Valintaopas: Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään:

 • esikarsinta 11.4.2019
 • I vaihe 2.-3.5.2019 & 6.-9.5.2019
 • II vaihe 20.-22.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Musiikkikasvatus

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Valinnan yleisenä edellytyksenä on, että hakija on suorittanut peruskoulutuksen valintaperusteissa Hakukelpoisuus -kohdassa mainitun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon. Näihin kuuluvana tai näiden lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (vähintään 60 op / 35 ov) tai hänen tulee olla hyväksytty suorittamaan näitä opintoja yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Hakijan tulee hakuvaiheessa toimittaa erillinen todistus ko. opinnosta Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Hakijalla tulee olla valintakoevaiheessa riittävät valmiudet suoriutua opintosuunnitelman mukaisista vapaan säestyksen opinnoista. Taso arvioidaan valintakokeissa.

Hakijan tulee hallita riittävästi suomen tai ruotsin kieltä. Kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä. Tarvittaessa hakija voidaan kutsua erilliseen kokeeseen, jossa varmistetaan kyseisen kielen riittävä taito.

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä.

 

Valintakokeet

Valintakokeet suoritetaan kolmessa vaiheessa. Jokainen kokeen vaihe ja osasuoritus ovat pakollisia. Hakija ei voi tulla valituksi, jos jokin vaihe tai osasuoritus puuttuu.

Mikäli instrumenttien tai niiden tyylisuuntien valintoihin tulee muutoksia (ks. tarkemmin kohta 1. Instrumenttinäytteet), siitä on ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen siba.mukavalinnat@uniarts.fi viimeistään 26.4.2019 klo 16.15. Tämän jälkeen tehtyjä muutoksia ei huomioida. Hakija aloittaa instrumenttiopintonsa niillä instrumenteilla ja tyylisuunnilla, joilla antaa näytteen valintakokeissa.

 

Esikarsinta

Esikarsinnassa on monivalintatehtäviä musiikin perusteista (musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus) sekä ennakkoon ilmoitetusta kirjallisuudesta. Monivalintatehtävät perustuvat allaolevaan materiaaliin.

Lisäksi hakija kirjoittaa esikarsinnassa artikkeliin liittyvän esseen, jonka aihe ilmoitetaan esikarsintatilanteessa. Essee arvioidaan osana valintojen II vaihetta. Esseen laajuus on 2-3 sivua. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan kykyyn omaksua tietoa ja artikuloida ymmärrystään niin, että tekstistä välittyy myös hänen oma näkökulmansa aiheeseen.

Esikarsinnan tulokset

Hakijoista osa hyväksytään I vaiheeseen esikarsinnan perusteella. Tieto siitä onko hakija valittu I vaiheeseen toimitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse ja lista I vaiheeseen valituista hakijoista on myös nähtävissä Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä (Nervanderinkatu 13).

I vaiheeseen hyväksytyt hakijat saavat kutsun sähköpostitse. I vaiheeseen hyväksytyille lähetetään kutsun mukana aikataulu, josta selviää hakijan henkilökohtainen ilmoittautumisajankohta sekä valintakokeen ajankohta. Ajat ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa.

 

I vaihe

(kesto n. 15 min / hakija)

Arvioidaan yleisiä musiikillisia valmiuksia ja instrumenttien hallintaa seuraavien tehtävien avulla:

 1. Lyhyt kappale, joka esitetään sillä 1. instrumentilla ja tyylillä (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki), jonka hakija on hakulomakkeessa ilmoittanut. Tehtävät esitetään ilman säestystä.
   
 2. Säestyksetön laulu alla olevasta valikoimasta. Mikäli 1. instrumentti on laulu, esitetään lyhyt vapaavalintainen pianokappale.
  Amazing Grace / Laupeuden ääni (trad.)
  Balladi elokuvasta Klaani (Tikanmäki, A., Leskinen, J.)
  Ison talon Antti ja Rannanjärvi (trad.)
  Juokse sinä humma (trad., Rautavaara, T.)
  Kalliolle kukkulalle (Chydenius, K., Varmanen, V.)
  Ken voi tyynessä seilata / Vem kan segla (trad.)
  Metsäkukkia (Burns, F., Haarla, A.)
  Myrskyluodon Maija / Stormskärs Maja (Mårtenson, L., Virtanen J., Zilliacus, B.)
  Niin kauan minä tramppaan (trad.)
  On Hetki (Lehtinen, R.)
  Swing Low, Sweet Chariot (trad.)
  Taivas on sininen ja valkoinen (trad.)
  Tuoll´on mun kultani (trad.)
  Tuuli se taivutti koivun larvan (trad.)
  Tääl yksinäni laulelen (trad.)
  Uti vår hage (trad.)

   

 3. Rytmintoistotehtäviä: Hakija toistaa kuulemansa rytmit taputtamalla.
   
 4. Melodiantoistotehtäviä: Hakija toistaa kuulemansa melodiat laulamalla.
   
 5. Valmiin ja improvisoidun stemman laulaminen lauluyhtyeen jäsenenä.
   
 6. Melodian laulaminen ja säestäminen sointumerkeistä pianolla, kitaralla tai harmonikalla lautakunnan antamasta nuotista. Tehtävään sisältyy nuoteista soitettava alkusoitto.
   
 7. Lautakunnan valitseman tutun laulun soittaminen annetussa sävellajissa pianolla korvakuulolta.
   
 8. Lyhyt kappale, jossa hakija osoittaa monipuolisuuttaan haluamallaan instrumentilla, tuoden esiin osaamista, jota ei I vaiheen aiemmissa kohdissa ole vielä osoittanut. Hakija voi myös säestää itseään. Mikäli hakija ei ole soittanut pianoa missään aikaisemmassa tehtävässä lukuun ottamatta 7. tehtävää, tulee hänen tässä tehtävässä esittää vapaavalintainen pianokappale. Kappaleessa ei saa käyttää säestäjää tai taustanauhaa.

Ohjelmisto voi olla I vaiheessa sama kun II vaiheessa ja nuotit saavat I vaiheessa olla esillä. Kukin lautakunnan jäsen arvostelee I vaiheen kokonaisuutena. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan kustakin näytteestä.

I vaiheen tulokset

Osa hakijoista hyväksytään II vaiheeseen I vaiheen pisteiden perusteella. Tieto siitä, onko hakija valittu II vaiheeseen toimitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse ja lista II vaiheeseen valituista hakijoista on myös nähtävissä Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä (Nervanderinkatu 13).

II vaiheeseen hyväksytyt hakijat saavat kutsun sähköpostitse. II vaiheeseen hyväksytyille lähetetään kutsun mukana osakokeiden aikataulu, josta selviävät hakijan henkilökohtaiset valintakoeajat. Ajat ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa.

 

II vaihe

Valintakokeen II vaihe kestää kolme päivää.

Instrumentit

Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa instrumenttinsa vahvuusjärjestyksessä sekä valitsemansa tyylisuunnat (klassinen, pop/jazz- tai kansanmusiikki). Piano ja laulu ovat kuitenkin kaikille pakollisia instrumentteja. Instrumentteja voi olla enintään 3. Vahvimmaksi ilmoitetun instrumentin pisteet otetaan huomioon arvioinnissa. Tämän lisäksi 2. ja 3. instrumentista otetaan huomioon pistemäärältään parempi.

Valintakokeissa vaadittavat tehtävät

1. Instrumenttinäytteet (kesto n. 8 min / instrumentti):

Lautakunta arvioi hakijan teknisiä ja musiikillisia valmiuksia sekä eri tyylien hallintaa. Pisteet suhteutetaan sen mukaan, onko instrumentti hakijan 1, 2. vai 3. instrumentti.

 • Piano, klassinen:
  Kaksi erityylistä sävellystä, joista toisen on oltava nopeatempoinen sävellys. Toinen sävellyksistä voi olla muun kuin klassisen musiikin alueelta (esim. pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta). Tehtävät esitetään ulkoa. Lisäksi prima vista -tehtävä.
   
 • Piano, pop/jazz- tai kansanmusiikki:
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen voi olla muun kuin pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta (esim. klassinen sävellys). Toisen sävellyksen voi esittää taustanauhan kanssa, mutta hakija ei voi laulaa esityksessä. Tehtävät esitetään ulkoa. Lisäksi improvisaatiotehtäviä.
   
 • Piano, vapaa säestys (vain 2. tai 3. instrumentti):
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen voi olla esim. klassinen sävellys. Toisen sävellyksen voi esittää taustanauhan kanssa, mutta hakija ei voi laulaa esityksessä. Tehtävät esitetään ulkoa. Lisäksi improvisaatiotehtäviä.
   
 • Laulu 1. instrumenttina, klassinen:
  • Säestyksellinen yksinlaulu (lied) tai aaria. Yksinlaulua tai aariaa varten hakijan on tuotava pianistia varten valmiit ja selkeät säestysnuotit siinä sävellajissa, jossa hän aikoo sävellyksen esittää.
  • Laulu ilman säestystä. Toinen laulu voi olla myös muun kuin klassisen musiikin alueelta (esim. pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta). Laulu valitaan listasta: Lista lauluista 2019 (II-vaihe), 1. instrumenttina laulu.
  • Tehtävät esitetään ulkoa. Hakija voi käyttää omaa säestäjää (ks. tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa” alta), mutta ei voi säestää itseään.
    
