Valintaopas: Musiikin johtamisen maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 

 • Kuoronjohto 2.-3.5.2019
 • Orkesterinjohto 15.-16.4.2019
 • Puhallinorkesterinjohto 3.-4.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Musiikin johtaminen

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Koulutusohjelmassa on kolme pääainetta:

Musiikin johtamisen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Orkesterinjohto

Hakijoilta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteissoitosta.

Ennakkotehtävä

Hakijoiden tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan noin 10 minuutin mittainen orkesterin johtamisnäyte sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Hakija voi halutessaan toimittaa Embark-järjestelmän kautta myös osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle YouTube-tilille, jonne johtamisnäyte on ladattu. Vaikka näyte toimitettaisiin suoraan Embark-järjestelmään, lautakunta suosittelee, että se ladattaisiin tämän lisäksi myös YouTubeen. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla.

Näytteessä hakijan tulee johtaa orkesteria. Johtamisnäytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä enintään 2 vuotta vanha. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös muusikoita näkyy.

Valintakoe

Valintalautakunta kutsuu osan hakijoista valintakokeeseen hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä liitteenä olevan johtamisnäytteen perusteella. Johtamisnäytteen puuttuminen johtaa siihen, ettei hakijaa kutsuta valintakokeisiin.

Valintakoe on kolmivaiheinen.Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy seuraavat osat:

 1. Teoria- ja säveltapailukoe sekä partituurinsoitto
 2. Pääinstrumentin koe
 3. Haastattelu
 4. Johtamistaidon koe

Jokaisessa kokeessa on useampia osia. Kaikki kokeiden osat ovat pakollisia. Hakija jää valitsematta, mikäli jokin valintakokeen osa puuttuu.

Teoria- ja säveltapailukoe sekä partituurinsoitto

Opiskelijavalinnassa arvioidaan:

 • moniäänisen kudoksen kuulonvaraista hahmotustaitoa (esim. moniäänisen diktaatin kirjoitus);
 • melodiasäveltapailutaitoa (esim. nuoteista laulaminen);
 • rytmin hahmotusta lukien ja kuunnellen;
 • musiikin rakenteiden hahmottamista orkesteripartituuria lukemalla ja pianolla soittaen (esim. muoto, harmonia, tekstuuri);
 • hyvää soitintuntemusta ja soitinnuksen perusteita; sekä
 • soinnuttamisen, äänenkuljetuksen ja sovittamisen perusteita

Pääinstrumentin koe

Hakijan on esitettävä vapaavalintainen tehtävä pääinstrumentillaan ilman säestystä. Oma soitin on oltava mukana, ellei toisin sovita. Hakija voi halutessaan antaa soittonäytteen myös useammalla instrumentilla.

Haastattelu

Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle.

Johtamistaidon koe

Kokeessa hakijan on esitettävä näytteitä ennalta lähetettyjen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta. Teokset lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. Ensimmäisen vaiheen kokeista annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kolmanteen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista toisessa vaiheessa annettujen pisteiden perusteella. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa hakijan on orkesteria johtaen esitettävä näytteitä ennalta ilmoitettujen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta.

Pistearviointi

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa kolmessa vaiheessa annettujen pisteiden summa.

Puhallinorkesterinjohto, yleinen vaihtoehto

Hakijoilta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteissoitosta.

Ennakkotehtävä

Hakijoiden tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan n. 15-30 minuutin orkesterin johtamisnäyte sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Hakija voi halutessaan toimittaa Embark-järjestelmän kautta myös osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle YouTube-tilille, jonne johtamisnäyte on ladattu. Vaikka näyte toimitettaisiin suoraan Embark-järjestelmään, lautakunta suosittelee, että se ladattaisiin tämän lisäksi myös YouTubeen. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla.

Näytteessä hakijan tulee johtaa puhallinyhtyettä tai -orkesteria. Johtamisnäytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä enintään 2 vuotta vanha. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös muusikoita näkyy.

Valintakoe

Valintalautakunta kutsuu osan hakijoista valintakokeeseen hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä liitteenä olevan johtamisnäytteen perusteella. Johtamisnäytteen puuttuminen johtaa siihen, ettei hakijaa kutsuta valintakokeisiin.

Valintakoe on kolmivaiheinen. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy seuraavat osat:

 1. Teoria- ja säveltapailukoe sekä partituurinsoitto
 2. Pääinstrumentin koe
 3. Haastattelu
 4. Johtamistaidon koe

Jokaisessa kokeessa on useampia osia. Kaikki kokeiden osat ovat pakollisia. Hakija jää valitsematta, mikäli jokin valintakokeen osa puuttuu.

