Strategia 2017-2020

Edellinen strategiamme oli voimassa vuoden 2020 loppuun. Voit tutustua siihen tällä sivulla.

Taideyliopiston opiskelija äänittää nauhurilla ääniä ulkona. Kuva: Veikko Kähkönen

Visiomme ja arvomme

Visionamme on, että taide tekee tulevaisuuden. Tavoitteenamme on olla koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana.

Olemme valinneet yhteisömme arvoiksi taidon, rohkeuden ja yhteisöllisyyden.

Taideyliopiston tehtävä

Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistymisestä vuonna 2013 syntyneen Taideyliopiston perustehtävänä on antaa taiteen ylintä koulutusta, harjoittaa tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä vaikuttaa yhteiskunnassa. 

Taideyliopistossa on laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu. Nämä tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Strategian päätavoitteet

Vuosille 2017–2020 vahvistetussa strategiassa määrittelimme tavoitteiksemme olla vahva ja verkottunut yliopisto sekä innostava oppimisympäristö ja tehdä vaikuttavaa tutkimusta ja kansainvälistyä vastuullisesti ja aloitteellisesti.