Vesa Kurkela

Introduction

Vesa Kurkela (PhD) is Professor in Music History at Sibelius Academy. His research interests include history of popular music, social and economic history of music, music and media, music and ideology. He has written about one hundred research articles and six books of related topics, e.g. a history of Finnish popular music (WSOY 2003; co-author in Finnish), a history of Finnish music publishing (Sulasol 2009; in Finnish) and a history of Finnish cassette culture in Finland (SKS 2015; co-author in Finnish). His has also edited or co-edited several books, e.g. De-Canonizing Music History (Cambridge Scholars Publishing 2009), Music Breaks In – Essays on Music Radio and Radio Music in Finland (University of Tampere 2010) and Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions (Ashgate 2015).

In 2011–2015 Kurkela was Principal Investigator in the research project Rethinking “Finnish” Music History – Transnational construction of musical life in Finland from the1870s until the 1920s, financed by Academy of Finland and the Finnish Cultural Foundation. In 2017–2020 he is PI in the research project Translocal Cultural Fields, financed by the Academy of Finland.

Research and publications

List of Publications (May 2019)

A Peer-reviewed scientific articles

Journal articles, 28 published.

28. Josef Binnemann ja kansanomainen middle-musiikki [Josef Binnemann and vernacular middle music]. Trio vol. 7 no. 2, 2018, 40–55.

27. Suomen synty musiikkikulttuurissa. Orkesterimusiikki ja julkisuus Helsingissä 1860–1920. [The birth of Finland in music culture. Orchestral music and publicity in Helsinki, 1860–1920.] Musiikki 4/2017, 41–81.

26. Helppotajuista arvokkutta ja mandoliininsoittoa. Suomalaisen keskimusiikin juurilla. [Comprehensible dignity and mandolin playing. On the roots of Finnish middle music] Etnomusikologian vuosikirja 2017, 1–37.

25. Jalostavaa huvittelua. Robert Kajanuksen helppotajuiset konsertit sivistämisprojektina [Ennobling entertainment. Robert Kajanus’ populart concerts as civilizing project]. Etnomusikologian vuosikirja 2015, toim. Meri Kytö and Saijaleena Rantanen. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2015, 48–81.

24. Kansallismielisyys Suomen musiikin historiankirjoituksessa [Nationalism in the historiography of Finnish music]. Musiikki 1/2011, 24–42.

23. Finskhet och sorglig folkvisa. In Noterat Vol. 18. Svensk visarkiv 2010, 87–98.

22.  (VK & Heikki Uimonen) Demonopolizing Finland. The Changing Contents of Finnish Commercial and Public Radios in 1980–2005. Radio Journal 2009/2, 135–154.

21. Musiikin pörssi ja katedraali. Kustantamisen laatukulttuurit Suomessa [Quality cultures in Finnish music publishing]. Etnomusikologian vuosikirja 2009, toim Marko Aho & al. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2009, 9–32.

20. (VK & Heikki Uimonen) Usko, toivo ja petollinen rakkaus – rock-kulttuuri ja suomalainen radiopolitiikka [Faith, hope, and deceitful love – rock culture and radio policy in Finland]. Etnomusikologian vuosikirja 2007, toim. Markus Mantere & Heikki Uimonen. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2007, 3–27.

19. (VK & Maija Lahti) Pianonuotti ja helppo sovitus – varhaiset nuottihitit suomalaisen nuottikaupan ja musiikkikustannuksen kuvaajina. [Piano score and easy arrangement – early sheet music hits in Finland as mirror of local sheet music trade and music publishing] Etnomusikologian vuosikirja 2006, toim. Markus Mantere. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2006, 184–233.

18. Bulgarian tshalgavideot, poliittisuus ja orientalismi. [Bulgarian chalga videos, politics, and orientalism]. Etnomusikologian vuosikirja 2001, toim. Jarkko Niemi. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2001, 91–113.

17. Ilpo Saunio ja suomalainen etnomusikologia [Ilpo Saunio and Finnish ethnomusicology]. Etnomusikologian vuosikirja 2000, toim. Jarkko Niemi. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2000, 7–21.

16. Is Folk Music Youth Music and What is the Eastern Influence? Two Debates on Contemporary Folk Music. East European Meetings in Ethnomusicology,  Vol. 2, (1999), ed. Marin Marian Balasa, 11–23. Published also in Polish: “Muzyka ludowa a muzyka mlodziezowa. Wplywy  wschodnie. Dwie debaty o wspolczesnej muzyce ludowej.” Muzyka 2001/3, 15–26.

15. 1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki. Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen. [The 19th Century sound and popular music. Starting points of sound studies on early popular music]. Etnomusikologian vuosikirja 1999, toim. Jarkko Niemi. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 1999, 74–90.

14. Integroiva moninaisuus vai erilliset kulttuurit? Näkökulmia populaarimusiikin historiankirjoitukseen. [Integrating Diversity or Separate Cultures? Perspectives on the Historiography of Popular Music]. Musiikki 1/1997, 96–114.

13. Music Media in the Eastern Balkans: Privatised, Deregulated, and Neotraditional. Cultural Policy, Vol. 3, Nr. 2 (1997), 177–205.

12. Local Music-Making in Post-Communist Europe: Mediatization and Deregulation. East European Meetings in Ethnomusicology, Vol. 1, (1995), ed. Marin Marian Balasa, 105–115. Published also in Bulgarian: “Sazdavaneto na natsionalna muzika v postkomunistitsheskite strani: obvarzvaneto i s mediite i nejnoto deregulirane”. Balgarski Folklor 6/1995, 20–28.

11. (Pekka Jalkanen & V.K.) Populaarimusiikki ja historia [Popular Music and History]. Musiikki 1/1995, 13–28.

10. Katusoitto, äänimaisema ja karnevaali. Näkökulmia ulkotilamusiikin tutkimukseen [Street music, soundscape and carnival. Perspectives on the study of outside music]. Etnomusikologian vuosikirja 1995, toim. Pirkko Moisala, 78–89.

9. Ethnomusicology in Finland: The Historical Approach and Applied Ethnomusicology. Ethnomusicology Vol. 38, Nr. 3/1994, 402–405.

8. Deregulation of Popular Music in the European Post-Communist Countries: Business, Identity and Cultural Collage. World of Music 3/1993, 80–106.

7. (Pekka Jalkanen & V.K.) A history of forgotten music? Finnish popular music in retrospect. World of Music 2/1992, 116–119.

