Marjatta Oja

  • Visiting researcher, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts

Job description

DFA, Research Fellow

Websites