Leena Rouhiainen

  • Johtava tutkija, Y/Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR
  • +358400792093

Expertise

  • Taiteellinen tutkimus
  • tanssintutkimus
  • fenomenologia
  • somatiikka