6. Ihannekansa ja hillitty hilpeys. Kansanlaulusovitukset idealistisen kansanomaisuuden heijastelijoina [Ideal folks and restrained cheerfulness. The folk song arrangements as a mirror of idealistic folksiness]. Tiede & edistys 1/1990, 5–12.

5. Kisällien laulut – agitaatiota ja viihdettä (summary: Kisällilaulu – agitation and entertainment). Etnomusikologian vuosikirja 1987-88. Jyväskylä 1988, 84–122.

4. Sibelius, Klemetti, Kangas ja Andersson: suomalaisten säveltäjien käsityksiä kansanmusiikin sovittamisesta [Ideas and opinions of Finnish composers regarding the arranging of folk music]. Synteesi 1-2/1988, 52–70.

3. Aidon kansanlaulun ihanne ja sen viholliset. Miten musiikkifolklorismista tuli tiedeyhteisön ongelma? (Summary: The ideal of authentic folk song and its enemies. The ethnomusicologists and the problem of applied folk music). Etnomusikologian vuosikirja 1986. Jyväskylä 1987, 200–220.

2. Kansanmusiikin myytit työväenliikkeessä. [The myths of folk music in the Finnish workers’ movement]. Tiede ja edistys 2/1986, 140–145.

1. Varkaus. Workers’ music in a Finnish industrial town. Suomen Antropologi 4/1983, 218–223.

Chapters in research books 

18. (VK and Olli Heikkinen) The Institutionalization of Orchestral Life. Two Cases from Finland in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century. In Branding “Western Music”, ed. Maria Caceres & al. Bern: Peter Lang, forthcoming 2019.

17. (VK and Olli Heikkinen) Sibelius as Popular Composer. Music by Sibelius in Kajanus’s Popular Concerts. In Jean Sibelius Legacy. Research on his 150th Anniversary, eds. Daniel Grimley & al. Cambridge Scholars Press 2017, 159–169. 

16. (VK & Saijaleena Rantanen) Germany as a Cultural Paragon. Transferring Modern Musical Life from Central Europe to Finland. In Cultural Mediators in Europe 1750–1950. Leuven University Press (forthcoming, 2018)

15. Popular Wagner. Wagner Evenings in Helsinki 1890–1911. In Wagner and the North, Edited by Martin Knust & Anne Sivuoja-Kauppala. Helsinki: Sibelius Academy. (forthcoming 2018); also available: https://www.academia.edu/28672575/Popular_Wagner_Robert_Kajanuss_Wagner_Evenings_in_Helsinki_1890_1911

14. National or Universally Germanized? The Formation of Musical Life in 20th-Century Finland as Transcultural Process. In Nationality vs. Universality. Musical Historiographies in Central and Eastern Europe. Edited by Slawomira Zeranska-Kominek. Cambridge Scholars Press 2016, 145–154.

13. (Markus Mantere & VK) Introduction. In Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions, Edited by Vesa Kurkela &. Markus Mantere. Surrey and Burlington: Ashgate 2015, 1–13.

12. Seriously Popular. Deconstructing Popular Orchestral Repertoire in late-19th-Century Helsinki. In Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions, Edited by Vesa Kurkela &. Markus Mantere. Surrey and Burlington: Ashgate 2015, 123–138.

11. ChalgaTube: Bulgarian Chalga on the Internet. In Ottoman Intimacies, Balkan Realities, ed. Risto Pekka Pennanen & al. Helsinki and Athens: Suomen Ateenan-instituutin säätiö 2013, 123–134.

10. Musiikinhistorian tutkimus etnomusikologiassa [Music history research in ethnomusicology]. In Musiikki kulttuurina [Music as Culture], toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2013, 153–172.

9. Sorrowful Folk-Song and Nationalism in Nineteenth Century Finland. In Folklore and Nationalism in Europe during the long Nineteenth Century, ed. Timothy Baycroft. Leyden and Boston: Brill 2012, 351–369.

8. Amusing the Cultivated Classes and Cultivating the Masses. Changes in Concert Repertoires in 19th-Century Helsinki. In Critical Musicological Reflections, ed. Stan Hawkins. Surrey and Burlington: Ashgate Publishing 2012, 75–94.

7. Jazzpolvet kilpasilla [Finnish jazz generations competing]. Suklaasydän, tinakuoret. Jazziskelmä Suomessa 1956–1963, toim. Ari Poutiainen ja Risto Kukkonen. Helsinki: Suomen Jazz & Pop Arkisto 2011, 51–78.

6. (VK & Saijaleena Rantanen) Laulava vallankumous [Singing revolution]. Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905, toim. Pertti Haapala & al. Helsinki: Teos 2008, 177–194.

5. Bulgarian Chalga on Video: Oriental Stereotypes, Mafia Exoticism and Politics. In Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image and Regional Political Discourse, ed. Donna A. Buchanan. Scarecrow Press 2007, 143–173.

4. Hittilistat ja rock-asenne. Rockin ja popin estetiikkaa etsimässä. [Charts and rock attitude. Looking for the aesthetics of rock and pop]. Musiikin filosofia ja estetiikka. Kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä, toim. Juha Torvinen & Alfonso Padilla. Helsinki: Helsinki University Press 2005, 281–313.

3. Kiljuvat sopraanot ja ihana Markus-setä – varhaisten radioäänten kulttuuriset ristiriidat. [Screaming sopranos and the charming Uncle Markus – cultural conflicts in the soundscape of early radio broadcasting]. Kuultava menneisyys Suomalaista äänimaiseman historiaa, toim. Outi Ampuja & Kaarina Kilpiö. Historia mirabilis 3. Turku: Turun historiallinen yhdistys 2005, 98–121. 

2. Uudet kompit, vanhat laulut – muutoksen enteet 60-luvun popiskelmässä. [New accompaniment, old songs – presages of change in Finnish popsongs in the 60s] Arkinen kumous. Suomalaisen 60-luvun toinen kuva, toim. Matti Peltonen, V. Kurkela  & V. Heinonen. Helsinki: SKS 2003, 219–243.

1. Työväeniltamat, viihde ja valistus. [Workers’ social evenings, entertainment, and enlightenment]. Naurava työläinen, naurettava työläinen. Näkökulmia työväen huumoriin, toim. Joni Krekola, Kirsti Salmi-Niklander ja Johanna Valenius. Saarijärvi: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2000, 8–33.

B Non-refereed scientific articles

79. Varietee ulkomaiden kansansoitinten kotoistaja [Variety show and domesticating foreign folkinstruments in late 19th century Finland]. Kansanmusiikki 3/2017, 34–35.

