskevan ajattelun nojalla.

 

Opetus

Opetan pääasiassa koreografin koulutusohjelmassa, mutta myös muissa TeaKin koulutusohjelmissa sekä mm. yhteiskursseillla / produktoissa Aalto yliopiston kanssa. Ohjaan koreografien produktoita, tohtori-opiskelijoita ja MA opinnäytteitä.

Opetus mm.

  • komposition perusteet, ontologia, analyysi
  • koreografian historia ja teoria
  • koreografinen käsikirjoitus ja lähdeperusteinen koreografia
  • tanssi taidemuotona (teoria)
  • esityksen estetiikka (nykyesityksen teoria)
  • liiketyöskentely: Autenttinen liike -menetelmä, havainnon harjoitus
  • tanssielokuvan perusteet
  • opinnäyteseminaari

 

Taiteellinen toiminta

Olen toiminut koreografina 1980-luvun alusta. Teosluettelossani on 30 teosta sekä free lancer kentälle että tilausteoksia. Teoksiani ovat esittäneet  mm. Zodiak-uuden tanssin keskus, Helsingin juhlaviikot, Helsinki Dance Company, Ateneum-sali, Aurinkobaletti, Teatterikorkeakoulu, Kuopio tanssi ja soi – festivaali, Pyhäjärven täydenkuun tanssit, Tampereen teatterikesä sekä kv-festivaalit.

Work as a professional choreographer, main choreographies:

2017 Act and Affects, Zodiak Uuden tanssin keskus, teos viidelle tanssijalle.

2015      Väkivaltaa näyttämöllä- representaatiolaboratorio (Violence on stage – representation laboratory), Zodiak uuden tanssin keskus, Z-free. Yhdessä Joona Halonen, Mikko  Hynninen

             2007     Lichtweg 2. – solo. Tanssi virtaa Tampereella & Tanssin aika Jyväskylässä                          festivals.

2006      Friedenplatz – trio. Commissioned by Moving in November festival. Co-produced by Zodiak – Center for New Dance.

2006      Lichtweg – solo. Commissioned by Moving in November festival. Co-produced by Zodiak – Center for New Dance.

2005      Aika-kvartetto (Time Quartet). Zodiak – Center for New Dance.

2001      Toisia Ääniä (Other Voices). Commissioned by Helsinki City Theatre Dance Company

1999      Saattamus (Movement Chanting). Zodiak- Center for New Dance.

1998      Ancient Bodies. Commissioned by Helsinki City Theatre Dance Company

1997      Ki-ai. Commissioned by Ateneum-hall, Finnish National Gallery.

1996      Ofelia. Commissioned by Helsinki Festival.

              1996      10.000 oliota (10.000 Creatures). Zodiak- Center for New Dance.

1995       Napatuulia (Polewinds ). Commissioned by Theatre Academy, Helsinki.

1995      Maan Ääres (On the Edge of the World ), commissioned by Aurinkobaletti /Sunballet.

1994      Noname. Zodiak Presents.

1994      Für Valeska – homage to Valeska Gert. Zodiak Presents. 

1993      Skolaris. Site Spesific, installation. Commissioned by Modern Art Museum.            Collaboration chor. Sanna Kekäläinen, Aulikki Nukala, Jari Kauppinen.

1993      Arcanum. Zodiak Presents.

1993      Tellus1991- Auringon kukkia (Sunflowers ). Zodiak Presents.

1991      Taivastalossa (In the House of Heaven), site spesific, installation. Collaboration   chor.      Commissioned by Vasa Festival.

1990      Mysteries in My Mind. Zodiak Presents.

1990      Yhdeksän etsivää ja loistava lähde (Nine persons Searching and the Glooming Well). Commissioned by Theatre Academy, Helsinki.

1989      Genius Homunculii. Zodiak Presents. Collaboration chor. Ari Tenhula, Tiina Helisten.

1986      Valkoisen kaupunki. (White man’s city) Commissioned by Theatre Academy, Helsinki.

1985      This heat 2, free lancer production.

1984      This Heat 1, free lancer production.

Choreographies in Theatre:

1997      Shakespeare: Machbeth, director Gama Kinkas, Helsinki City Theatre

1990      Tuija Kokkonen: Minä hysterian herra, director Pieta Koskenniemi, Kemi City Theatre.

Videoworks:

Videoinstallation: A Place in a Landscape Collaboration with Nukala, Kauppinen, Sormunen. Turku Art Museum, Vaasa Art Museum, Moving in November Festival Old Student House, Helsinki.

             Festival performances abroad and Finland:

Sweden, Denmark, Poland, Italy, Russia, Makedonia, Hong Kong, Helsinki Festival, Kuopio Dance and Music Festival, Tampere Theatre Festival, Pyhäjärvi Full Moon dances, Turku mini forum, Moving in November festival.

 

Tutkimus ja julkaisut

Tutkimusinressini on tanssin ontologia ja esityksen teoria.

