Vanhoja valintakoetehtäviä

Tutustu aiempien vuosien valintakoetehtäviin.

Sibelius-Akatemia

Arts Managemententrance examination (written section)

Jazzmusiikkiteoriakoe

Kansanmusiikkimelodiadiktaattikoeteoriakoekansanmusiikkitietouskoe

Musiikkikasvatusmelodiadiktaattikoe

Sävellys ja musiikinteoriapääainehakijoiden teoria- ja analyysikoe

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet: melodiadiktaattikoe, säveltapailukoe, teoriakoe (kysymykset 1-3, kysymys 4, kysymys 5)

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnoista tai kirkkomusiikin opinnoista kiinnostunut hakija voi tutustua yleismusiikillisten taitojen oppaaseen.