78. Affektien pitkä varjo. Musiikin kokeminen 1800-luvun Helsingissä [The long shadow of affections. Experiencing music in 19th Century Helsinki]. In Musiikkia! Harrastajia ja musiikinystäviä Helsingissä [Music! Amateurs of Music in Helsinki], toim. Jere Jäppinen. Porvoo: Helsingin kaupunginmuseo, 2015, 78–85.

77. Menneisyydentarve ja musiikin historiankirjoitus [Need for the past and music historiography]. In Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta [Tuned enlightment. Essays on music, entertainment, and history], toim. Olli Heikkinen & al. Tampere: Sibelius-Akatemian julkaisuja 13, 2014, 17–34.

76. (Marko Tikka & VK) Viisirivinen ristiriita. Harmonikan paikka Suomessa 1860–2000 [Five-row contradiction. Accordion’s place in Finland, 1860–2000]. In Suomalaisen harmonikan historia [A history of the accordion in Finland], toim. Vesa Kurkela & Marko Tikka. Sastamala: Suomen Harmonikkainstituutti 2014, 6–20.

75. Uuden aikakauden äänet 1800-luvulla – harmonikan sointi [Tunes of the new era – the sound of accordion]. In Suomalaisen harmonikan historia, toim. Vesa Kurkela & Marko Tikka. 2014, 31–39.

74. Paljepelin pitkä läpilyönti. Harmonikan varhaisvaiheet Euroopassa [Accordion’s long breakthrough. Early phases of the accordion in Europe]. In Suomalaisen harmonikan historia, toim. Vesa Kurkela & Marko Tikka. 2014, 20–39.

73. Harmonikka 1800-luvun Suomessa. [Accordion in 19th Century Finland]. In Suomalaisen harmonikan historia, toim. Vesa Kurkela & Marko Tikka. 2014, 39–49.

72. Säveltaidetta ylösalaisin. Harmonikka Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla. [Art music upside down. Accordion at the Sibelius Academy, Folk Music Department]. In Suomalaisen harmonikan historia, toim. Vesa Kurkela & Marko Tikka. 2014, 357–366,

71. Universal, National or Germanized? Finnish Music Quarterly 2/2014, 26–29.

70. Jumala ompi linnamme. Yhteiskunnallinen virsi ja sen suomalainen reseptiohistoria. [A Mighty Fortress is Our God – Reformation Hymn and its reseption history in Finland]. Hymnos 2011, toim. Jaakko Rusama. Helsinki 2012, 83–97.

69. Rhythm Masters. Developing a Master Program in Popular Music and Folk Music in Provincial Areas in Finland. US–China Education Review B 2 (2012), 244–257.

68. Musiikki ja arki [Music in everyday life]. Kaikki irti arjesta, toim. Leif. C. Andersson & al. Helsinki: Gaudeamus / Helsinki University Press 2011, 162–163.

67. Kansallisen musiikinhistorian varjo – Suomessa ja Pohjanmaalla [The shadow of national music history – in Finland and in Ostrobothnia]. Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600–1900, toim. V. Kurkela, H. Laitinen & S. Rantanen. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 18. Helsinki: Sibelius-Akatemia 2010, 11–43.

66. Sorrowful and National: Printed Folk Song in 19th-Century Finland. In Historical Sources and Source Criticism, ed. Susanne Ziegler. ICTM Study Group on Historical Sources: Proceedings from the 17th International Conference in Stockholm, Sweden May 21–25, 2008. Svenskt visarkiv 2010, 101–116.

65. Screaming Sopranos in Radio. Irritating and Pleasant Voices in Early Radio Broadcasting in Finland. In Music Breaks In, ed. Vesa Kurkela & al. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 3: Tampere 2010, 71–83.

64. The History of Music Publishing in Finland. Finnish Music Quarterly 2/2009, 36–39.

63. (VK & Heikki Uimonen) Lost and Challenged Contents. Music Radio Alternatives and Cultural Practices. In Proceedings of Radio Content in the Digital Age, Limassol 2009, 1–22.

62. Sisällissodan laulut [The Songs of Finnish Civil War]. Sisällissodan pikkujättiläinen, toim. Pertti Haapala & al. Helsinki: WSOY 2009, 425–440.

61. 1960-luku. Tangoa, rautalankaa ja paljon muuta sulassa sovussa. POMUS populaarimusiikin museo, vuosikymmenet (2008). http://pomus.net/kehityslinjat/1960-1969

60. Musiikkikulttuuri [Musical culture]. Maamme Suomi, toim. Allan Tiitta & al., 224–242. Porvoo: Weilin+Göös 2007.

59. Finnish tango on old amateur tapes – complementing a popular music history with local sounds. In Feldforschung in Theorie und Praxis, hg. Julia Ahamer & Gerda Lechleitner. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: Wien 2007, 199–207.

58. Taidemusiikki – hegemoninen käsite. Musiikkikasvatus The Finnish Journal of Music Education Vol. 9, Nr. 1-2/2006, 70–73.

57. Etnomusikologian sukupolvet. [The generations of Finnish ethnomusicology]. Musiikin Suunta 2/2005, 47–58.

56. Musiikinhistoria ja paikalliset tarinat. [Music history and local narratives] Alusta – Sibelius-Akatemian jatkokoulutusjulkaisu, toim. Marja-Liisa Kainulainen, no. 2/2005, 3–8.

55. Tanssisoiton salaista historiaa. [A secret history of dance music]. Kirjassa Soittaja pärjää aina – eteläpohjalaiset muusikot muistelevat, toim. Vesa Kurkela & Terho Kemppi. Pilot-kustannus: Tampere 2005, 7–18.

54. Rytmimusiikki ja akatemia. Kevyen musiikin yliopistollinen tutkimus Suomessa. [Rythm music and the Academia. The academic research of  popular music in Finland]. Musiikin Suunta 4/2004, 64–72.

53. (VK, Timo Leisiö & Pirkko Moisala) Etnomusikologia. Johdatus musiikintutkimukseen. Suomen Musiikkitieteellinen Seura. Jyväskylä 2003, 53–70.

52. (VK & Risto Pekka Pennanen) Masculinity in the Finnish Jenkka Boom in the 1960s. Looking Back, Looking Ahead. Popular Music Studies 20 Years Later. Conference Proceedings, ed. Kimi Kärki & al.  IASPM-Norden, Turku 2002, 690–695.

51. The Sound Archives at the Tampere University: From shepherd’s calls to hard-core punk. Music Archiving in the World, ed. Gabriele Berlin & al. VWB, Berlin 2002, 468–471.