Väitöstutkimukseni kirjallinen osa:

2004 Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996-1999. Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica, Helsinki.

Liite: Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely. Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Teatterikorkeakoulu, Acta Scenica, Helsinki.

Articles:

 

2018              Posthumanismin haaste koreografisessa työskentelyssä. (The Challenge of posthumanism and choreographic work.) Liitos 2/2018. Teme.

2018              Situaatio, kehollisuus, kielellisyys. Merkintöjä modernin jälkeisestä koreografiasta 1980-luvulta tähän päivään. (Situation, embodiment and language. Notes on choreography after modernism.) In Niko Hallikainen & Liisa Pentti (eds): Postmoderni tanssi Suomessa? Kinesis 9. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu: Helsinki, 2018.

2017              Suurjännitelaboratorio. (Highvoltage Laboratory.) in Annina Vainio (ed.) Kaapeli 25. Muistikuvia ja muistelmia. Into: Helsinki.

2017              Kysymys tanssin mielestä ja merkityksestä. (Question on the Sense and Meaning in Dance.) Lectio Praecursoria. In Heidi Westerlund (ed.): Teatterin ja tanssin tutkimusta vuodesta 1995. Acta Scenica Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, internet publication.

2016   Material Discourses in Contemporary Dance Performance. In Katya Ganyushina (ed.) Room for Contemporary Dance. http://roomfor.ru/en/kirsi-monni-lecture/ Moscow 2016. 

2016  Taide, tieto ja edistys – tanssi neoliberalistisen tuottamisen kehän ja maailman kompleksisuuden välissä. (Art, Knowledge and Progress. Dance in between the neoliberal production circle and the complexity of the world.) In Tiedepolitiikka 2016.

2015 Considering the Ontological Premises for Tools in Artist's Education - On Poiesis and Composition. In Nordic Journal of Dance Vol 6 (2).pp 4-11. Referee.

2015 Composition – Relatedness and collective learning environments. Together wth Victoria-Perez Royo. In Kirsi Monni, Ric Allsopp (eds.) Practicing Composition: Making practice, Kinesis 6. Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki.

2015 Poetics and Procedures. An introduction. In Kirsi Monni, Ric Allsopp (eds.) Practicing Composition: Making practice, Kinesis 6. Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki.

2012 Koreografian poliittiset ulottuvuudet, foreword in Andre’ Lepecki: Tanssitaide ja liikkeen politiikka (The Political Dimensions in Choreography, Finnish translation of the Lepecki: Exhausting Dance, translation Hanna Järvinen). Kinesis 3, Like, Helsinki.

2011 2000-luvun koreografi – taiteen moniosaaja (The choreographer of the 2000s) in Tanssintekijät 2., Hannele Jyrkkä (ed), Like, Helsinki.

2008 Ecological worldview and the art of choreography in Dance – Movement – Mobility. Conference Proceedings Nordic Forum for Dance Research.

2008 About the Sense and Meaning in Dance, in Choreography as an aesthetics of Change. M. Klien, et al (eds.) Daghdha Dance Company, pp. 37-44., Limerick.

2008  Artist of a week; 14 interview articles on Finnish choreographers’ work. www.zodiak.fi.

2007 Tanssiesteettinen perintö ja Deborah Hayn radikaali taide. Ontologisen eron pohdintaa, in Liikkeitä näyttämöllä: Houni, Laakkonen, Reitala, Rouhiainen (eds.). Näyttämö & tutkimus 2, Teatterintutkimuksen seura, Helsinki.  (The Heritage of Dance Aesthetics and the Radical Art of Deborah Hay). Referee.

2007 Mestari tuli taloon. Deborah Hay ja pohjoinen ulottuvuus (The Master Came into the House. Deborah Hay and the Northern Dimension) in Zodiak Uuden tanssin tähden. Raija Ojala, Kimmo Takala (eds.). Like, Keuruu.

2007 Zodiakin kolme aaltoa. 20 vuotta kollegiaalisen taideyhteisön haasteitai (Three waves of Zodiak. 20 Years of Challenges in Collegial Art Community) in Zodiak  uuden tanssin tähden. Raija Ojala, Kimmo Takala (eds.). Like 2007, Keuruu.

2006 About the Sense and Meaning in Dance – ontological considerations.In Finnish Dance Research at the Crossroads: practical and theoretical challenges.Aino Sarje & Päivi Pakkanen (eds.). The Arts council of Finland, Helsinki.

2005 Kuka katsoo, mitä näkyy? Pohdintoja tanssiajattelun taustoista. (Who Watches, What is Seen? Reflections on the Notions of Dancer Art)  In Tanssintekijät. Hannele Jyrkkä (ed.) LIKE, Jyväskylä.

2005 Tanssi, havainto ja kehollinen ajattelu (Dance, Perception and Bodily Knowledge). In Sidestep-festival 2005 journal. Zodiak-Center for New Dance, Helsinki.

