Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Marika Orenius

  • Lehtori, Taidepedagogiikka Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
  • +358504707289

Toimenkuva

Taidepedagogiikan lehtori / Kuvataideakatemia

Päävastuut ja keskeiset työtehtävät: Kuvataideakatemian pedagogisten tarpeiden suunnittelu, tutkimus ja opetus. Kuvataiteilijan pedagogiikan sivuaineen suunnittelu ja opetus.

Opettajien taidealojen yliopistopedagogiikan johdantokurssin kehittäminen ja opetus.

Maisterikoulutuksen Erilliset opettajan pedagogiset opinnot koulutuksen suunnittelu ja opetus.

Opetussuunnitelmien ja opetuksen sisältöjen työstäminen sekä pedagogisten strategioiden ja pedagogisen tutkimuksen kommentointi ja kehittäminen.

Opetus

Opettajan työssäni nojaan niihin kokemuksiini, joita minulle on kerääntynyt omasta taiteellisesta työstäni. Opettamisessa kuten myös ohjaamisessa olen yhteydessä myös tutkijan työhöni. Tutkimuksellinen asenne kuuluu yliopistotason taideopetukseen. Opettamisessa tai ohjaamisessa autan soveltamaan ja käyttämään sitä taitotietoa ja tuntemusta, jota opiskelijalla havaitaan jo olevan. Opetus on myös kanssakulkemista ja oman vallan tiedostamista ja vastuunottoa kaikkien hyvinvoinnista.

Taiteellinen toiminta

Taiteellinen työni käsittää video- ja valokuvainstallaatioita sekä piirustus- ja performanssitaidetta. Aihepiiri vaihtelee yksilön maailmassaolon kokemuksesta yhteisöjen valtakysymyksiin. Olen tuottanut taidetta ja sitä on ollut esillä näyttelyissä, festivaaleilla ja näytöksissä 1990-luvun puolivälistä lähtien

Tutkimus ja julkaisut

Taiteellinen tutkimukseni yhdistää kameran välityksellä koetun nykyhetken filosofiseen ja taideteoreettiseen tutkimukseen. Olen julkaissut taiteellisen tutkimuksen ja kuvataiteen koulutuksen alalla sekä osallistunut kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimus- ja yhdistystoimintaan 2010-luvulta aktiivisesti.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Marika Orenius: Teaching is being in an interpretative space Teoksessa Artist’s Workbook – Teaching Visual Arts, 2022, toim. Pilvi Porkola & Denise Ziegler.

Marika Orenius: Keinuva käynti ja muutoksen tila, RUUKKU – Studies in Artistic Research, 4, 2015.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Marika Orenius: Instructions to lose my way – about artistic work and research from close, 2015 Synnyt/Origins, no. 1. 41-50.

Opinnäytteet

Marika Orenius: Eletyt tilat kuvataiteilijan työssä ja koulutuksessa, 2019. Väitöskirja, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos, Aalto Arts Books.

Tieteelliset kirjat

Marika Orenius & Minna Suoniemi: Tuulettumassa – vuoropuhelua koulutushankkeesta Pedagoginen tuuletusaukko, 2021. Teoksessa MAHDOLLISET MAAILMAT – puheenvuoroja taidealojen opettajuudesta ja opettajankoulutuksen kehittämisestä, toim. Sirke Pekkilä.

Marika Orenius: Taide(pedagogiikka)suhde – vai miten se meni?, 2020. Teoksessa Toiminnasta sanoiksi, Puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa, toim. Heli Kauppila & Kai Lehikoinen. Kokos julkaisuja 8, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 2020

Marika Orenius: Kuvataiteen pedagogiikkaa kokien ja tutkien, 2014. Teoksessa Tulevan tuntumassa. Esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta, toim. Teija Löytönen. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto Arts Books.

Marika Orenius: Kirjoitusta taaksepäin, 2001. Muistivihko- Kuvia ja kirjoituksia taaksepäin, toim. Riikka Stewen. Vasari-opiskeluohjelma, Kuvataideakatemia.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Marika Orenius: Eksymisohjeita – taiteellisen työn ja tutkimuksen läheltä, 2014. Pori! 2/14, Vol.55., Mustekala-verkkojulkaisu.

Marika Orenius: Valosta ikuisuuteen – Kokemus on aina tässä ja nyt, 2014. ½ -lehti. Rajataide ry.

Marika Orenius: Esiintyjät tilassa ja minussa – Tino Sehgalin teoksesta, 2012. Mustekala-verkkojulkaisu.

Marika Orenius: Läpileikkaus (johonkin), 2002. TAIDE-lehti, 42:1, 61. Kustannus Oy Taide.

Marika Orenius: Vapaus, veljeys ja videotaide, 2000. Tekhne, 6/00, Nuori Voima. Nuoren Voiman liitto.

Marika Orenius: Voimmeko antaa tilaa sille, jota emme vielä tunne, 2000. KUVA. Kuvataideakatemia.

Asiantuntijuusalueet

  • taiteilijakoulutus
  • nykytaide
  • kuvataiteilijan työ
  • kuvataiteen opetus
  • kuvataiteen oppiminen
  • taiteilija-opettaja
  • taideperustainen tutkimus
  • taiteellinen tutkimus

Verkkosivut