50. Potpuria tunnetuista teemoista. Ketjumuoto ja populaarisuus. [Potpourri of well-known themes. Medley form and popularity]. Muualla, täällä. Kirjoituksia elämästä, kulttuurista, musiikista, toim. Helena Tyrväinen & al. Jyväskylä: Atena Kustannus 2001, 310–322.

49. La produzzione dell’oriente. Un’interpretazione della musica popolare bulgara. Traduzione di Valerio Guagnelli Scanzani (2002).   http://www.bulgaria-italia.com/bg/info/musica/musica_popolare_00.asp#_ftn2

48. (Pekka Jalkanen & VK) Venäläinen vaikutus suomalaiseen populaarimusiikkiin [The Russian Impact on Finnish Popular Music]. Seminaariesitelmä ”Suomalainen äänilevy 100 vuotta”, Suomen Pietarin instituutti 2001. http://www.uta.fi/laitokset/mustut/populaarimusiikki/julkaisut.html 

47. (Riitta Kela & VK) Recording Collections in Finland. A Report on the Survey. Department of Folk Traditions, University of Tampere 2000. http://www.uta.fi/laitokset/mustut/current.htm

46. Harmonia ja sointuajattelu länsimaisessa musiikissa [Harmony and chordal thinking in western music]. MUTE – Musiikin teoriaa webissä, toim. Sakari Vainikka 1999. http://www.uta.fi/mute

45. Orientalismi ja suomalainen iskelmä [Orientalism and Finnish hit tunes]. Siltoja ja synteesejä. Esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta, toim. Irma Vierimaa & al. Gaudeamus: Helsinki 1998, 286–306.

44. Producing Oriental: A Perspective on Bulgarian Popular Music. Balkan Popular Music, ed. Ico Vidmar. Ljubljana 1997. Also on the web: http://www.uta.fi/laitokset/mustut/populaarimusiikki/index.html 

43. Cultural Deregulation and Neotraditional Balkan Music. A Civilized Concert? Music, the State, and the Market in a Changing Europe, ed. Anders Hammarlund. The Royal Swedish Academy of Music: Stockholm 1996, 65–70.

42. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) Some Aspects of “Brigitte Bardot” – a Comparative View. Popular Music Studies in Seven Acts, ed. Tarja Hautamäki & Tarja Rautiainen. Department of Folk Tradition: Tampere 1996, 95–103.

41. Piraatit, orientalismi ja poliittinen epäkorrektisuus. Näkymiä Itä-Balkanin musiikkikulttuuriin. [Pirates, Orientalism, and Political Incorrectness. Perspectives on Eastern Balkan Music Culture]. Musiikin Suunta 2/1996, 36–51.

40. Kun Itä-Eurooppa katosi [When Eastern Europe vanished]. Musiikin Suunta 2/1996, 4-8.

39. Globaalit soinnit [Global Sounds]. Musiikin Suunta 1/1995, 4–10.

38. Musiikki, järjestö, kurinalaisuus [Music, organisation, discipline]. Kulttuuri-LETE. Kirja yhteisöille, toim. Hannu Itkonen. Turku 1994, 101–105.

37. Long-term fusions and lost traditions. Towards a historiography of Finnish popular music. Popular Music Perspectives III, ed. Peter Wicke. Berlin: Zyankrise 1995,  297-304. (Also in: Explorations in Finnish and Hungarian Folk Music and Dance Research Vol. 1, ed. Hannu Saha. Kansanmusiikki-instituutti: Kaustinen 1994, 131–139.) Also on the web: http://www.uta.fi/laitokset/mustut/populaarimusiikki/index.html

36. Music Culture as Collage. The End of National Musics? Central European Popular Music, ed. A. Opekar. Czech Branch of IASPM – Institute of Musicology: Prague 1994, 110–112.

35. The Myths of Finnish Folk Music – The Basis for Its Revival. Explorations in Finnish and Hungarian Folk Music and Dance Research Vol. 1, ed. Hannu Saha. Kansanmusiikki-instituutti: Kaustinen 1994, 27–31.

34. Vertailua, diakroniaa ja kelkankäännöksiä. Näkökulma suomalaiseen etnomusikologiaan [Comparative method, diachronics and political turnovers. A perspective on Finnish ethnomusicology]. Musiikin Suunta 4/1994, 21–25.

33. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) Turpiin vaan ja onnea – Kokemuksia etnomusikologisen tutkimusaineiston hankinnasta eri Balkanin maissa. [Experiences on the ethnomusicological fieldwork in various Balkan countries] Musiikin Suunta 1/1993, 39–46.

32. Monopoli, piraatti, sponsori. Jälkikommunistinen musiikintuotanto etsii muotoaan [Monopoly, pirate, sponsor. Reshaping of the post-communist music production.] Arsis 1/1993, 17–19.

31. Modern Ethno-Pop in the Post-Communist Balkans. A Perspective on Cultural Analysis. Papers of the first international conference of Balkan music, Petric, Bulgaria 13.-14.10.1993.

30. Mediaized Music and Deregulation. Nordisk musikkforskerkongress 1992: Innlegg og referater. Universitet i Oslo 1993, 181–186.

29. Idealistic folksiness in the folk music of Finnish popular movements. Finnish-Hungarian symposium on music & folklore research, 15.-21.11.1987. Tampere: University of Tampere, Institute for Folk Tradition 1991, 50–53.

28. Etnomusikologian historiattomuus ja nykyajan haasteet [Non-historical ethnomusicology and the challenges of today]. Kansanmusiikin tutkimus. Metodologian opas, ed. Pirkko Moisala. Helsinki: Sibelius-Akatemia 1991, 86–101.

27. Etnomusikologia ja kenttätyön ideologia [Ethnomusicology and the ideology of field work]. Musiikin Suunta 4/1991, 2–8.

26. Äänimaisema, valta ja välinpitämättömyys. Näkökulma ääniympäristön kulttuurianalyysiin (Summary: Soundscape, power and indifference. A perspective on the cultural analysis of acoustic environment). Musiikin Suunta1/1991, 47-56, 74–75.

25. Ethnomusicology in Finland. World of Music 3/1990, 54–55.

24. Kuubalainen serenadi videolle. Kriittistä pohdiskelua videon käytöstä etnomusikologisessa kenttätyössä. (Summary: A Cuban serenade to the video. Critical thoughts about using the video in the ethnomusicological fieldwork). Musiikin Suunta 2/1990, 48–60, 68.

23. (V.K. & Pekka Oesch) Rock ja valtion musiikkipolitiikka. Kuka tarvitsee rock-koulutusta? (Summary: Rock music and government music policy. Who needs rock music education?). Musiikin Suunta 1/1990, 28–41, 86.

