Eeva Siljamäki

  • Tohtorikoulutettava, Y/Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Taideyliopisto

Toimenkuva

Olen tohtorikoulutettava Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulussa, jossa teen tieteellistä väitöstyötäni musiikkikasvatuksen aineryhmässä.

Tutkimus ja julkaisut

Väitöstutkimuksessani tuon improvisaation monimuotoisuutta esiin kahden uudenlaisen kuorotoiminnan kautta, joissa olen osallisena. Molemmissa poiketaan perinteisestä kuoromuodosta siten, että sosiaalinen vuorovaikutus, improvisaatio ja leikkimielisyys ovat toiminnan ytimessä muodostaen hyväksyvän ja ’mokia’ sallivan oppimisympäristön.

Tutkimuksessani kysyn mitä merkityksiä osallistujat antavat toiminnalle tarkastellen improvisaatiota osallistujien elettyjen kokemusten kautta.

Väitän, että monitieteisessä improvisoivassa ja taidetta soveltavassa toiminnassa ja oppimisympäristössä mahdollistuu uudenlainen yhteistyön muoto, joka erottuu osallistujien aiemmista sosiaalisista kanssakäymisistä ja johtaa muutokseen osallistuvien elämässä. Tuon esiin improvisaation oikeutusta osana kasvatusta sen syvästi kokemuksellisen ja samalla hetkellisen laadun johdosta.

Lisätietoa tutkimuksesta nettisivuiltani 

https://www.eevasilja.com/

sekä näistä artikkeleista: 

Siljamäki, Eeva. 2019. Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni. Lue tästä linkistä: https://fisme.fi/kuukauden-kolumnit/komunit2019/vapaa-kuoroimprovisaatio-pedagogisena-ilmiona/ 

Siljamäki, Eeva & Panagiotis Kanellopoulos. 2019. Mapping visions of improvisation in music education research. Research Studies in Music education. https://journals.sagepub.com/doi/metrics/10.1177/1321103X19843003#articleShareContainer

Siljamäki, Eeva. 2016. ”Tänään en pelkää enää niin kovasti, että he menevät rikki” – Ammattietiikkaa taiteen, pedagogiikan ja hyvinvoinnin rajapinnalla. Lue tästä linkistä: http://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/%E2%80%9Dt%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n-en-pelk%C3%A4%C3%A4-en%C3%A4%C3%A4-niin-kovasti-ett%C3%A4-he-menev%C3%A4t-rikki%E2%80%9D-%E2%80%93-ammattietiikkaa

Siljamäki, Eeva. 2016. Pelkäätkö erilaisuutta? – Kokeile hyväksymistä. Equally well – blogi. Lue tästä linkistä: http://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/pelk%C3%A4%C3%A4tk%C3%B6-erilaisuutta-%E2%80%93-kokeile-hyv%C3%A4ksymist%C3%A4 

Jansson, Satu-Mari, Heidi Westerlund & Eeva Siljamäki. 2016. Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49.

Siljamäki, Eeva. 2013. Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa. Musiikin suunta 35(2), 35-45

DOCTORAL PROJECT

Enhancing the plural possibilities of improvisation in music education – Change, collaboration and learning in and through the arts

Despite multiple studies that confirm that improvisation plays an important role in fostering creative growth, learning and equality, improvisation continues to be neglected in music education practices and research. In this study, firstly, a critical examination of visions of

improvisation pedagogy is conducted in order to discover how improvisation is defined and studied in music education research. Secondly, in order to expand the commonly held notions of improvisation in music education the study uses two exceptional cases in choral context. In these cases, improvisation is explored through the lived experience of the participants in improvisational learning environments. The two cases – choral improvisation and an arts intervention in student health care – are unique in that collaboration, sociality and playfulness coming from improvisational theatre are emphasised in their choral practices rather than exclusively musical qualities. The study argues that in multidisciplinary improvisational environments learning is emerging in and through the arts creating ‘a third space’ allowing for a kind of collaboration that is different from prior social engagements and thereby leads to changes in the life courses of those participating. The study highlights and illustrates the pluralist possibilities of improvisation as a practice legitimated in education on the basis of its deeply experiential, meanwhile ephemeral qualities.

Asiantuntijuusalueet

  • improvisaatio
  • pedagogiikka
  • musiikkikasvatus

Verkkosivut