Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Eeva Siljamäki

  • Tutkijatohtori, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus
    Vieraileva tutkija, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus

Toimenkuva

Vastuullinen tutkija Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa (2023-2026) ”Improvisaatio muutosvoimana kohti turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa kouluyhteisöä”.

Hanketutkija/kehittäjä Euroopan komission rahoittamassa ARTWORK-hankkeessa (2021-2023) osana Erasmus+ ohjelmaa. Hankkeessa yhteistyössä toimivat Suomi, Saksa, Viro, Tanska ja Itävallat, joka myös toimii hankkeen koordinoijana.

Esittely

  • Improvisaatiopedagogiikkaan erikoistunut tutkija (MuT) ja musiikin ammattilainen: laulaja, kuoronjohtaja, musiikin sovittaja sekä improvisoija musiikin ja teatterin rajapinnalla
  • Tutkimustyö vuorovaikutuksessa pedagogisen ja taiteellisen osaamisen kanssa kehittäen menetelmiä yhteisöllisen oppimisen ja yhteistyön tukemiseen improvisoivaa ajattelua hyödyntäen ja sosiaalista turvallisuutta rakentaen. 
  • Kiinnostunut uusien menetelmien ja improvisaatiopedagogiikan kehittämisestä hyvinvoinnin, oppimisen ja työelämän kehittämisen parissa

Tutkimus ja julkaisut

Treß, J., Schunter, J., Siljamäki, E., MacGlone, U. & Lage Gomez, C.  (2022). Five Empirical Studies at a Glance. In T. Buchborn, T. De Baets,  G. Brunner & S. Schmid (Eds.) Music Is What People Do – Perspectives  on Music (Education) as a Praxis. European Perspectives on Music  Education 11. Hebling, 125-138. 

​Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Music Education, 24(2), 152-157.

​Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. [Väitöskirja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia]. Studia musica 86. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-241-3

Siljamäki, E. (2021). Free improvisation in choral settings: An ecological perspective. Research Studies in Music Education, 44(1), 234–256. https://doi.org/10.1177/1321103X20985314   

Siljamäki, E. (2021). Improvisoiden muutosjoustavuutta työelämään – Artsmend-palvelumallin kehittäminen. Opinnäyte, Yamk, Media- ja kulttuurialan yrittäjyys.  Turun ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110519323

Siljamäki, E. (2021). Improvisaatio moninaisuus musiikkikasvatuksessa – katsaus tutkimukseen ja tulevaisuuteen. Musiikkikasvatus, 24(1), 90-99. https://www.researchgate.net/publication/360101510_Improvisaation_moninaisuus_musiikkikasvatuksessa_-_katsaus_tutkimukseen_FJME

​​Siljamäki, E., & Kanellopoulos, P. A. (2020). Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113-139. https://doi.org/10.1177/1321103X19843003 

​​Jansson, S.-M., Westerlund, H. & Siljamäki, E. (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88473/47650 

​​Siljamäki, E. (2013). Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa. Musiikin suunta 35(2), 35-45.  https://www.academia.edu/4354968/Musiikin_suunta_2_2013_Teatteri_improvisaatio_yhteistoiminnallisen_musiikin_luomisen_menetelmana_Suomen_improvisaatiokuorossa 

​Siljamäki, E. (2019). Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni. https://fisme.fi/kuukauden-kolumnit/komunit2019/vapaa-kuoroimprovisaatio-pedagogisena-ilmiona/ ​

Asiantuntijuusalueet

  • improvisaatio
  • pedagogiikka
  • musiikkikasvatus

Verkkosivut