22. Frakki, Mozart ja maailmanmusiikki [Tailcoat, Mozart, and world music]. Etnomusikologian vuosikirja 1989-90. Jyväskylä 1990, 238–241 (lectio praecursora).

21. (V.K. & Anu Laakkonen) Värilliset pipot päässä soitellaan. Rock yleisön käsityksiä maailmanmusiikista (Summary: Musicians with coloured caps. Opinions of rock audiences regarding world music). Musiikin Suunta 2/1989, 47–56.

20. Onko populaarimusiikin tutkimus tarpeellista? [Do we need popular music research? A demonstration lecture at the University of Tampere, March 3, 1988] Sessio 2/1988, 3–6.

19. Aitoa ja vähemmän aitoa. Piirteitä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien julkisuudesta [Authentic and not-so-authentic. Some features of the publicity in the Kaustinen folk music festival]. Musiikin Suunta 4/1987, 41–56.

18. Musiikkitilaisuuksien yleisö musiikkikulttuurin kuvaajana [Music audiences as a mirror of music culture]. Kansanmusiikki 3/1987, 9–14.

17. Folklorismi ja työläisnuorten musiikki. Näkökulmia järjestömusiikin tutkimukseen. [Folklorism and the music of working class youth. Perspectives to the research of organization music]. Musiikin Suunta 3/1986, 27–38.

16. Valistuksen ja kulutuksen kisa – katsaus Suomen musiikin 1900-lukuun [A competition between enlightenment and consumption – a historical view of Finnish music in the 20th century]. Aikamerkki 5/1986, 17–20.

15. Interest in Folklore and its Myths in the Finnish Workers’ Movement. Musiikin Suunta 1/1985, 34–44.

14. Musiikillisen kansanvalistuksen arvohistoria: rakenne, muutos ja muuttumattomuus [The value history of popular education in music: structure, change, and stability]. Suomalainen musiikkikulttuuri. Rakenne ,- historia, toim. Eero Tarasti. Helsinki: Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitos 1985, 53–67.

13. Musiikkifolklorismi kulttuuriaseena. Kansanmusiikin jalostus ja kulttuuripolitiikka [Music-folklorism as a cultural weapon. The artistic processing of folk music and cultural policy]. Muutoksia musiikissa, musiikkia muutoksissa, ed. Timo Leisiö. Ikaalinen: Suomen Harmonikkainstituutti 1985, 96–104.

12. Suuntana sosialistinen sulosointu. Katsaus Neuvostoliiton musiikkifolklorismin vaiheisiin. [A review on the development of music-folklorism in the Soviet Union]. Kansanmusiikki 4/1985, 5–7.

11. Die Iltama-Tradition und die Musik der Arbeiterhäuser. Lied und politische Bewegung, hg. Inge Lammel & al. Leipzig 1984, 98–104.

10. Musiikki SKDL:n kulttuuripolitiikassa 1940-luvulla [Music in the cultural policy of the Finnish left-wing party SKDL in the 1940s]. Vuosikirja 1984. Helsinki: Yhteiskunnallinen arkistosäätiö 1984, 45–53.

9. Valistusjuhlaa ja kansanhuvia. Työväentalojen iltamien kahdet kasvot [Educational party and popular entertainment. The two sides of the iltama in the workers’ halls]. Kulttuurivihkot 4/1984, 27–29.

8. Kansa ja sen valistajat II. Työväenliike ja kansanvalistuksen henki [The people and its educators II. The workers’ movement and the spirit of popular education]. Aikamerkki 7/1983, 6–8.

7. Kansa ja sen valistajat I. Renkutukset, juoppous ja siveettömyys – kansanvalistajien kauhu [The people and its educators I. Jingles, drunkenness and immorality – an abomination of the popular educators]. Aikamerkki 6/1983, 6–8.

6. Siirtolaissuomalaisten musiikki [The music of Finnish immigrants]. Aikamerkki 5/1983, 19.

5. Helsingin katusoitto tänään [Street music in Helsinki today]. Musiikin Suunta 4/1983, 18–21.

4. Arbetarmusik och arbetarnas musik [Workers’ music and the music of the working people]. Indlaeg ved 1. Nordiske seminar om arbejderkultur och arbejderfolklore 22.-24. aug. 1983. Vol. 4B. Köbenhavn 1983, 62–70.

3. Muuttuva musiikkikulttuuri pienen tehdasyhdyskunnan näkökulmasta [Change of music culture from the perspective of a small industrial community]. Musiikkikulttuurin murros teollistumisajan Suomessa, ed. Vesa Kurkela & al. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitos 1982, 135–145.

2. Tutkimus Varkauden työväestön musiikkitoiminnasta [A study of the musical activities of the workers in Varkaus]. SES:n Äänenkannattaja 3/1981, 24–29.

1. (Philip Donner & V.K.) Suomen ruotsinkielisen väestön musiikkikulttuurin kehitys [The development of music culture among the Swedish-speaking population in Finland]. Suomen etnisten vähemmistöjen musiikki, ed. Philip Donner & al. Helsinki: Suomen antropologinen seura. Lappeenranta 1981, 19–58.

C1 Scientific Books (Monographs)

6. (With Kaarina Kilpiö and Heikki Uimonen) Koko kansan kasetti. C-kasetti ja suomalaisen musiikinkuuntelun muutos.[Compact cassette and the change of listening habits in Finland]. Helsinki: SKS 2015. (186 pages).

5. Sävelten markkinat. Musiikin kustantamisen historia Suomessa. [Market for Music. A History of Music Publishing in Finland]. Helsinki: Sulasol 2009 (312 pages).

4. (With Pekka Jalkanen) Suomen musiikin historia 6,  Populaarimusiikki. [A History of Finnish Music Vol. 6: Popular Music]  Helsinki: WSOY 2003 (716 pages).

3. Musiikkifolklorismi ja järjestökulttuuri. Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisissa musiikki- ja nuorisojärjestöissä (Summary: Music-folklorism and organization culture. The ideological and artistic utilization of folk music in Finnish musical and youth organizations). Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. Jyväskylä 1989 (Doctoral Diss. 444 pages).

2. Tanhuten valistukseen. Musiikkivalistus ja perinnetyö Suomen Demokraattisessa Nuorisoliitossa (Summary: Enlightened young communists and folk-dancing. Musical education and folklore work in the Democratic Youth League of Finland). Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti 1986 (216 pages).

1. Taistojen tiellä soiteltiin – ja soiton tahdissa tanssittiin. Varkautelaiset työväeniltamat ja niiden musiikki työväen osakulttuurin kaudella [The iltama tradition and related music in Varkaus during the period of workers’ subculture]. Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti. Jyväskylä 1983 (336 pages).

C2 Edited Books and Scientific Journals

34. (VK & Markus Mantere) Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions, Edited by Vesa Kurkela &. Markus Mantere. Surrey & Burlington: Ashgate 2015. 315 pages. ISBN 97814724199

33. (VK & Marko Tikka) Suomalaisen harmonikan historia [A History of Accordion in Finland]. Sastamala: Suomen harmonikkainstituutti 2014. 399 pages.

32. (VK, Heikki Laitinen & Saijaleena Rantanen) Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600–1900. [The Sparrow’s Song. Writings on Music History in Ostrobothnia, 1600–1900]. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 15. Helsinki: Sibelius-Akatemia 2010. 321 pages.

31. (VK, Markus Mantere & Heikki Uimonen) Music Breaks In. Essays on Music Radio and Radio Music in Finland. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 3. Tampere: Tampereen yliopisto 2010. 186 pages.

30. Musiikki tekee murron. Tutkimuksia sävel- ja hittiradioista. [Working papers of the research project on Finnish music radio] Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Tampere: Tampereen yliopisto 2009. 260 pages.

29. (VK & al.) Musiikin Suunta 3/2009. Medioitua vai medioimatonta. [Special issue of musical mediation] 61 pages.

28. (VK & Lauri Väkevä) De-Canonising Music History. Cambridge Scholars Publishing 2009. 199 pages.

27. (Eija Kukkurainen, VK & Henna Leisiö) Timo Leisiö: Alussa oli laulu. Timo Leisiön 60-vuotisjuhlakirja. [Festschrift of Professor Timo Leisiö].Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitos ja Kansanmusiikki-instituutti: Tampere 2006.

26. (VK & Terho Kemppi) Soittaja pärjää aina – eteläpohjalaiset muusikot muistelevat. [Life histories of dance musicians from Southern Ostrobothnia, Finland]. Pilot-kustannus: Tampere 2005. 323 pages.

25. Musiikin Suunta 4/2004. Elämän valttikortit. [Special issue of the Finnish Doctoral School of Folk and Popular Music]. 72 pages.

24. (Matti Peltonen, VK & Visa Heinonen) Arkinen lumous. Suomalaisen 60-luvun toinen kuva. [Charm of everyday life. Interpretations of popular culture in the sixties in Finland]. SKS, Helsinki 2003. 435 pages.

23. Musiikin Suunta 3/2000. Suomalaisen populaarimusiikin historiaa [On the history of Finnish popular music]. 144 pages.

22. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) Musiikin suunta 4/1996. Populaarimusiikin tutkimusta [Studies on Popular Music]. 51 pages.

21. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) Musiikin suunta 2/1996. Napatanssi ja turbofolk – Kadonneen Itä-Euroopan musiikkia [Belly dance and turbofolk – Music from vanished eastern Europe]. 51 pages.

20. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) Musiikin suunta 3/1995. Orkesteriyhtye Bändit – 4 soittajamaailmaa Tampereella [Four bands and musical worlds in a Finnish town Tampere]. 65 pages.

19. (Risto Pekka Pennanen & V.K.) Musiikin suunta 2/1995. Soitintutkimus [Special issue of organology]. 74 pages.

18. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) Musiikin suunta 1/1995. Globaalit soinnit [Special issue of globalisation and music]. 55 pages.

17. (Member of the editorial board) Suuri Musiikkitietosanakirja 6. Keuruu: Weilin & Göös 1992. 296 pages.

16. (Member of the editorial board) Suuri Musiikkitietosanakirja 5. Keuruu: Weilin & Göös 1991. 264 pages.

15. (Member of the editorial board) Suuri Musiikkitietosanakirja 4. Keuruu: Weilin & Göös 1991. 272 pages.

14. (Helmi Järviluoma & V.K.) Musiikin suunta 1/1991 Äänimaiseman tutkimus [A special issue of soundscape research]. 75 pages.

13. (Member of the editorial board) Suuri Musiikkitietosanakirja 3. Keuruu: Weilin & Göös 1990. 272 pages.

12. (V.K. & Erkki Pekkilä) Etnomusikologian vuosikirja 1989-90. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. Jyväskylä 1990. 255 pages.

11. (Anu Laakkonen, Samuli Juvonen & V.K.) Musiikin suunta 3/1989 Viron musiikki [Special issue of Estonian music]. 64 pages.

10. (Anu Laakkonen & V.K.) Musiikin suunta 2/1989 World Music [A special issue of world music]. 90 pages.

9. (Erkki Pekkilä & V.K.) Etnomusikologian vuosikirja 1987-88. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. Jyväskylä 1988. 206 pages.

8. (V.K., Anu Laakkonen & Hannu Tolvanen) Musiikin suunta 4/1987 [A special issue of folklorism]. 56 pages.

7. (V.K. & Erkki Pekkilä) Etnomusikologian vuosikirja 1986 [Yearbook of Finnish ethnomusicology]. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. Jyväskylä 1987. 260 pages.

6. (V.K.& Erkki Pekkilä & Hannu Tolvanen) Musiikin suunta 3/1986. 48 pages.

5. (V.K. & Erkki Pekkilä) William A Wilson: Kalevala ja kansallisuusaate (The Finnish edition of the author’s book Folklore and Nationalism in Finland). Helsinki: Työväen Sivistysliitto. Jyväskylä 1985. 204 pages.

4. Musiikin suunta 2-3/1983. Siirtolaisnumero [Special issue of emigrants’ music]. 77 pages.

3. V.K. & Riitta Valkeila) Musiikkikulttuurin murros teollistumisajan Suomessa [Processes of change in Finnish music culture during the industrialization period]. Seminar report 19.-21.5.1982. Jyväskylä: Musiikkitieteen laitos 1982. 123 pages.

2. Tutkielmia jalasjärveläisestä haitarinsoitosta [Studies of the accordion playing in Jalasjärvi, Ostrobothnia]. Helsinki: Musiikkitieteen laitos 1982. 72 pages.

1. (Philip Donner, V.K. & Matti Lahtinen) Suomen etnisten vähemmistöjen musiikki [Music and ethnic minorities in Finland]. Helsinki: Suomen Antropologinen seura. Lappeenranta 1981. 96 pages.

D1 Book Reviews, Editorials, Reports

42. Viihteen voimamies ja taustavaikuttaja. (book review: Juha Henriksson, Musiikki Jaakko Salo). Työväentutkimus 2014, 70–71.

41. Elmu-liike kansalaisjärjestöjen ketjussa. Selmu. Jalanjälki elävän musiikin kulttuurissa. Seinäjoen elävän musiikin yhdistyksen 20-vuotis juhlajulkaisu. Seinäjoki: Selmu ry 2012, 56–59.

40. Monesti syntynyt legenda (book review: Marko Tikka – Toivo Tamminen, Tanssiorkesteri Dallapé. Suomijatsin legenda). Historiallinen Aikakauskirja 1/2012, 121.

39. Käyttäjän näkökulma. Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot, toim. Outi Hupaniittu. Svenska litteratursällskapet i Finland 2012, 22–23.

38. Kansainvälistä Euroopassa (book review: Janne Mäkelä, Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa). Musiikin Suunta 4/2011, 65–66.

37. Monitoimimiehen elämäkerta (book review: Juha Henriksson, Toiset meistä. Rauno Lehtinen ja musiikki). Musiikin Suunta 4/2010 & 1/2011, 81–82.

36. Musiikki tekee murron (editorial). Musiikki tekee murron. Tutkimuksia sävel- ja hittiradioista, ed. V. Kurkela. Tampere: Tampereen yliopisto. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 2, 2009, 7–12.

35. (VK & Lauri Väkevä) Introduction. De-canonizing Music History, ed. V. Kurkela & L. Väkevä. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2009, vii–xiii.

34. (VK, Maija Lahti, Heikki Uimonen & Olli Heikkinen) Medioitua vai medioimatonta? (editorial) Musiikin Suunta 3/2009, 3–5.

33. Musiikinhistorian kaanonit purkuun! Äänenkuljettaja 32/8.5.2009, 8–9.

32. Perustutkimusta iskelmä- ja tanssilavakulttuurista (book review: Leena Rossi, toim. Saanko luvan. Iskelmä-Suomen ilmiöitä 1900-luvulta). Musiikin suunta 3/2007, 84–85.

31. Toisenlainen muusikkoelämäkerta (book review: Juha Henriksson ja Erik Lindström: Svengaten, Erik. Erik Lindströmin elämä ja musiikki. Musiikin suunta 2/2006.

30. Rockin luokittelun salaisuudet (book review: Christopher M. Kemp: Towards a Holistic Interpretation of Musical Genre Classification. Musiikki 3/2005, 121–125.

29. Suomalaisen mainosmaailman kulttuurihistoriaa  (book review: Visa Heinonen ja Hannu Konttinen: Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia.) Musiikin suunta 2/2003, 75–76.

28. Pekka Suutari: Götajoen jenkka (book review). Svensk Tidskrift för Musikforskning 2002.

27. The dance of symbols and wordlessness (book review: Petri Hoppu: Symbolien ja sanattomuuden tanssi. Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan). Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2001, 135–137.

26. Identiteettiä tanssimalla (book review: Pekka Suutari: Götajoen jenkka. Tanssimusiikki ruotsinsuomalaisen identeetin rakentajana). Musiikin Suunta 4/2000, 107–109.

25. Populaarimusiikin historiaa? Akateemisesti? (editorial) Musiikin Suunta 3/2000, 3–8.

24. Anders Hammarlund: Kulturbrytningar. Musik och politik i Centraleuropa (book review). Svensk Tidskrift för Musikforskning 2000, 92–94.

23. Uraa uurtava tanssitutkimus (book review: Petri Hoppu: Symbolien ja sanattomuuden tanssi. Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan). Musiikki 3-4/2000, 280–283.

22. Monipuolista kulttuurikritiikkiä. (book review: Kalevi Aho: Taide ja todellisuus) Musiikin Suunta 4/1999, 38–40.

21. Populaarimusiikin uudelleenjulkaisut: hittejä vai historiaa? Intervalli 1999:1, 3-7.

20. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) “The Finnish Perspective: An Apoteosis of Okka, Creativity and Misch-Masch”. Eastern European Meetings of Ethnomusicology Vol. 4/1998, ed. Marin Marian Balasa. (Also: Etnoidi 2/1998)

19. Music of the Youth and Contemporary Society (conference report). Etnoidi 3/1997.

18. (V.K. & Risto Pekka Pennanen) Pop, nalle ja kissa (editorial) Musiikin Suunta 4/1996, 4-5.

17. Anu Juva: Valkokangas soi! (book review) Musiikin Suunta 4/1995, 45–46.

16. Naimahommia (record review, Ernest Paananen 1929-1930. Finnish-American Recordings 3 KICD 34). Uusi Kansanmusiikki  4/1995, 38.

15. Saundien etsintää (record review, Loituma KICD 36). Uusi Kansanmusiikki  4/1995, 45.

14. Kunniaa suomalaiselle kitaranrakennukselle (book review, Rauno Nieminen: Landola 1942-1992). Musiikin Suunta 2/1995, 69–70.

13. Kauneimmat kansanlaulut – the most beautiful Finnish folk songs (sleeve note). Finlandia records 4509-95585-2, Warner Music 1994.

12 Vaiettua musiikinhistoriaa [Silenced music history] (editorial) Musiikin suunta 2-3/1991, 1–2.

11. (Helmi Järviluoma & V.K.) Korvintodistajana kaupungin kentällä / Ear-witnesses in the field. (editorial) Musiikin suunta 1/1991, 1-4.

10. Paikallisuutta ja kaupallisuutta entisessä Itä-Euroopassa (travel report). Sessio 2/1991, 8–11.

9. Kirja-arvostelu [book review] (Kimmo Sarlin: Ostojulkisuutta omakustanteella. Suomalaisten omakustanteisten äänitteiden tuotannon tarkastelua). Sessio 3/1990, 16–17.

8. Kuinka Big Maman bluesista tuli svenski-puppeli? (book review, Lars Liliestam: Musikalisk ackulturation – från blues till rock). Sessio 3/1989, 12–13.

7. Voin hamstraajat ja metsäkaarti (book review, M. Hako & H. Huhtanen, toim.: Kotirintaman kahdet kasvot) Aikamerkki 1/1986.

6. Kieli ja kulttuurin herruus (book review, Pierre Bourdieu: Sosiologian kysymyksiä). Aikamerkki 5/1985.

5. Musiikkimafiat jarruttavat avaraa musiikkipolitiikkaa (book review, Matti Lahtinen, toim: Puheenvuoroja kansanmusiikista). Kansan Uutiset 9.8.1984

4. Koululuokka ja työväenluokka (book review, Paul Willis: Koulun penkiltä palkkatyöhön) Aikamerkki 6/1984.

3. What is popular music – who cares? Toinen IASPM-konferenssi Reggio Emiliassa, Italiassa 20–24. syyskuuta 1983 (conference report). Musiikin Suunta 5/1983, 32–35.

