Kim Jotuni

  • Technical Assistant, Näyttelypalvelut Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts