Valintaopas: Musiikkiteknologian koulutusohjelma

5,5-vuotinen koulutus (kandidaatti + maisteri)

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: I-vaihe 6.5.2019, II-vaihe 8.-10.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Musiikkiteknologia

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Musiikkiteknologian koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Valittavalta edellytetään hyviä musiikillisia, tiedollisia ja musiikkiteknologisia perusvalmiuksia, koulutettavuutta sekä erityistä motivaatiota musiikkiteknologian opintoihin.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Ennakkotehtävä: työnäyte portfolion muodossa + projektinkuvauslomake
 2. Musiikin ja teknologian kirjallinen koe
 3. Ryhmätyöworkshop
 4. Soitto- tai laulunäyte
 5. Haastattelu ja työnäytteen esittely

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe koostuu kirjallisesta musiikin ja teknologian kokeesta. Ensimmäisen vaiheen perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Lopullinen opiskelijavalinta tapahtuu toisen vaiheen koetulosten perusteella. Valintakokeen kaikki vaiheet järjestetään Helsingissä toukokuussa, yhden viikon aikana. Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmä on valmis pyynnöstä lähettämään ulkomailla asuvalle hakijalle virallisen kutsukirjeen valintakoeviikon ajaksi. Hakijat vastaavat itse matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä.

Hakijan tulee täyttää hakulomake huolellisesti, vaikka sitä ei suoraan pisteytetä. Arviointilautakunta perustaa työnsä hakulomakkeella annettuihin tietoihin, ja puutteellisesti täytetty lomake voi vaikuttaa osioiden arviointiin. Musiikkiteknologiaan pyrkimisen kannalta tärkeät kohdat ovat:

 • Hakijan yleissivistys musiikissa ja edeltävät musiikkiopinnot
 • Hakijan aikaisempi toiminta musiikin alalla (esim. työ, vapaaehtoistyö, harrastuneisuus)
 • Hakijan mahdollinen suuntautuminen musiikkiteknologian alalla.

 

Ennakkotehtävät

Kaikkien musiikkiteknologian 5,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin seuraavat ennakkotehtävät sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 1. Työnäyte portfolion muodossa
  Portfolio dokumentoi taideteoksia, niiden osia tai muita musiikkiteknologian töitä. Lautakunta käyttää portfolion arviointiin enintään 10 minuuttia. Portfolio arvioidaan suppeasti valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa ja laajemmin toisessa vaiheessa, ennen haastattelua. Hakijat lähettävät portfolionsa kuitenkin jo ennakkotehtävävaiheessa.
  Portfolion tulee sisältää äänite, videotallenne ja/tai muu hyper- tai multimediadokumentti. Hyväksyttyjä formaatteja ovat:

  • Äänitiedostot ladataan Embark-järjestelmään formaatissa WAV 44.1 kHz/16-bit stereo
  • Videotiedostot ladataan vapaavalintaisessa Embark-järjestelmän tukemassa formaatissa
  • Dokumenttitiedostot ladataan pdf-muodossa. Pdf-tiedosto voi sisältää linkin www-sivustoon
    
 2. Projektikuvauslomake
  Portfolioon on liitettävä mukaan täytetty projektikuvauslomake (PDF tai WORD). Lomakkeesta on käytävä yksiselitteisesti ilmi hakijan rooli ja vastuualue materiaalin tuotannossa. Lisäksi hakija kuvaa materiaalin merkitystä taiteellisessa tuotannossaan.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi toimittaa sähköpostitse tai Opintopolku-järjestelmän kautta!

 

I vaihe

Musiikin ja teknologian kirjallisessa kokeessa testataan hakijan omaksumis- ja päättelykykyä sekä teknologista ja musiikillista perustietämystä mm. suositellun kirjallisuuden perusteella. Koe koostuu avoimista kysymyksistä, joihin vastataan kirjallisesti valvotussa koetilanteessa. Kokeessa hakija kirjoittaa myös tavoitteistaan ja pyrkimyksistään musiikkiteknologian alalla sekä osuudestaan ja vastuualueestaan lähettämänsä portfolion materiaalin tuotannossa.

Suositeltu kirjallisuus:

 • Rossing, Thomas D., et al. The science of sound. Vol. 3. San Francisco: Addison Wesley, 2002.
 • Laaksonen, Jukka. Äänityön kivijalka. Helsinki: Idemco Oy, Riffi-julkaisut, 2006.
  • Hakijat voivat vaihtoehtoisesti tutustua myös teokseen: Huber, David Miles & Robert E. Runstein. Modern Recording Techniques. 8th edition or newer.
 • Gibbs, Tony. The Fundamentals of Sonic Art and Sound Design. Ava Publishing, 2007.
 • Sider, Larry, Jerry Sider, and Diane Freeman. Soundscape: the School of Sound lectures, 1998-2001. Wallflower Press, 2003.

 

II vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella. Valintakokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi laajasti kokeen ensimmäisen vaiheen läpäisseiden työnäytteet. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään toukokuussa, ja tieto toiseen vaiheeseen valituista toimitetaan hakijoille sähköpostitse huhtikuussa. Hakijan tulee kuitata, että kutsu on tullut perille.

Valintakokeen toinen vaihe koostuu kolmesta osiosta:

Ryhmätyöworkshop

Workshop sisältää ryhmässä suoritettavia käytännön harjoituksia ja keskusteluja, studioympäristössä suoritettavia tehtäviä sekä muita ääneen liittyviä tehtäviä. Näiden tehtävien suorittamisessa tarkkailtavat asiat ovat hakijan kyky ryhmätyöhön, luoviin ratkaisuihin ja kuunteluhavaintojen analyysiin sekä kommunikointiin.

Soitto- tai laulunäyte

Soitto- tai laulunäytteen instrumenttina voi olla jokin länsimaisen musiikin orkesteri- tai soolosoitin, jazzissa, etnisessä musiikissa tai pop-musiikissa käytetty soitin tai elektroninen esiintymislaitteisto. Sibelius-Akatemia ei ilman erillistä sopimusta sitoudu hankkimaan koepaikalle säestäjää tai muita instrumentteja kuin pianon ja rumpusetin. Epäselvissä tapauksissa hakijaa kehotetaan ottamaan etukäteen yhteyttä musiikkiteknologian aineryhmään. Kaikkien hakijoiden edellytetään antavan näytteen pianonsoiton kyvystään. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta käyttää yliopiston säestäjää.

Haastattelu

Haastattelussa lautakunta arvioi hakijan mahdollisuuksia menestyä musiikkiteknologian opinnoissa sekä niissä työtehtävissä, joihin koulutus antaa pätevyyden. Lautakunta arvioi myös hakijan ryhmätyöskentelyä. Haastattelussa hakija esittelee portfolionsa. Esittelyosuuteen varataan enintään 10 minuuttia.

 

Osakokeiden pisteytys

Lautakunta pisteyttää kaikki valintakokeen osiot. Ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella valitaan toiseen vaiheeseen kutsuttavat hakijat. Lopullinen valinta määräytyy toisen vaiheen pisteiden perusteella. Ennakkotehtävävaiheessa palautettava portfolio arvioidaan suppeasti valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa ja laajemmin toisessa vaiheessa. Portfolion arviointi perustuu sekä sen sisältöön, että siihen liittyvään projektikuvaukseen.

Osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti (= osakokeiden hajontojen suhteet ovat seuraavat):

I vaihe:

 • Musiikin ja teknologian koe 50 %
 • Portfolio ja projektikuvauslomake 50 %

I vaiheen pisteiden perusteella valitaan hakijat II vaiheeseen.

II vaihe:

 • Workshop 25 %
 • Soitto- tai laulunäyte 25 %
 • Haastattelu ja portfolio 50 %