Yleisötyön johtamisen -erikoistumisohjelma 13.4.2015 – 20.1.2016

 

Erikoistumisohjelma musiikin-, teatterin-, tanssin- kuvataiteen- ja museoalan ammattilaisille (freelancerit & taideorganisaatioissa työskentelevät)

Haluatko laajentaa osaamistasi yleisötyön parissa? Tule hankkimaan osaamista yleisötyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen!

 

Kuvaus: Taideyliopiston täydennyskoulutus toteuttaa koulutuksen nyt kolmatta kertaa. Hae koulutukseen 17.3.2015 mennessä. Koulutus antaa mahdollisuuden kehittää yleisötyötä omassa organisaatiossa. Freelance-taiteilijan on mahdollista laajentaa osaamistaan ja hyödyntää taidealan osaamistaan uusissa toimintaympäristöissä.

Laajuus: 30 op

Aika: 13.04.2015 - 20.01.2016
Lähijaksojen päivät ovat seuraavat (paikkoina Sibelius-Akatemian toimipaikat Helsingissä ja Järvenpäässä):

 • 13.- 14.4.2015 (ma ja ti) Sibelius-Akatemian koulutuskeskus Kallio-Kuninkala (Järvenpää)
 • 25.- 26.5.2015 (ma ja ti)
 • 24.- 25.8.2015 (ma ja ti) Sibelius-Akatemian koulutuskeskus Kallio-Kuninkala (Järvenpää)
 • 28.- 29.9.2015 (ma ja ti)
 • 28.- 29.10.2015 (ke ja to)
 • 14. - 15.12.2015 (ma ja ti)
 • 18.- 20.1.2016 (ma, ti ja ke)

Koulutuksen aikana toteutetaan vapaaehtoinen opintomatka Kööpenhaminaan marraskuussa 2015, jossa järjestetään Arts and Audiences –seminaari (ajankohta tarkentuu kevään aikana). 

Paikka: Paikkoina Sibelius-Akatemian toimipaikat Helsingissä ja Järvenpäässä

Kohderyhmä: Musiikin-, teatterin-, tanssin- kuvataiteen- ja museoalan ammattilaisille kuten muusikot, näyttelijät, tanssijat, teatteri-ilmaisun ohjaajat, kuvataiteilijat, museolehtorit  (freelancerit & taideorganisaatioissa työskentelevät)

Sisältö: Koulutuksen antia koulutuksen käyneiden näkökulmasta: 

 • Jaetut kokemukset opiskelijoiden kesken ja verkostoituminen 

 • Ammatillisen identiteetin vahvistuminen

 • Pysähtyminen, ajan antaminen oman työn pohtimiseen ja kehittämiseen

 • Koulutuksen opit hyödynnettävissä suoraan käytäntöön 

Koulutusohjelman teemoja:

 • yleistyöprojektien suunnittelu, toteuttaminen ja johtaminen

 • yleisötyön vaikuttavuus

 • vuorovaikutus ja johtaminen

 • rahoituksen hankinta, budjetointi

 • yleisölähtöisyys, yleisöjen moninaisuus ja saavutettavuus

 • viestintä ja markkinointi 

Koulutuksen sisältöjä painotetaan osallistujien tarpeiden mukaan. 
Koulutuksen lähijaksot koostuvat asiantuntija-alustuksista ja yhteisestä työskentelystä.

Suoritustapa: Pääosa opiskelusta (80 %) tapahtuu työstä oppimalla, omaa työtä tutkien ja siinä kehittyen. Työssä tapahtuva oppiminen nivoutuu osallistujan osaamista edistävän yleisötyön projektin ympärille. Tulemme tarvittaessa auttamaan projektin löytämisessä. Osallistujat työstävät myös henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Osallistujan tulee hankkia mentori, joka tukee oppimisprosessia ja työssä oppimista koulutuksen ajan. Olisi suositeltavaa, että mentori tulisi oman organisaation ulkopuolelta. Mentorin ohjaukseen käytettävä aika on noin 20-25 tuntia (mentoreille ei makseta korvausta).

Kouluttajat, asiantuntijat: Kouluttajina toimivat alojensa asiantuntijat sekä taide- ja kulttuurikentältä että sen ulkopuolelta. 

 • Aarnio Petri, rehtori Keski-Helsingin musiikkiopisto
 • Ahmas Kristina, museotoimenjohtaja K.H.Renlundin Museo
 • Ahmed Al-Nawas, moninaisuusasiantuntija Kulttuuria kaikille -palvelu
 • Isotalo Anne, projektijohtaja Fennia
 • Jukola-Nuorteva Tuula, yleisötyön vastaava tuottaja Suomen Kansallisooppera
 • Kaitavuori Kaija, museopedagogi, taidehistorioitsija
 • Rejström Mikael, näyttelijä Stella Polaris
 • Ryti Helena, Näyttelijäliiton puheenjohtaja, freelancer, näyttelijä, teatteriopettaja
 • Rämö Ari, toimitusjohtaja Sick Oy
 • Räsänen Heini, museolehtori Teatterimuseo
 • Salovaara Sari, erityisasiantuntija Kulttuuria kaikille –palvelu
 • Tikkanen Riitta, lehtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Torkko Niina, yleisötyön- ja johtamisen asiantuntija

Kouluttajana hyödynnetään myös kansainvälistä asiantuntijaa.

Hinta: Koulutuksen hinta on 300 e. Erikoistumisohjelma toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoituksella. Koulutuksen majoitus-, matka- ja ruokailukustannukset osallistujat kustantavat itse (mukaan lukien vapaaehtoinen opintomatka).

Haku: 17.03.2015 mennessä

Lisätietoja hakeutumisesta: Hakulomakkeen lisäksi hakemukseen sisältyvät seuraavat asiat:

 • CV

 • lyhyt motivaatiokirje (odotukset, toiveet ja tarpeet)

 • alustavia ajatuksia siitä, millaisen työssä oppimisen projektin haluaisi tehdä 

Hakija voidaan tarvittaessa haastatella ennen hyväksymistä.

Lisätietoja: Taideyliopisto, täydennyskoulutus, projektipäällikkö Mia Seppälä, mia.seppala@uniarts.fi, p. 040 710 4366.

Ilmoittaudu koulutukseen