2. STM historiikkinsä valossa: kansanvalistusta ja kulttuuritoimintaa (book review, Merja Hurri: STM 60 vuotta). Kansan Uutiset 31.12.1982.

1. Kansanmusiikin koko kirjo (book review: Anneli Asplund & Matti Hako: Kansanmusiikki). Kansan Uutiset 31.3.1981.

 

D2 Entries for dictionaries

14. Johan Alfred Tanner. Suomen kansallisbiografia. SKS 2001.

13. Rafael Ramstedt. Suomen kansallisbiografia. SKS 2001.

12. Taavetti Pekkarinen. Suomen kansallisbiografia. SKS 2001.

11. Knut Kangas. Suomen kansallisbiografia. SKS 2001.

10. Unkari [Hungary]. Suuri musiikkitietosanakirja 6. Keuruu: Weilin & Göös 1992, 189.

9. Työväenmusiikki [Workers’ music]. Suuri musiikkitietosanakirja 6. Keuruu: Weilin & Göös 1992, 185.

8. Tšekkoslovakia [Czechoslovakia]. Suuri musiikkitietosanakirja 6. Keuruu: Weilin & Göös 1992, 172–173.

7. Suomi. Kansanmusiikki ja populaarimusiikki [Finland. Folk music and popular music]. Suuri  musiikkitietosanakirja 6. Keuruu: Weilin & Göös 1992, 97–98.

6. Puola [Poland]. Suuri musiikkitietosanakirja 5. Keuruu: Weilin & Göös 1991, 117.

5. Nigeria. Suuri musiikkitietosanakirja 4. Keuruu: Weilin & Göös 1991, 251–252.

4. Musiikkisosiologia [Sociology of music]. Suuri musiikkitietosanakirja 4. Keuruu: Weilin & Göös 1991, 222–223.

3. Musiikkifolklorismi [Music-folklorism]. Suuri musiikkitietosanakirja 4. Keuruu: Weilin & Göös 1991, 213–214.

2. Maailmanmusiikki [World music]. Suuri musiikkitietosanakirja 4. Keuruu: Weilin & Göös 1991, 104–105.

1. Kansanmusiikki  [Folkmusic]. Suuri Musiikkitietosanakirja 3. Keuruu: Weilin & Göös 1990, 160–161.

 

Conference Papers

67. “Tingeltangel vs. seriöösi. Helsingin konsertit sivistys- ja kielitaistelun näyttämönä” [Tingeltangel vs.serious. The orchestral concerts in Helsinki under cultural struggle at the turn of 20th century]. 1800-luvun tutkimusverkoston konferenssi, Tampereen yliopisto 29.1.2015.

66. ”Nationalizing cosmopolitan musical life in Finland in the late 19th Century”. Conference ‘Nationality/Universality. Musical historiography in Central and Eastern Europe’. Radziejowice, Poland 16.9.2014.

65. “Transferring and translating music life from continental Europe to Finland”. CME 2014 Conference, Leuven, Belgium 5.6.2014.

64. “Accordion meets the nation. Challenges and experiences in a music history project in Finland”. The ICTM Historical Sources conference. Aveiro, Portugal 14.5.2014.

63. “Soittajat, stipendiaatit ja taustahahmot  – Suomen musiikkielämän germaanistuminen 1870–1920” [Musicians, scholarship holders and godfathers – Germanization of national music life in Finland, 1870–1920. Musiikintutkijoiden 18. vuosikonferenssi, Seinäjoki 3.4.2014.

62. “Low Fidelity ja c-kasetti”. Musiikintutkijoiden 16. vuosikonferenssi Åbo Akademissa 13.3.2013.

61. “Robert Kajanus populaarimuusikkona. 1800-luvun lopun konserttiohjelmistojen toisenlainen tulkinta”. Pacius-seuran juhlasymposium Helsingin musiikkielämää 1800-luvulla 10.11.2012.

60. “Populaarimusiikin suomalaisuus – kilpaileminen ja kansallinen sopeuttaminen”. Teoston vuosiseminaari 23.5.2012.

59. “Menneisyystarve ja musiikin historiankirjoitus”. Musiikintutkijoiden 15. vuosikonferenssi Jyväskylässä 23.3.2012.

58. (Olli Heikkinen & VK) “Rethinking ‘Finnish’ Music History” Conference of New Music in History Writing and New Approaches to Writing Music History, Tallin, February 2, 2012.

57. “Robert Kajanus: serious or popular? Deconstructing orchestral repertoire in late–19th–century Helsinki” International Symposium of Radical Music History. Helsinki, Sibelius Academy, December 8, 2011.

56. (Lauri Väkevä & VK) “Rhythm Masters. Developing a Master Program in Popular and Folk Music in Remote Areas”. The 2011 Maui International Academic Conference, Maui, January 4, 2011. Also: Hawaii International Conference on Education, Honolulu, January 6, 2011.

55. “ChalgaTube: Bulgarian Chalga on the Internet”. Conference ”The Ottoman Past in the Balkan Prensent – Music and Mediation”, Athens, September 30 – Ocotober 2, 2010.

54. (VK & Saijaleena Rantanen) “Mixed Choirs in 19th Century Finland. A Case Study from Southern Ostrobothnia”. The International Choir Symposium at the Sibelius Academy, Helsinki 20.5.2010.

53. (VK, Heikki Uimonen, Pentti Kemppainen & Timo Syrjälä) ”Music Cultures and Corporate Cultures.” Musicology in the 3rd Millenium. Seinäjoki, Finland. 17-19.3. 2010.

52. (VK & Heikki Uimonen) “Lost and Challenged Contents. Music Radio Alternatives and Cultural Practices”. Limassol, October 14–16, 2009.

51. “Finnish music business in the 20th century: a postcolonial perspective”. The 13. Musicological Conference in Turku, March 28, 2009.

50. “All folkmusik ska gå i moll – finskheten och sorglig folkvisa”. Symposiet ”Folkmusikkommission 100 år”, Stockholm 26.8.2008.

49. “Printed Folk Song. Canonizing National Music in 19th Century Finland.” The seminar of ICTM study group “Historical Sources”, Stockholm, May 21-25, 2008.

48. “Keep quiet. Making money in music business”. Introduction to a roundtable on radio music research. Suomen musiikintutkijoiden 12. valtakunnallinen symposion Tampereella 28.3.2008.

Websites