Valintaopas: Klassisen musiikin instrumenttiopintojen maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 

 • Fortepiano 17.5.2019
 • Harmonikka 16.5.2019
 • Harppu 29.4.2019
 • Kantele 14.5.2019
 • Kitara 13.-14.5.2019
 • Lyömäsoittimet 2.5.2019
 • Piano 6.-10.5.2019
 • Pianokamarimusiikki ja lied 13.-14.5.2019
 • Urut 10.5.2019
 • Vanha musiikki 7.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Klassiset instrumentit

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Koulutusohjelmassa on maisteritasolla pääaineina instrumentti tai pianokamarimusiikki ja lied.

Klassisen musiikin instrumenttiopintojen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Koulutusohjelman opiskelijavalinta suoritetaan neljässä aineryhmässä: vanhan musiikin aineryhmä; pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä; puhaltimien, lyömäsoitinten ja harpun aineryhmä sekä jousten aineryhmä. Lisäksi urkujen ja klavikordin osalta opiskelijavalinta toteutetaan kirkkomusiikin aineryhmässä.

Vanhan musiikin aineryhmässä pääaineena on periodi-instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla puhallinsoitin (barokkioboe, barokkitrumpetti, nokkahuilu ja traverso sekä 2,5-vuotisessa koulutuksessa luonnontorvi), jousisoitin (barokkisello, barokkiviulu, viola da gamba), cembalo tai luuttu.

Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmässä pääaineena on instrumentti tai pianokamarimusiikki ja lied. Pääinstrumenttina voi olla piano, harmonikka, kitara, kantele tai fortepiano. Fortepiano pääinstrumenttina tai pianokamarimusiikki ja lied pääaineena voi hakea ainoastaan alempaan tutkintoon pohjautuvaan 2,5-vuotiseen koulutukseen, joka johtaa maisterin tutkintoon.

Puhaltimien, lyömäsoitinten ja harpun aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla puupuhallin (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni), vaskipuhallin (käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba), lyömäsoittimet tai harppu.

Jousten aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso.

 

Valintaprosessi

Opiskelijat valitaan pääinstrumenteittain. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutettavuus alalle.

Hakijat osallistuvat ainoastaan pääinstrumentin kokeeseen (ei yleisiin teoria- ja säveltapailukokeisiin).

Pääinstrumentin koe voi olla kaksivaiheinen. Hakija jää valitsematta, jos jokin valintakokeen osio tai vaihe puuttuu.

Valintakokeen osioita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti: Pääinstrumentin koesuoritus muodostaa 100 %. Pääinstrumentin koepisteytyksessä otetaan huomioon lautakunnan tekemä arvio hakijan koulutettavuudesta.

Soittokokeissa lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Teokset soitetaan ulkoa jos pääinstrumentin tehtäväkuvauksessa näin mainitaan. Jos valintakoetehtävä on mainittu nimeltä, hakijoiden tulee hankkia itse teoksen nuotit. Nimeltä mainitsemattoman pakollisen tehtävän nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana.

Hakijoille lähetetään sähköpostitse henkilökohtainen kutsu sekä mahdolliset pakolliset tehtävät noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Kutsusta ilmenee kunkin instrumentin kokeiden ajat ja paikat sekä tieto siitä, missä nimilistat kokeen mahdolliseen toiseen vaiheeseen päässeistä ovat nähtävissä. Hakijalle ilmoitettuja valintakoeaikoja ei hakija voi muuttaa, eikä valintakoeaikoja voi itse valita.

Säestys pääinstrumentin kokeessa

Säestyssoitin on piano lukuun ottamatta vanhan musiikin hakukohteita, joissa se on cembalo.

Harppu, vanha musiikki

Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Yliopiston säestäjää käytettäessä vapaasti valittavien kappaleiden nuotit on toimitettava viimeistään 12.4.2019 sähköpostitse osoitteeseen siba.documents@uniarts.fi. Nuotit on toimitettava PDF-muodossa ja jokainen kappale tulee toimittaa yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että hakijan oma nimi ja hakukohde. Tämän lisäksi hakijan tulee tuoda nuotit mukanaan varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti vihkomuotoon teipattuina kopioina.  

Muut instrumentit

Kaikki tehtävät (myös säestykselliset) esitetään ilman säestystä.

Vanha musiikki

Vanhan musiikin hakukohteisiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pakollisen tehtävän lisäksi hakijan on esitettävä kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Cembalisteille ja luutisteille annetaan myös continuotehtävä.

Ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa.

Säestykselliset kappaleet voidaan soittaa oman tai yliopiston säestäjän kanssa. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Säestyssoitin on cembalo.

Piano, fortepiano, pianokamarimusiikki ja lied, harmonikka, kitara, kantele

Piano pääinstrumenttina

Pianon pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat:

 • Nopean ja hidastempoisen osan wieniläisklassisesta sonaatista (mukaan lukien Schubertin sonaatit);
 • Chopinin etydin (pois lukien op. 10 nrot 3 ja 6, op. 25 nro 7 sekä op.posth. f-molli ja As-duuri); sekä
 • Pakollisen tehtävän (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana)

Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsinta lautakunnan antamien pisteiden perusteella. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt soittavat:

 • J.S. Bachin preludin ja fuugan tai näihin verrattavan sävellyksen;
 • Nopeatempoisen etydin (joka on eri kuin ensimmäisessä vaiheessa); sekä
 • Vapaavalintaisen ohjelman (n. 5-10 minuuttia), joka voi olla osa laajemmasta teoksesta

Teokset on esitettävä ulkoa lukuun ottamatta pakollista tehtävää. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteistä.

Lautakunta arvioi toisessa vaiheessa soittaneet hakijat asteikolla 0-25. Pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Toiseen vaiheeseen hyväksytyt hakijat voivat halutessaan osallistua myös säestys- ja prima vista -testiin. Testi koostuu pääsääntöisesti lyhyesti valmistelluista tehtävistä ja prima vista -tehtävistä ja siinä painotetaan yhteistyökykyä ja nuottikuvan hahmottamista. Hakija voi saada testin perusteella korkeintaan kaksi lisäpistettä, jotka lisätään pääinstrumentin kokeen pistemäärään.

Fortepiano pääinstrumenttina

Fortepianon pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valintakokeessa hakijan tulee esittää:

 • Noin 25 minuutin vapaavalintainen taiteellinen kokonaisuus, joka sisältää yhden romanttisen kauden nopeatempoisen etydin;
 • Pakollinen tehtävä (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana); sekä
 • Lautakunnan määräämä prima vista -tehtävä

Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa. Hakijan käytettävissä on sekä klassisia että romanttisia soittimia.

Pianokamarimusiikki ja lied pääaineena

Pianokamarimusiikki ja liedin pääaineeseen hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valintakoe koostuu kahdesta erillisestä kokeesta, joiden painoarvot arvioinnissa ovat yhtä suuret. Soolokokeessa hakijan tulee esittää noin 20 minuutin soolo-ohjelma, joka sisältää:

 • Wieniläisklassisen sonaatin (ml. Schubertin sonaatit) nopean ja hitaan osan;
 • Nopeatempoisen etydin; sekä
 • Vapaavalintaisen ohjelman

Lautakunta voi halutessaan kuunnella teoksista vain osan. Teoksia ei tarvitse esittää ulkoa.

Yhteissoittokoe koostuu etukäteen valmistelluista kamarimusiikki- ja liedtehtävistä, joista tiedotetaan tarkemmin viimeistään kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Tämän lisäksi yhteissoittokokeessa on muita lyhyesti valmisteltuja tai prima vista -tehtäviä, joissa painotetaan yhteistyökykyä ja nuottikuvan hahmottamista.

Harmonikka pääinstrumenttina

Harmonikan pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat:

 • Pakollisen tehtävän (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana); sekä
 • Kolme osaa jostakin J. S. Bachin Ranskalaisesta tai Englantilaisesta sarjasta

Toiseen vaiheeseen hyväksytyt soittavat:

 • Yhden pohjoismaisen teoksen;
 • Yhden Domenico Scarlattin sonaatin; sekä
 • Vapaavalintaisen ohjelman

Toisen vaiheen kokonaiskesto voi olla korkeintaan n. 25 minuuttia.

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Lautakunta kuuntelee valmistetun ohjelman harkintansa mukaisessa laajuudessa.

Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheista.

Kitara pääinstrumenttina

Kitaran pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuunnellaan osa ohjelmasta ja toisessa vaiheessa loput.

Hakijan tulee esittää noin 30 minuutin ohjelmakokonaisuus, jonka sisältö on koottu Sibelius-Akatemian B- tai A-ohjelmistoluettelosta (tai molemmista) tai vastaavaa vaikeusastetta olevista kappaleista. Ohjelman tulee sisältää teoksia monipuolisesti ja sen tulee sisältää ainakin yksi laajamuotoinen teos. Ohjelman kokoonpanoon kiinnitetään huomiota arvostelussa.

Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan ohjelmasta.

Kantele pääinstrumenttina

Kanteleen pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Hakija valmistaa noin 30 minuutin ohjelmakokonaisuuden, jonka sisältö on koottu Sibelius-Akatemian ohjelmistoluettelosta Kanteleensoitto taso A tai taso B tai molemmista yhdistellen. Lautakunta kuuntelee valmistetun ohjelman harkintansa mukaisessa laajuudessa.

Ohjelman tulee sisältää erityylisiä ja eri aikakausien teoksia, mukaan lukien yksi laajamuotoinen teos. Barokin ajan teos sekä kanteleelle sävelletty teos (1980-luvulta alkaen) ovat suositeltavia. Ohjelmaan tulee sisällyttää yksi seuraavista Leonid Bashmakovin etydeistä: Presto, Vivo tai Risoluto (kokoelmasta Kuusi etydiä kanteleelle).

Lisäksi esitetään pakollinen tehtävä (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana).

Pakollista tehtävää ja vuoden 1990 jälkeen sävellettyjä kanteleteoksia lukuun ottamatta ohjelma on soitettava ulkoa.

Kanteleensukuisten soittimien (kannel, kokle, kankles, gusli) soittajille sovelletaan samoja valintaperusteita, kuitenkin huomioiden kullekin soittimelle soveltuva ohjelmisto.

Puhaltimet, lyömäsoittimet ja harppu

HUOM! Erillisvalinnassa mukana olevien puu- ja vaskipuhallinten valintaoppaan löydät täältä.

Lyömäsoittimet pääinstrumenttina

Lyömäsoitinten pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (lähetetään hakijoille 2-3 viikkoa ennen valintakoepäivää)
 • Vapaavalintaiset näytteet seuraavilla kolmella soittimella, kesto n. 5 min / soitin:
  • Pikkurumpu
  • Patarummut
  • Melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba)
 • Prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoelautakunnan harkinnan mukaan

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Kaikki tehtävät esitetään ilman säestystä. Hakijan tulee tuoda valintakoetilaisuuteen mukanaan vapaavalintaisten tehtävien nuottimateriaalit valintalautakunnalle.

Harppu pääinstrumenttina

Harpun pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 • Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice op.9
 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, joiden yhteiskesto 5-20 min
  • Toinen teoksista voi olla pianon säestyksellä
  • Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä, säestyssoitin on piano. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.

Jouset

HUOM! Erillisvalinnassa mukana olevien jousisoitinten valintaoppaan löydät täältä.

Urut, klavikordi

Urut pääinstrumenttina

Urkujen pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana)
 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista

Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa.

Klavikordi pääinstrumenttina

(ei hakua vuonna 2019)