Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (VES) on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien hanke, jossa kehitetään koulutusohjelmien oppimissisältöjä ja oppimisympäristöä.

VES-seminaari

Seuraava VES-seminaari järjestetään 4.-5.12.2019 TeaK-Vässin valostudiossa (Lintulahdenkatu 3, 6. krs, Helsinki). Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

 

Mikä on VES?

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (VES) on oppimissisältöjen ja oppimisympäristön kehitysprojekti, jossa luodaan kriittinen ja produktiivinen tutkimusalusta tukemaan valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien perusopetustoimintaa ja sen yhteyttä yhteiskunnalliseen kehitykseen ja tulevaisuuden esityksiin. Projektissa tarkastellaan laajasti vuorovaikutuksen ja esityksen suhdetta ja toteutumisen tapoja erilaisten, lähtökohtaisesti digitaalisten teknologioiden ja niiden käyttötapoihin. Projekti käynnistyy 2017 vuorovaikutteisuuden alueen kartoituksella henkilökunnan ja opettajien parissa päätyen loppuvuodesta näkemyksiä ja kehityssuuntia kokoavaan julkiseen seminaariin.

 

Seuraavina vuosina aihepiiriä tarkkaillaan ja dokumentoidaan opetuksessa sekä sen ohessa järjestettävien henkilökunnan ja vierailevien asiantuntijoiden työpajajaksoissa. Joka vuoden loppupuolella toteutetaan tuloksia summaavat ja avaavat työpajat ja seminaariosuudet. Hanke on olennainen osa valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien sisällöllistä kehityskeskustelua ja käytännöllispainotteista tutkimuksellista toimintaa suhteessa eri rajapintoihin kuten esityksen määrittelyihin, esiintyjyyteen, katsojasuhteeseen, teknologiasuhteeseen ja taiteen yhteiskuntasuhteeseen.