Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnan tulokset, kevät 2022

Voit tiedustella valintakokeiden tulosta myös sähköpostitse osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. Valinnan tuloksia julkaistaan hakukohdekohtaisesti 8.4. ja 3.6.2022. Julkaisupäivät on ilmoitettu hakukohteiden hakuohjeissa.

Opiskelija kantaa toista opiskelijaa olkapäällään

Valintakoepalaute

Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Perustutkintokoulutukseen hyväksytyt

Sibelius-Akatemian dekaani on täten valintaperusteiden mukaisesti sekä hakemusten ja valintakokeiden perusteella katsonut alla olevien opiskelijoiden olevan hyväksytty perustutkinto-opiskelijoiksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan keväällä 2022:

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship 2-vuotinen koulutus (general selection group)

Helenius Anders Tom Axel
Jääskeläinen Eero Elmeri
Koskinen Kara Erika
Milutinovic Lora
Mustonen Laura Annika
Saarelainen Anna Julia
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
Yu Haiyun
8

Varasijalla:

 1. Tucker Arlene
 2. Boullenger Lenita Andrea
 3. Hildén Henrika Anna
 4. Tyagi Varun

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship 2-vuotinen koulutus (open university selection group)

Heinilä Jemi Joonatan
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
2

Varasijalla:

 1. Lahtinen Jenny Maria Josefina

Global Music

Global Music 2,5-vuotinen koulutus

Alsadi Richard
Castaneda Lozano Nicolas
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
3

Varasijalla:

 1. González Palma Osvaldo Antonio
 2. henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
 3. Boughton Devina Palmrose Resnick
 4. Reefman Mariette Katrina Andette
 5. Groves Rachel Hannah

Jazzmusiikki ja NOMAZZ

Jazzmusiikki (instrumentti- tai lauluopinnot) 2,5-vuotinen koulutus

Ei uusia opiskelijoita.

Jazzmusiikki (sävellys) 2,5-vuotinen koulutus

Ei uusia opiskelijoita.

Nordic Master in Jazz (NOMAZZ) 2,5-vuotinen koulutus

Ei uusia opiskelijoita.

Klassisen musiikin instrumenttiopinnot

Puupuhallin (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni) 5,5-vuotinen koulutus

Ceprova Elina (huilu)
Kliushina Anna (oboe)
Lambert Szilvia (klarinetti) – ehdollinen valinta
Lankinen Sonja Eerika (klarinetti)
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
Rull Susanne (huilu) – ehdollinen valinta
Scott Cliodhna Hope (huilu)
Ünal Hüma Beyza (fagotti) – ehdollinen valinta
Yiu Erdocia Carlos Kai Shing (oboe) – ehdollinen valinta
9

Varasijalla:

 1. Pryganov Nikolai (klarinetti) – ehdollinen valinta
 2. Varanauskaite Ugne (klarinetti)

Puupuhallin (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni) 2,5-vuotinen koulutus

Anthopoulos Andreas (fagotti) – ehdollinen valinta
Campinho Fernandes Diogo (saksofoni)
Flores i Mula Miquel (saksofoni) – ehdollinen valinta
Martín Mora Ángel (klarinetti) – ehdollinen valinta
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
5

Varasijalla:

 1. henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
 2. Aragon Espiñeira Sara (oboe) – ehdollinen valinta
 3. Mayorga Rodrigo Alba (klarinetti)
 4. Meden Lan (saksofoni) – ehdollinen valinta
 5. henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
 6. Moruzzi Joseph (saksofoni) – ehdollinen valinta

Tietoa ehdollisesta valinnasta

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vuoden 2022 valintaperusteiden mukaan kaikilla Sibelius-Akatemian pelkkää alempaa, alempaa ja ylempää tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan hakevilla tulee olla ko. hakukohteen vaatima pohjakoulutus ja kielitaito.

Jos todistat hakukelpoisuutesi tutkinnolla, joka valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat Sibelius-Akatemian todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Toimita Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi, mutta kuitenkin viimeistään 15.7.2022 klo 15. Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Jos todistat kielitaitosi opinnoilla, jotka valmistuvat vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat Sibelius-Akatemian todistuksen suorittamistasi opinnoista. Opintojensa perusteella kielitaitonsa osoittavilla hakijoilla on mahdollisuus toimittaa heiltä vaadittu todistus 15.7.2022 klo 15.00 mennessä. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin ennen määräaikaa.

Ehdollisesti valittu hakija, joka ei toimita tutkintotodistuksen jäljennöstä ja todista kielitaitoaan määräajassa, menettää ehdollisen opiskelupaikkansa Sibelius-Akatemiassa.

Kelpoinen opiskelijaksi taiteen kandidaatin tai musiikin kandidaatin- ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen (3 + 2,5 vuotta) on henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto (pelkkä lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei ole riittävä)
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (RP / DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.
 • Opiskelemaan voi lisäksi hakea henkilö, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Kelpoinen opiskelijaksi musiikin maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen (2,5 vuotta) on henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • vähintään alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakouluopintoja.

Mahdollisista poikkeuksista yllä mainittuun pohjakoulutusvaatimukseen on ilmoitettu koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa.

Kelpoinen opiskelijaksi taiteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen (2,0 vuotta) on henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • soveltuva alempi korkeakoulututkinto
 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto
 • soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Mahdollisista poikkeuksista yllä mainittuun pohjakoulutusvaatimukseen ilmoitetaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Myönnetty opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 15.7.2022 klo 15, muussa tapauksessa menetät sen (Yliopistolaki 38 § / Ammattikorkeakoululaki 28c §). Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Sitova paikan vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveesi. Voit ottaa vastaan samana lukukautena (1.8.-31.12.) alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Opiskelupaikka tulee ottaa ensisijaisesti vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelun kautta (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/). Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, sinun tulee käyttää paikan vastaanottamiseen hyväksymiskirjeen mukana lähetettävää paperilomaketta, joka tulee toimittaa täytettynä osoitteeseen hakijapalvelut@uniarts.fi.

Oikaisumenettely

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.