Valintaopas: Musiikkiteknologian maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 7.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Musiikkiteknologia

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Valinnan yleisenä edellytyksenä on, että hakija on suorittanut valintaperusteiden yleisessä osiossa mainitun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon. Valittavalta edellytetään myös hyviä musiikillisia, tiedollisia ja musiikkiteknologisia perusvalmiuksia, koulutettavuutta sekä erityistä motivaatiota musiikkiteknologian opintoihin.

Musiikkiteknologian koulutusohjelman koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Hakijan tulee täyttää hakulomake huolellisesti, vaikka sitä ei pisteytetä. Arviointilautakunta perustaa työnsä hakulomakkeella annettuihin tietoihin.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Ennakkotehtävät:
  • Portfolio + projektikuvauslomake
  • CV
  • Opinnäytesuunnitelma
 2. Soitto- tai laulunäyte
 3. Haastattelu

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ennakkotehtävävaiheeseen sisältyy portfolio, projektikuvauslomake, CV sekä opinnäytesuunnitelma (osio 1). Varsinaiseen valintakokeeseen sisältyy soitto- tai laulunäyte sekä haastattelu (osiot 2 ja 3). Hakija voidaan jättää kutsumatta valintakokeeseen ennakkotehtävien arvioinnin perusteella.

 

Ennakkotehtävät

Kaikkien musiikkiteknologian 2,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin seuraavat ennakkotehtävät sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 • Portfolio
  Portfolio dokumentoi taideteoksia, niiden osia tai muita musiikkiteknologian töitä. Lautakunta käyttää portfolion arviointiin enintään 10 minuuttia. Portfolio arvioidaan valintakoeosiossa ennen haastattelua. Hakijat lähettävät portfolionsa kuitenkin jo ennakkotehtävävaiheessa.
  Portfolion tulee sisältää äänite, videotallenne ja/tai muu hyper- tai multimediadokumentti. Hyväksyttyjä formaatteja ovat:

  • Äänitiedostot ladataan Embark-järjestelmään formaatissa WAV 44.1 kHz/16-bit stereo
  • Videotiedostot ladataan vapaavalintaisessa Embark-järjestelmän tukemassa formaatissa
  • Dokumenttitiedostot ladataan pdf-muodossa. Pdf-tiedosto voi sisältää linkin www-sivustoon
    
 • Projektikuvauslomake
  Portfolioon on liitettävä mukaan täytetty projektikuvauslomake (PDF tai WORD). Lomakkeesta on käytävä yksiselitteisesti ilmi hakijan rooli ja vastuualue materiaalin tuotannossa. Lisäksi hakija kuvaa materiaalin merkitystä taiteellisessa tuotannossaan.
   
 • CV
  CV:stä on käytävä ilmi mm. hakijan musiikilliset opinnot.
   
 • Opinnäytesuunnitelma
  Hakijan tulee kirjoittaa enintään kahden A4-sivun mittainen suunnitelma maisteriopintoihin sisältyvästä opinnäytteestä. Suunnitelma on alustava ja ei-sitova. Sen tarkoitus on antaa valintalautakunnalle mahdollisuus arvioida hakijan kypsyyttä ja valmiuksia suoriutua 2,5-vuotisen koulutuksen opinnoista. Opinnäyte voi muodostua 20 opintopisteen projektista ja/tai 20 opintopisteen tutkielmasta. Myös taiteelliset ja pedagogiset projektit ovat mahdollisia.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi toimittaa sähköpostitse tai Opintopolku-järjestelmän kautta!

 

Valintakoe

Osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen hakemusten ja ennakkotehtävien perusteella. Kutsu lähetetään hakijoille sähköpostitse. Hakijan tulee kuitata, että kutsu on tullut perille.

Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmä on valmis hakijan pyynnöstä tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa valintakoe esimerkiksi Skypen kautta järjestettävän tilaisuuden avulla. Tämä mahdollisuus voidaan huomioida ainoastaan poikkeustapauksissa. Ota tarvittaessa yhteyttä Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin viimeistään 23.1.2019 klo 15.

Soitto- tai laulunäyte

Soitto- tai laulunäytteen instrumenttina voi olla jokin länsimaisen musiikin orkesteri- tai soolosoitin, jazzissa, etnisessä musiikissa tai pop-musiikissa käytetty soitin tai elektroninen esiintymislaitteisto. Sibelius-Akatemia ei ilman erillistä sopimusta sitoudu hankkimaan koepaikalle säestäjää tai muita instrumentteja kuin pianon ja rumpusetin. Epäselvissä tapauksissa hakijaa kehotetaan ottamaan etukäteen yhteyttä musiikkiteknologian aineryhmään. Kaikkien hakijoiden edellytetään antavan näytteen pianonsoiton kyvystään. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta käyttää yliopiston säestäjää.

Haastattelu

Haastattelussa lautakunta arvioi hakijan mahdollisuuksia menestyä musiikkiteknologian opinnoissa sekä niissä työtehtävissä, joihin koulutus antaa pätevyyden. Haastattelussa hakija esittelee portfolion projekteissa käytetyt resurssit, projektin taiteelliset ja tekniset tavoitteet, henkilökohtaisen arviointinsa projektista ja yhteistyöprojektin tapauksessa kuvauksen roolistaan ja osuudestaan projektin toteutuksessa. Lautakunta arvioi myös hakijan ryhmätyöskentelyä. Esittelyosuuteen varataan enintään 10 minuuttia.

 

Osakokeiden painotus

Lautakunta arvostelee kaikki valintakokeen osiot pistein. Osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti (= osakokeiden hajontojen suhteet ovat seuraavat):

Ennakkotehtävät:

 • Portfolio + opinnäytesuunnitelma 100 %

Ennakkotehtävävaiheen pisteiden perusteella valitaan hakijat varsinaiseen valintakokeeseen.

Valintakoe:

 • Soitto- tai laulunäyte 20 %
 • Haastattelu 40 %
 • Portfolion esittely haastattelun yhteydessä 40 %