 • Laulu 1. instrumenttina, pop/jazz- tai kansanmusiikki:
  • Säestyksellinen laulu (pop/jazz tai kansanmusiikki). Hakijan on tuotava pianistia varten valmiit ja selkeät säestysnuotit (vähintään melodia ja sointumerkit) siinä sävellajissa, jossa hän aikoo sävellyksen esittää.
  • Laulu ilman säestystä. Laulu valitaan listasta: Lista lauluista 2019 (II-vaihe), 1. instrumenttina laulu.
  • Tehtävät esitetään ulkoa. Hakija voi käyttää omaa säestäjää (ks. tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa” alta), mutta ei voi säestää itseään.
    
 • Laulu 2. tai 3. instrumenttina, klassinen, pop/jazz tai kansanmusiikki:
  • Säestyksetön laulu seuraavasta valikoimasta:
   Amazing Grace / Laupeuden ääni (trad.)
   Balladi elokuvasta Klaani (Tikanmäki, A., Leskinen, J.)
   Ison talon Antti ja Rannanjärvi (trad.)
   Juokse sinä humma (trad., Rautavaara, T.)
   Kalliolle kukkulalle (Chydenius, K., Varmanen, V.)
   Ken voi tyynessä seilata / Vem kan segla (trad.)
   Metsäkukkia (Burns, F., Haarla, A.)
   Myrskyluodon Maija / Stormskärs Maja (Mårtenson, L., Virtanen J., Zilliacus, B.)
   Niin kauan minä tramppaan (trad.)
   On Hetki (Lehtinen, R.)
   Swing Low, Sweet Chariot (trad.)
   Taivas on sininen ja valkoinen (trad.)
   Tuoll´on mun kultani (trad.)
   Tuuli se taivutti koivun larvan (trad.)
   Tääl yksinäni laulelen (trad.)
   Uti vår hage (trad.)
  • Säestyksellinen laulu (klassinen, pop/jazz tai kansanmusiikki)
  • Hakijan on tuotava pianistia varten valmiit säestysnuotit siinä sävellajissa, jossa hän aikoo sävellyksen esittää (pop/jazz- ja kansanmusiikki -lauluissa vähintään melodia ja sointumerkit). Hakija voi käyttää omaa säestäjää (ks. tarkemmat ohjeet otsikon ”Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa” alta), mutta ei voi säestää itseään.
  • Tehtävät esitetään ulkoa. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteistä.
    
 • Muut instrumentit, klassinen (jouset, vaski- ja puupuhaltimet, nokkahuilu, lyömäsoittimet ja rummut, harmonikka, kitara ja kantele):
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellyksistä voi olla myös muun kuin klassisen musiikin alueelta (esim. pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta). Tehtävät esitetään ulkoa ilman säestystä. Kun hakijan instrumenttina on jokin lyömäsoitin, urut tai jokin muu edellä mainitsematon instrumentti, jota hakija ei itse saa tuotua valintakokeeseen, tulee hänen varmistaa ennen hakuajan päättymistä, että soitin on käytettävissä.
   
 • Muut instrumentit, pop/jazz- tai kansanmusiikki (kosketinsoittimet, akustinen tai sähkökitara, kontra- tai sähköbasso, rummut ja lyömäsoittimet, saksofoni, trumpetti, pasuuna tai jokin muu soveltuva soitin):
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellyksistä voi olla muun kuin pop/jazz- tai kansanmusiikin alueelta (esim. klassinen sävellys). Lisäksi improvisaatiotehtävä. Tehtävät esitetään ulkoa. Hakija ei voi laulaa esityksessä. Kun hakijan instrumenttina on jokin lyömäsoitin, urut tai jokin muu edellä mainitsematon instrumentti, jota hakija ei itse saa tuotua valintakokeeseen, tulee hänen varmistaa ennen hakuajan päättymistä, että soitin on käytettävissä.

2. Äänenkäyttö (tarkastetaan laulun osakokeen yhteydessä)

Laillistettu puheterapeutti analysoi äänenkäyttöä, ja siinä mahdollisesti ilmenevien ongelmien tarkemman toiminnallisen tarkistuksen suorittaa kaksi laillistettua puheterapeuttia erikseen ilmoitettuna aikana joko samana tai muina valintakoepäivinä.

