Tiina Pirhonen

Expertise

  • Näyttelijäntaide teatterissa
  • Näyttelijäntaide elokuvassa
  • Improvisaatio näyttelijäntyössä
  • Improvisaatio tarinankerronnassa
  • Musiikki-improvisaatio
  • Kuunnelma
  • Ryhmätyö ja kehonkieli
  • Statusilmaisu
  • Vuorovaikutuskoulutus