2004 Tanssin mielestä ja merkityksestä. (About the Meaning Creation in Dance) www.liikekieli.com

2002 Merkityksellinen kohtaaminen. (Significant Encountering) In Teatteri ja tanssi toimintakulttuureina. Pia Houni & Pentti Paavolainen (eds.). Theatre Academy. Acta Scenica, Helsinki.

1995  Avoimet mahdollisuudet. (Open Possibilities). In Esiintyjä - tulkki ja tekijä. Raija Ojala (ed.) WSOY, Helsinki.

1992  Tanssin eteneminen itsensä tiedostamisen tiellä. (The Development of Critical Consciousness in Dance Art). In Tanssi, liikunta & filosofia. Juha Varto (ed.). University of Tampere, Publications, Tampere.

Tanssin henki- tanssin taideteoreettisia tulkintoja - book review. In Liikunta ja tiede journal. Liikuntatieteellinen seura, Helsinki

Lectures in academies and conferences:

2013  Aesthetic and Political Strategies in Contemporary Dance. Finnish Society for Aesthetics

2013 The Crisis in Art and Creativity. Science Forum – Crises, Threats and New Starts. Helsinki University & Lapland University, panel, chair.

2011  Choreography of the Everyday: Social Choreography. Science Forum. Helsinki University & Lapland University,

2012   Estetiikan rajalla,  At the Limits of Aesthetics. Helsinki University.

2010  Ideal, Conceptual or Performative Choreography? TeaTs, Tampere University.

2010   Conceptualising Choreography, Ideo Dance, Tangente, Montreal, Canada.

2009 Bodily Thinking in 2000s. Helsinki Polytechnic College.

2008 Ecological Worldview and the Art of Choreography. Paper presentation. Dance – Movement – Mobility 23.-26.10.2008 Conference. Nordic Forum for Dance Research, Tampere.

2008 Philosophy in Dance. Institute of Art Research, University of Helsinki.

2008 Philosophical approaches on Dance. Lecture series. The Department of Dance, Theatre Academy.

2007 The Nature of Bodily and Choreographic Knowledge. Live Art and Performance Studies,Theatre Academy.

2007 Philosophical Approaches on Dance. Lecture series.  The Department of Dance, Theatre Academy.

2006  Dance Ontology in Question. Institute of Art Research, University of Helsinki.

2006 Choreography in Question. Zodiak-Center for New Dance

2006 The Big Circle in Dance. The Finnish Adult Education Centre.

2005 Dance as an Art of Perception and Practice. Philosopher Timo Klemola’s 50 year’s anniversary seminar. University of Tampere.

2005Philosophical Approaches on Dance. The Department of Dance, Theatre Academy.

2005Theatre-Barker, Turku, The Finnish Adult Education Centre.

2005Situation and Stage. Department of Drama. Theatre Academy.

 Choreographic Methods. Live Art and Performance Studies,Theatre Academy.

2005At the Limits of Art and Research. Bodily Knowledge. Helsinki Polytechnic College

2005 Experience, Perception and Bodily Thinking.  Helsinki Polytechnic College & Sidestep Festival. Zodiak- Center for New Dance

2004 The Actor and Embodiment. Department of Drama. Theatre Academy.

2004 Ontological Considerations on Dance. Paper presentation. In Ethics and Politics Embodied in Dance, seminar. Theatre Academy.

2004-1990  Lectures, papers and panel discussions in different institutions and seminars such as Theatre Academy of Finland, University of Tampere, University of Turku, The Art Museum of Rauma, Sibelius Academy, Helsinki Festival, Tampere Theatre Meeting, University of Helsinki-Studia Thalia, The institute of Folk education.

Work as responsible editor and editing councelor:

2017  Joao da Silva: Reflections on Improvisation, Choreography and Risk Taking in Advanced capitalism. Kinesis 8. Theatre Academy: Helsinki.

2017 Ismo-Pekka Heikinheimo: Taidesidonnaista koreografiaa museokontekstissa. Kinesis7. Teatterikorkeakoulu: Helsinki.

2015 Kirsi Monni, Ric Allsopp (eds.) Practicing Composition: Making practice, Kinesis 6. Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki.

2014 Jeroen Peeters;: Through the back. Situating vision between moving bodies. Kinesis 5. Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki.

2014  Kai Lehikoinen: Tanssi sanoiksi. Tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki.

2012  Andre Lepecki: Tanssitaide ja liikkeen politiikka. Alkuteos Exhausting Dance. Suomennos Hanna Järvinen. Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki.

2012  Susan Rethorst: A Choreographic Mind. Autobodygraphical Writings. Kinesis 2. Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki.

 

Www-sivut
Asiantuntijuusalueet
choreography
dance history
dance ontology
dance philosophy
social choreography
publishing series Kinesis
dance research
curatorial work
dance field
artistic research
dancers tekhne