Yhteistyöprojekteja

Teatteriopettajan ja tanssiopettajan maisteriohjelmissa opiskelevat voivat suorittaa opintojaan useissa yhteistyöhankkeissa ja -projekteissa. Taideyliopiston sisäisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja sen yhteydessä toimiva Suomen taidekasvatuksen observatorio. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Aalto Arts, jossa erityisesti kuvataidekasvatuksen ohjelma, ja Tampereen Yliopisto. Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaisesti ja kansainvälisesti. Keskeisiä kansainvälisiä kumppaneita ovat University of Auckland (National Institute for Creative Arts and Industries, Dance Studies Department) sekä Al Harah -teatteri Palestiinassa.

Tässä esimerkkejä yhteistyöprojekteista, joita "pedalla" on viime vuosina toteutettu.

Palestiina-yhteistyö

Al Harah -teatterin kanssa toteutetuissa opetusharjoitteluissa opiskelijat ovat työskennelleet paikallisten ryhmien kanssa, ajoittain haastavissakin olosuhteissa. Harjoittelut ovat synnyttäneet muun muassa esine- ja nukketeatteria ja tanssiesityksiä paikallisille festivaalipäiville. 

Rajalla-blogista voit seurata kahden eri vuosikurssin opiskelijoiden kokemuksia Palestiinasta (2015 ja 2017).

 

Ihmebussi X

Ihmebussi on nimensä mukaisesti linja-auto, jolla tanssinopettaja- ja teatteriopettajaopiskelijat sekä Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijat ovat kiertäneet Suomea, viimeisimpänä Lapissa. Bussi pysähtelee paikallisissa kouluissa ja Taideyliopiston opiskelijat toteuttavat itse suunnittelemaansa taiteellis-pedagogista sisältöä lapsille ja nuorille.

EMMA-yhteistyö

TeaKin "peda" ja Aalto Arts ovat tehneet jo useamman yhteistyöprojektin Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa. Näyttelytilassa tapahtuvat interventiot ovat opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia ja keskustelevat museon kulloisenkin vaihtuvan näyttelyn kanssa. Kosketus-näytelmässä tapahtui Hipaisuja-kokonaisuus (2016), Meret Oppenheim -näyttelyssä Surrur surrur -interventioita (2018), ja vuoden 2019 The Man Who Fell from Earth -näyttelyyn opiskelijat toteuttivat osallistavia "avaruusasemia".

Kautokeino-yhteistyö

Vuonna 2018 toteutuneessa kansainvälisessä projektissa Teatterikorkeakoulun tanssinopettaja- ja teatteriopettajanohjelmat, the Oslo School of Architecture and Design sekä Sámi allaskuvla tekivät yhteistyötä. Tuloksena syntyi opiskelijoiden suunnittelema, monitaiteinen ja kaikenikäisille suunnattu taidetapahtuma Kautokeinossa Saamelaisella korkeakoululla. Pienryhmissä yhdistettiin teatterin, tanssin, arkkitehtuurin ja saamelaisen käsityöperinteen osaamista, ja paikalliset lapset ja nuoret osallistuivat teosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.