Hakija voi halutessaan tuoda äänenkäytön tarkistustilanteeseen ennen valintakokeita hankkimansa foniatrin tai kurkkulääkärin lausunnon, mikä edesauttaa tarkistusta flunssan tai allergian sattuessa. Jos hakijalla todetaan vaikeasti korjattavissa oleva toiminnallinen äänihäiriö, se voi olla este valituksi tulemiselle. Mikäli hakijalla todetaan sellainen toiminnallinen äänihäiriö, että hän kuitenkin voi tulla valituksi, hänen tulisi hakeutua ääniterapiaan ensimmäisenä lukuvuotena.

3. Opetustuokio

Opetustuokioon on käytettävissä aikaa 8 min. Tarkemmat ohjeet annetaan 30 min. ennen opetustuokiota.

Arviointi kohdistuu kahteen pääalueeseen:

 1. Tehtävän johdonmukainen käsittely ja jäsentely
 2. Vuorovaikutus ryhmän kanssa ja tilanteiden joustava ohjailu

Hakija kirjoittaa välittömästi opetustuokion jälkeen lyhyen reflektion suorituksestaan opetustuokiossa. Aikaa reflektion kirjoittamiseen on 8 min.

4. Ryhmäkeskustelu

Ryhmäkeskustelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, koulutettavuutta ja vuorovaikutustaitoja. Keskustelu tapahtuu pienryhmissä.

5. Musiikinteorian ja säveltapailun kokeet

Musiikinteorian kokeen tarkoituksena on mitata musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Tutustu oppikirjaan Joutsenvirta & Perkiömäki: ”Musiikinteoria 1” ja internetsivuihin: http://www2.siba.fi/muste1/ ja http://www2.siba.fi/akustiikka/. Ruotsinkieliseen koulutukseen hakevat voivat tutustua myös kirjaan Nybo, Alf: Handbok i MUSIKLÄRA (1990, Fram AB, Vasa).

Säveltapailukokeessa mitataan hakijan kykyä hahmottaa tonaalista musiikkia sekä äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Koe voi sisältää intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua.

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava musiikkikasvatuksen valintakokeiden musiikinteorian ja säveltapailun kokeisiin, vaikka hakija olisi osallistunut jonkin toisen koulutuksen teoriakokeeseen.

6. Essee

Esikarsinnassa kirjoitettu essee arvioidaan osana II vaihetta.

Säestäjän käyttäminen valintakokeen II vaiheessa

Laulu: Säestettävässä kappaleessa hakija voi käyttää joko omaa säestäjää (akustinen instrumentti, esim. piano, kitara, harmonikka) tai Sibelius-Akatemian säestäjää (piano). Hakija ei voi säestää itseään eikä käyttää taustanauhaa. Hakija ei voi säestää toista musiikkikasvatuksen hakijaa. Säestysnuotteja ei lähetetä Sibelius-Akatemiaan etukäteen. Mikäli hakija käyttää Sibelius-Akatemian säestäjää, hakijan täytyy tuoda valintakokeeseen tullessaan valmiit ja selkeät säestysnuotit esitettävässä sävellajissa. Sibelius-Akatemian säestäjä ei transponoi nuotteja.

Piano: Toisessa kappaleessa (pop/jazz- tai kansanmusiikki) voi säestyksenä käyttää taustanauhaa tai sellaista hakijan omaa laitetta, joka voidaan kytkeä äänentoistolaitteisiin.

Muut klassiset instrumentit: Esitetään ilman säestystä.

Muut pop/jazz- ja kansanmusiikki-instrumentit: Omia säestäjiä voi olla enintään kaksi. Hakija ei voi säestää toista musiikkikasvatuksen hakijaa. Säestyksenä voi myös käyttää taustanauhaa tai sellaista omaa laitetta, joka voidaan kytkeä äänentoistolaitteisiin. Hakija voi käyttää myös luokassa olevia PA-laitteita ja vahvistimia.

 

Osakokeiden painotus

Osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti (= osakokeiden hajontojen suhteet ovat seuraavat):

Esikarsinnan pisteiden perusteella valitaan hakijat I vaiheeseen.

I vaiheen painotus:25 %

II vaiheen painotus:

 • 1. instrumentti: 12,5 %
 • 2. instrumentti / 3. instrumentti: 7,5 %
 • Opetustuokio: 25 %
 • Ryhmäkeskustelu: 10 %
 • Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet: 10 %
 • Essee: 10 %

Hakija jää valitsematta, jos

 • Hakijalla todetaan vaikeasti korjattavissa oleva toiminnallinen äänihäiriö, joka haittaa ratkaisevasti ammatin harjoittamista tai
 • Jokin vaihe tai osasuoritus puuttuu.