Henkilöstön työhyvinvointi

Taideyliopisto tukee henkilöstönsä hyvinvointia ja työssä jaksamista monin eri tavoin.

Henkilö tanssii

Henkilöstöetuudet

Taideyliopisto tukee henkilöstönsä hyvinvointia ja työssä jaksamista henkilöstöetuuksilla, joita ovat mm. liikunta- ja kulttuurisetelit, vapaaliput yliopiston taide-esityksiin ja näyttelyihin, hierontapalvelut, Mehiläisen työterveyshuolto sekä edulliset lounaat kampusten ravintoloissa. Taideyliopiston henkilökunnan on myös mahdollista osallistua ohjattuun joogaan ja kuoroharjoituksiin sekä käyttää viikossa yksi tunti työaikaa omaan työhyvinvointiin. 

Erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen

Taideyliopisto pyrkii huomioimaan työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden vaatimukset. Työstä vapautuksen, osa-aikaisen työskentelyn, säästövapaiden, lomien, työaikasaldojen ja etätyön avulla on mahdollista lisätä työajan joustavuutta erilaisten yksityiselämän tilanteiden helpottamiseksi.

Panostaminen hyvän esihenkilötyön ja johtamisen kehittämiseen

Taideyliopistossa panostetaan hyvän esihenkilötyön ja johtamisen kehittämiseen. Johtaminen ymmärretään Taideyliopistossa palvelutehtävänä, jonka päämääränä on mahdollistaa sekä yksittäisen työntekijän onnistuminen omassa tehtävässään että tiimin ja laajemman työyhteisön sujuva yhteistyö. Johtamisella tuetaan rohkean ja vastuullisen toimintakulttuurin syntymistä. Avoimessa ja vuorovaikutteisessa johtamisessa kannetaan vastuuta dialogin ylläpidosta, hyödynnetään yliopistoyhteisön moniäänisyyttä vahvuutena sekä luodaan henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa yliopiston päämääriin, asioiden valmisteluun ja toimintatapoihin.