Jazz

Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmä on ainoa jazzmusiikin yliopistotasoisen koulutuksen tarjoaja Suomessa. Pääaineena voi opiskella joko jazzinstrumenttia tai jazzsävellystä. Koulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa muusikon, orkesterinjohtajan, sovittajasäveltäjän ja pedagogin tehtävissä.

Opiskelu

 

Opiskelija voi valita pääaineeksi joko jazzinstrumentin tai jazzsävellyksen. Koulutus pyrkii antamaan opiskelijalle kattavat, ammatinharjoittamisen edellyttämät tiedot ja taidot afroamerikkalaisesta musiikista ja musiikkikulttuurista sekä sen esityskäytännöistä. Opetushenkilökunnassa on edustettuna kotimaisten jazzartistien ehdoton parhaimmisto.

Aineryhmä tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisten jazzkoulutusalan koulutuksentarjoajien kanssa. Myös yhä suurempi osa jazzmusiikin opiskelijoista on kotoisin Suomen ulkopuolelta, ja opetusta annetaan tarvittaessa englannin kielellä. Lisäksi aineryhmässä vierailee säännöllisesti merkittäviä ulkomaisia jazzartisteja antamassa opetusta sekä konsertoimassa.

Koulutuksen suorittaneet työllistyvät monipuolisesti muusikon, orkesterinjohtajan, sovittajasäveltäjän ja pedagogin tehtäviin. Lisäksi koulutus tarjoaa valmiudet jatko-opintoihin. Jazzmusiikkia voi opiskella myös pedagogiikkaoppilaana tai Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa, joka on tarkoitettu peruskoulua tai lukiota käyville musiikinharrastajille.

Hakeminen

Hakukäytännöt eroavat toisistaan hieman riippuen siitä, hakeeko henkilö instrumentti- ja lauluopintojen vai sävellyksen pääaineopiskelijaksi. Kummassakin tapauksessa koe on kaksivaiheinen. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Tohtorikoulutus

Sibelius-Akatemian jazzmusiikin jatko-opiskelijat tekevät tohtorintutkintoja taiteellisella ja tieteellisellä linjalla sekä kehittäjäkoulutuksessa. Jatkotutkintoina voi suorittaa musiikin lisensiaatin (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorin (MuT, mus. toht.) tutkinnon. Jazzmusiikin tohtorikoulutuksesta vastaa professori Jukkis Uotila.

 

Sibelius-Akatemian jazzmusiikin omassa julkaisusarjassa on esitelty tohtorintutkintoihin liittyvää tutkimusta. Jarno Kukkonen tutki Miles Davisin jazz-rock-kauden musiikkia kirjassaan Early Jazz-Rock, The Music of Miles Davis, 1967-72. Jari Perkiömäen tutkimus Lennie and Ornette käsittelee kahden vapaan improvisoinnin pioneerin, Lennie Tristanon ja Ornette Colemanin musiikkia. Kummankin kirjan tiivistelmä löytyy Sibelius-Akatemian opinnäytetietokannasta:

 

Jarno Kukkosen tutkimus eThesis-tietokannassa

Jari Perkiömäen tutkimus eThesis-tietokannassa

Kirjoja myy Ostinato.

Opettajat

Sibelius-Akatemian vakituinen opetushenkilökunta muodostuu kotimaisten jazzartistien huipuista.

 

Aineryhmä tekee myös etäopetusyhteistyötä Manhattan School of Musicin kanssa. Mestarikursseja ovat videoyhteyden kautta pitäneet John Riley, Dave Liebman, Phil Markowitz ja Gretchen Parlato.

 

Ulkomaisista jazzartisteista ja -ammattilaisista on Sibelius-Akatemiassa vieraillut opetustehtävissä muun muassa Randy Brecker, Tim Hagans, Anders Jormin, Phil Markowitz, Jason Moran, Mike Moreno, Will Vinson, Guillermo Klein, Lars Jansson, Lionel Loueke, Jerry Bergonzi, Ignacio Berroa, Joey Calderazzo, Jim McNeely, Rafael Barata, Peter Erskine, Jim Beard, Dave Liebman, Ashley Kahn, Vince Mendoza, Joe Lovano ja Robert Hurst.

Opettajat

Opettajat

Tulevia tapahtumia

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi
 

Ainejohtaja, lehtori Jussi Kannaste

Jazzmusiikin tohtorikoulutuksesta vastaa professori Jukkis Uotila.

 

 

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi