Valintaopas: Klassisen musiikin lauluopintojen maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään:

 • Korrepetitio 15.-16.5.2019
 • Laulutaide vko 19

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Klassisen musiikin lauluopinnot, korrepetitio

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Laulun aineryhmässä 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen pääainevaihtoehtoja ovat laulutaide, ooppera tai korrepetitio. Laulun 2,5-vuotisessa maisterikoulutuksessa voi hakea useampaan pääainevaihtoehtoon. Englanninkielisen oopperakoulutuksen valintaperusteet löydät täältä.

Klassisen musiikin lauluopintojen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Laulutaide

Valinta perustuu valintakoesuorituksiin. Valinnassa otetaan huomioon yleiset opiskelijan yliopistoon ottamisen edellytykset sekä koulutettavuus alalle. Pääinstrumentin arvioinnin yhteydessä lautakunnan jäsenet arvioivat hakijoiden taidot, tiedot, valmiudet ja koulutettavuuden. Koulutettavuutta arvioitaessa tärkeitä kriteereitä ovat hakijan äänimateriaali ja kyky taiteelliseen ilmaisuun.

Kaikilla pääinstrumentin kokeen osa-alueilla arvioidaan hakijan valintakokeissa osoittamia taitoja, koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle. Pääinstrumentin kokeeseen sisältyy haastattelu. Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle, opiskelumotivaatiota sekä kielellisiä valmiuksia. Hakijan tulee hallita riittävästi suomen, ruotsin tai englannin kieltä.

Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia vaiheita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija jää valitsematta jos jokin osasuoritus puuttuu.

Aariat ja liedit tulee laulaa alkukielellä ja ulkoa. Aariat on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa. Barokkiaariat lauletaan valintakokeessa kirjoitetusta tai soivasta alkuperäisestä sävellajista pianon säestyksellä.

Tehtävien monipuolisuus on toivottavaa. Samoja teoksia ei voi esittää eri vaiheissa. Tehtävien tulee olla säestyksellisiä. Kaikkien hakijoiden on käytettävä yliopiston osoittamaa pianistia.

Ennakkotehtävät

Kaikkien laulutaiteen pääainevaihtoehtoon hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin seuraavat ennakkotehtävät sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 • CV, johon tulee kirjoittaa ainoastaan seuraavat asiat (HUOM! pituus max. yksi A4-sivu!):
  • Nimi
  • Aiemmat musiikkiopinnot (oppiaine, opettaja, opiskeluaika, oppilaitos)
  • Aiemmat kurssitutkinnot (oppiaine, taso, aika, arvosana ja oppilaitos)
  • Teoreettiset ym. aineet (oppiaine, arvosana, opettaja, oppilaitos)
  • Muu musiikillinen toiminta (ooppera- ja musiikkiteatteriproduktiot, opetustehtävät, osallistuminen orkestereiden, teattereiden, kuorojen ja oopperayhdistysten toimintaan jne.)
  • Opiskellut kielet ja kielitaito
 • Motivaatioessee otsikolla ”Miksi haen laulutaiteeseen” (HUOM! pituus max. yksi A4-sivu!)
  HUOM! Mikäli haet useampaan klassisen laulun 2,5-vuotisen koulutuksen pääainevaihtoehtoon (laulutaide, ooppera, korrepetitio), huomioithan, että motivaatioessee kirjoitetaan jokaiseen vaihtoehtoon erikseen.
   
 • Video, jossa hakijan tulee esittää pianosäestyksellinen klassinen yksinlaulu sekä ooppera- tai oratorio-/kantaattiaaria (vapaavalintaisia). Kaikki kappaleet on esitettävä alkukielellä, aariat on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa. Videoesityksen tulee vastata normaalia pääsykoe- tai konserttitilannetta, jossa hakija esiintyy kameraan päin kääntyneenä ja näkyy kokovartalokuvassa. Videota ei saa editoida, eli jokainen kappale tulee kuvata yhdellä otolla. Materiaalin mukana tulee olla tiedot kappaleista ja äänityspäivästä. Kappaleiden tulee olla äänitetty korkeintaan puoli vuotta aiemmin.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Mikäli hakija ei palauta edellä mainittuja ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintakoe

Päätös varsinaiseen valintakokeeseen kutsuttavista hakijoista suoritetaan ennakkotehtävävaiheessa palautettujen videonäytteen, CV:n sekä motivaatioesseen perusteella.

Nuottimateriaalin toimittaminen

Valintakokeeseen kutsuttujen hakijoiden tulee viimeistään 29.3.2019 toimittaa Sibelius-Akatemiaan lista valintakokeessa esitettävästä ohjelmistosta sekä esitettävän ohjelmiston nuotit. Nuotit tulee toimittaa esitettävässä sävellajissa (kaikki kappaleet on esitettävä alkukielellä, aariat on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa). Nuottien tulee olla hyvälaatuisia, yhteen teipattuja tai esim. kansiossa. Nuotteihin tulee merkitä hakijan nimi ja hakukohde sekä mahdolliset hypyt, kadenssit tai muut poikkeamat nuottikuvasta. Nuotteihin tulee myös merkitä kenen säveltämästä teoksesta on kyse (mikäli asia ei käy ilmi nuotista itsestään). Ohjelmistoon ei voi tehdä muutoksia eikä ohjelmiston järjestystä voi muuttaa ohjelmistolistan ja nuottimateriaalin toimittamisen määräajan päättymisen jälkeen.

Postiosoite: Sibelius-Akatemia / Laulumusiikin opiskelijavalinnat, PL 35, 00097 TAIDEYLIOPISTO
Käyntiosoite ja osoite kuriiripostille: Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki

Pääinstrumentin koe

Valintakoe järjestetään Helsingissä ja kaikkien hakijoiden tulee osallistua kokeeseen paikan päällä.

Ohjelma:

 • Yksi aaria, yksi aaria barokin ajan kirkkomusiikkiteoksesta ja yksi saksankielinen lied, joista lautakunta valitsee toisella kierroksella esitettävät kappaleet
 • Ensemblelaulu (linkki tehtävään lähetetään kutsun mukana, koe on luonteeltaan harjoitustilanne)
 • Haastattelu
 • Näyttämöilmaisullisia tehtäviä
 • Vapaavalintainen, vapaasti toteutettava, äidinkielellä ulkoa esitettävä tekstikatkelma (monologi tms. enintään 3 minuuttia)

Arviointi

Vain maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevilla pääinstrumentin kokeen ja koulutettavuuden arvioinnin osuus on 100 %.

Valintakoelautakunta arvioi hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös ennakkotehtävien arvioinnista annetut pisteet otetaan huomioon. Hakijan varsinaisesta valintakokeesta saamat pisteet jäävät hakijan lopullisiksi pisteiksi.

Korrepetitio

Valinta perustuu valintakoesuorituksiin. Valinnassa otetaan huomioon yleiset opiskelijan yliopistoon ottamisen edellytykset sekä koulutettavuus alalle. Valintakoesuorituksen arvioinnin yhteydessä lautakunnan jäsenet arvioivat hakijoiden taidot, tiedot, valmiudet ja koulutettavuuden. Koulutettavuuden arvioinnissa painotetaan taiteellisten ja taidollisten ansioiden lisäksi hakijan sosiaalisia taitoja.

Kaikilla pääaineen kokeen osa-alueilla arvioidaan hakijan valintakokeissa osoittamia taitoja, koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle. Kokeeseen sisältyy pääsoittimen hallintaan liittyvien osioiden lisäksi yhteismusisointiin, harjoittamistaitoon, suulliseen ilmaisuun ja äänenkäyttöön liittyviä tehtäviä.

Valintakokeeseen sisältyy haastattelu. Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle, opiskelumotivaatiota, kielitaitoa sekä kielellisiä valmiuksia. Hakijan tulee hallita riittävästi suomen, ruotsin tai englannin kieltä. Hakijan mahdollisista muista kieliopinnoista pyydetään erillistä selvitystä CV:ssä.

Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia vaiheita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija voidaan jättää valitsematta jos jokin osasuoritus puuttuu.

Ennakkotehtävät

Kaikkien korrepetition pääainevaihtoehtoon hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin seuraavat ennakkotehtävät sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 • CV, johon tulee kirjoittaa ainoastaan seuraavat asiat (HUOM! pituus max. yksi A4-sivu!):
  • Nimi
  • Aiemmat musiikkiopinnot (oppiaine, opettaja, opiskeluaika, oppilaitos)
  • Aiemmat kurssitutkinnot (oppiaine, taso, aika, arvosana ja oppilaitos)
  • Teoreettiset ym. aineet (oppiaine, arvosana, opettaja, oppilaitos)
  • Muu musiikillinen toiminta (ooppera- ja musiikkiteatteriproduktiot, opetustehtävät, osallistuminen orkestereiden, teattereiden, kuorojen ja oopperayhdistysten toimintaan jne.)
  • Opiskellut kielet ja kielitaito
    
 • Motivaatioessee otsikolla ”Miksi haen korrepetitioon” (HUOM! pituus max. yksi A4-sivu!)
  HUOM! Mikäli haet useampaan klassisen laulun 2,5-vuotisen koulutuksen pääainevaihtoehtoon (laulutaide, ooppera, korrepetitio), huomioithan, että motivaatioessee kirjoitetaan jokaiseen vaihtoehtoon erikseen.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Mikäli hakija ei palauta edellä mainittuja ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintakoe

Valintakoe on kaksivaiheinen.

I vaihe

Valintakokeen ensimmäisen vaiheen ohjelma:

 • Solistinen, vapaavalintainen pianoteos tai teoksen osa, kesto enintään 7 minuuttia
 • Lied-tehtävä: valmistettava esitys Sibelius-Akatemian osoittaman laulajan kanssa. Tehtäväksi tuleva laulu / tulevat laulut ilmoitetaan valintakoekutsun yhteydessä. Harjoittelumahdollisuus laulajan kanssa 15 min.
 • Aariatehtävä: esitys ilman harjoitusta Sibelius-Akatemian osoittaman laulajan kanssa. Tehtäväksi tuleva aaria/aariat ilmoitetaan valintakoekutsun yhteydessä.

Arviointilautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteestä.

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella. Valintakokeen ensimmäisen vaiheen tulokset ja kokeen toiseen vaiheeseen valittujen nimet julkistetaan valintakoekutsussa ilmoitettavalla tavalla.

II vaihe

Valintakokeen toisen vaiheen ohjelma:

 • Solistinen, vapaavalintainen pianoteos tai teoksen osa, kesto enintään 7 minuuttia. Teoksen tulee olla eri säveltäjältä kuin I vaiheen vapaavalintainen teos.
 • Ensembletehtävä Mozartin oopperasta. Harjoitustilanne ensemblen yhden laulajan kanssa. Harjoitustilanteessa hakijan tulee yksin valmentaa laulajaa roolisuoritukseen kyseisessä musiikkinumerossa (musiikki, musiikillinen tyyli, teksti, fonetiikka, näyttämötilanne jne.). Kesto noin 20 min. Tehtävä ilmoitetaan valintakoekutsun yhteydessä.
 • Prima vista -tehtävä
 • Testi yhteistyötaidoista kapellimestarin kanssa; tehtävä ilmoitetaan valintakoekutsun yhteydessä.
 • Foneettinen testi (tekstin lukemista kahdella seuraavista kielistä: saksa/ranska/italia)
 • Haastattelu

Arviointilautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteestä.

Arviointi

Valintakokeen osat arvioidaan asteikolla 0-25 pistettä. Pääaineen kokeen ja koulutettavuuden arvioinnin osuus on 100 %.

Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa lautakunta arvioi hakijoiden valintakoesuoritukset pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan.

Valintakokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valittujen hakijoiden valintakoesuoritukset pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta annetut pisteet otetaan huomioon. Hakijan saamat kokeen toisen vaiheen pisteet jäävät valintakokeen lopullisiksi pisteiksi.