Teoria- ja säveltapailukoe sekä partituurinsoitto

Opiskelijavalinnassa arvioidaan:

 • moniäänisen kudoksen kuulonvaraista hahmotustaitoa (esim. moniäänisen diktaatin kirjoitus);
 • melodiasäveltapailutaitoa (esim. nuoteista laulaminen);
 • rytmin hahmotusta lukien ja kuunnellen;
 • musiikin rakenteiden hahmottamista orkesteripartituuria lukemalla ja pianolla soittaen (esim. muoto, harmonia, tekstuuri);
 • hyvää soitintuntemusta ja soitinnuksen perusteita; sekä
 • soinnuttamisen, äänenkuljetuksen ja sovittamisen perusteita

Pääinstrumentin koe

Hakijan on esitettävä vapaavalintainen tehtävä pääinstrumentillaan ilman säestystä. Oma soitin on oltava mukana, ellei toisin sovita. Hakija voi halutessaan antaa soittonäytteen myös useammalla instrumentilla.

Haastattelu

Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle.

Johtamistaidon koe

Kokeessa hakijan on esitettävä näytteitä ennalta lähetettyjen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta. Teokset lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. Ensimmäisen vaiheen kokeista annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kolmanteen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista toisessa vaiheessa annettujen pisteiden perusteella. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa hakijan on orkesteria johtaen esitettävä näytteitä ennalta ilmoitettujen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta.

Pistearviointi

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa kolmessa vaiheessa annettujen pisteiden summa.

Sotilaskapellimestarikoulutus

Sotilaskapellimestariksi hakevien valintakoe on samanlainen kuin puhallinorkesterinjohdon yleiseen vaihtoehtoon hakevien. Lisäksi hakijan on tultava valituksi Sotilasmusiikkikoulun opiskelijaksi.

Kuoronjohto

Hakijoilta edellytetään suoritetun alemman korkeakoulututkinnon lisäksi monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia, hyvää kuoronjohtotaitoa sekä kokemusta yhteismusisoinnista.

Ennakkotehtävä

Hakijoiden tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan n. 10-20 minuutin johtamisnäyte sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Hakija voi halutessaan toimittaa Embark-järjestelmän kautta myös osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle YouTube-tilille, jonne johtamisnäyte on ladattu. Vaikka näyte toimitettaisiin suoraan Embark-järjestelmään, lautakunta suosittelee, että se ladattaisiin tämän lisäksi myös YouTubeen. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla.

Näytteessä hakijan tulee johtaa vähintään 8 laulajasta koostuvaa kuoroa. Johtamisnäytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä enintään 2 vuotta vanha. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu kuoron suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös kuorolaulajia näkyy.

Valintakoe

Valintalautakunta kutsuu osan hakijoista valintakokeeseen hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä toimitetun johtamisnäytteen perusteella. Johtamisnäytteen puuttuminen johtaa siihen, ettei hakijaa kutsuta valintakokeisiin.

Valintakoe on moniosainen. Siihen sisältyy seuraavat osat:

1) Soitto- ja laulukoe

Hakijan on esitettävä näyte sekä laulun että pääinstrumentin hallinnasta. Näytteet esitetään ilman säestystä. Oma soitin on oltava mukana, ellei se ole piano tai ellei toisin sovita.

2) Teoria- ja säveltapailukoe sekä haastattelu

Teoria- ja säveltapailukokeessa testataan hakijan kykyä hahmottaa musiikkia sekä äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Lisäksi arvioidaan hakijan musikaalista käsityskykyä ja partituurin tuntemusta erilaisin tehtävin: mm. testataan hakijan taito antaa äänet kuorolle, laulaa kuorostemmoja ja soittaa kuoropartituuria pianolla originaalisävellajissa ja transponoituna, myös prima vista. Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle.

3) Kuoronjohdon koe

Kokeessa hakijan on esitettävä näyte ennalta lähetettyjen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta. Teokset lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. Koe koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen sekä osien 1) ja 2) kokeista annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen.

Pistearviointi

Jokaisessa kokeessa on useampia osakokeita. Kaikki kokeiden osat ovat pakollisia. Hakija jää valitsematta, mikäli jokin valintakokeen osa puuttuu.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa vaiheissa annettujen pisteiden summa.