Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus

Musiikin nuorisokoulutus on Sibelius-Akatemian valtakunnallinen tehtävä. Koulutuksen tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät lapset ja nuoret korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin jo ennen korkeakouluikää.

Nuorisokoulutuksella on pitkät perinteet: se on saanut alkunsa Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulusta vuonna 1884. Moni nuorisokoulutuksessa opiskellut jatkaa Sibelius-Akatemiassa myös tutkinto-opiskelijana. Nuorisokoulutuksen vaikutus Sibelius-Akatemian koulutuksen ja taiteellisen toiminnan tuloksiin on merkittävä.

Nuorisokoulutus on tarkoitettu Suomessa koulua käyville nuorille, joilla on erittäin hyvä musiikillinen koulutettavuus. Opiskelijoille laaditaan yksilölliset nuorisokoulutuksen opintosuunnitelmat, joissa musiikillisen koulutuksen tavoitteiden rinnalla otetaan huomioon peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen oppimistavoitteet.

Oppivelvollisuusiän jälkeinen nuorisokoulutus suuntautuu aina tavoitteellisesti myöhempään korkeakoulutasoiseen musiikkikoulutukseen. Koulutuksen vastuuopettajina toimivat Teppo Koivisto (klassinen musiikki), Roope Aarnio (kansanmusiikki) sekä Ari-Pekka Anttila (jazz).

Nuorisokoulutuksen opiskelijoilta peritään 340 euron (170 euroa/lukukausi) palvelumaksu.

 

Seuraava haku nuorisokoulutukseen

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2019. Lisätietoja löydät Sibelius-Akatemian hakusivustolta.

 

Yhteystiedot

Hakemiseen liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteella siba.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.

 

Lisätietoja

Ajankohtaisia uutisia nuorisokoulutuksesta