Annette Arlander

Esittely

Annette Arlander on taiteilija, tutkija ja opettaja, joka kuuluu suomalaisen esitystaiteen/performanssitaiteen uranuurtajiin ja taiteellisen tutkimuksen edelläkävijöihin. Hän on koulutukseltaan teatteriohjaaja, filosofian maisteri ja teatteritaiteen tohtori. Hän oli ensimmäinen Teatterikorkeakoulusta valmistunut tohtori (1999). Vuonna 2001 hänet kutsuttiin esitystaiteen ja –teorian professoriksi luomaan esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma (sittemmin Live Art and Performance Studies), jota hän johti vuoteen 2013. Vuosina 2007-2009 hän toimi Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) johtajana. Vuosina 2015-2016 hän toimi taiteellisen tutkimuksen professorina ensin Teatterikorkeakoulussa ja sitten Kuvataideakatemiassa. Tällä hetkellä (2018-2019) hän toimii professorina Tukholman taideyliopistossa.

Arlanderin tutkimusintresseihin kuuluvat taiteellinen tutkimus, esitys tutkimuksena (performance as research), esitystutkimus, paikkakohtaisuus ja ympäristö. Arlanderin taiteellinen toiminta keskittyy esityksellistämään maisemaa mm. videon ja äänitetyn puheen avulla, ja liikkuu performanssitaiteen, videotaiteen ja ympäristötaiteen perinteiden välisellä alueella. 

Lisätietoja, katso http://annettearlander.com

Toimenkuva

vieraileva tutkija, Kuvataideakatemia

Taiteellinen toiminta
Tutkimus ja julkaisut

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen How to do things with performance? - Miten tehdä asioita esityksellä? johtaja.

https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=281037

Taiteellinen tutkimushanke Performing with Plants - Att sam-agera med växter, Helsinki Collegium for Advanced Studies. 

https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=316550

Viimeisimmät vertaisarvioidut julkaisut:

“Dune Dream – Self-imaging, trans-corporeality and the environment” Body Space Technology Journal (tulossa)

“Performing with the Weather”. Global Performance Studies Issue 1.2. Performance Climates http://gps.psi-web.org/issue-1-2/performing-with-the-weather/

“Ekologinen näkökulma taidetutkimukseen”. Annette Arlander ja Mika Elo. Tiede ja Edistys 4/2017, 335-346.

“Calling the dragon - The five avant-gardes today?” Synnyt 3/2017, 1-12. https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=128679213

“Maisema, materia ja muutos. Harakan saaren luontokulttuuria dokumentoimassa.” Teoksessa Mari Mäkiranta, Ulla Piela ja Eija Timonen (toim.) Näkyväksi sepitetty maa. Kalevalaseuran vuosikirja 96. Helsinki: SKS 2017, 23-39.

“Practising art - as a habit? / Att utöva konst - som en vana?” Ruukku Journal, # 7. June 2017.  https://researchcatalogue.net/view/292065/292066

 

Muut julkaisut, katso http://annettearlander.com