Maiju Loukola

  • University Lecturer, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts
  • +358504720344