Strategia 2021-2030

Uuden strategiamme lähtökohtana on, että taide on osa hyvää elämää. Sen kautta rakennamme yhdenvertaista ja kestävää maailmaa.

Taideyliopiston opiskelijoita veistoluokassa. Kuva: Veikko Kähkönen

Visio

Taide tekee tulevaisuuden.

Missio

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa.

Arvot

Taito

Käsityksemme taidosta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen: olemme osaavia, tietäviä ja tuntevia. Pyrimme korkeimpaan mahdolliseen laatuun ja asiantuntijuuteen. Ponnistamme perinteestä ja tulkitsemme sitä uudelleen.

Rohkeus

Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa kannustamme toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen sekä pelottomiin kokeiluihin. Arvioimme toimintaamme kriittisesti ja uudistumme rohkeasti.

Avoimuus

Teemme päätökset läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja tunnistamme sen voimavarana. Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa.

Tavoitteet

  1. Mahdollistamme opiskelijoidemme kasvun korkeatasoisiksi ja laajaalaisesti
    ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.
  2. Monialainen tutkimuksemme on kansainvälisesti tunnustettua
  3. Taiteella ja taiteellisella ajattelulla on vahva rooli yhteiskunnassa
  4. Taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua
  5. Olemme hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa ja kansainvälisesti
    vetovoimainen yhteisö
  6. Taideyliopistossa on tilaa uudistumiselle ja rohkeille avauksille