Valintaopas: Klassisen musiikin instrumenttiopintojen koulutusohjelma

5,5-vuotinen koulutus (kandidaatti + maisteri)

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 

 • Alttoviulu 3.5.2019
 • Baritonitorvi 10.5.2019
 • Fagotti 2.5.2019
 • Fortepiano 17.5.2019
 • Harmonikka 16.5.2019
 • Harppu 29.4.2019
 • Huilu 16.-17.5.2019
 • Kantele 14.5.2019
 • Kitara 13.-14.5.2019
 • Klarinetti 11.5.2019
 • Kontrabasso 10.5.2019
 • Käyrätorvi 9.5.2019
 • Lyömäsoittimet 2.5.2019
 • Oboe 2.5.2019
 • Pasuuna 10.5.2019
 • Piano 6.-10.5.2019
 • Pianokamarimusiikki ja lied 13.-14.5.2019
 • Saksofoni 10.5.2019
 • Sello 29.4.2019
 • Trumpetti 11.5.2019
 • Tuuba 10.5.2019
 • Urut 10.5.2019
 • Vanha musiikki 7.5.2019
 • Viulu 6.-7.5.2019 & 9.-10.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Klassiset instrumentit

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelmassa on kandidaattitasolla pääaineina instrumentti tai laulutaide.

Koulutusohjelman opetuskieletovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Koulutusohjelman opiskelijavalinta suoritetaan neljässä aineryhmässä: vanhan musiikin aineryhmä; pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä; puhaltimien, lyömäsoitinten ja harpun aineryhmä sekä jousten aineryhmä. Lisäksi urkujen ja klavikordin osalta opiskelijavalinta toteutetaan kirkkomusiikin aineryhmässä.

Vanhan musiikin aineryhmässä pääaineena on periodi-instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla puhallinsoitin (barokkioboe, barokkitrumpetti, nokkahuilu, traverso), jousisoitin (barokkisello, barokkiviulu, viola da gamba), cembalo tai luuttu.

Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla piano, harmonikka, kitara tai kantele

Puhaltimien, lyömäsoitinten ja harpun aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla puupuhallin (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni), vaskipuhallin (käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba), lyömäsoittimet tai harppu.

Jousten aineryhmässä pääaineena on instrumentti. Pääinstrumenttina voi olla viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso.

 

Valintaprosessi

Opiskelijat valitaan pääinstrumenteittain. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutettavuus alalle.

5,5-vuotisessa koulutuksessa valintakoe koostuu kahdesta osiosta:

 1. Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet
 2. Pääinstrumentin koe

Pääinstrumentin koe voi olla kaksivaiheinen. Jos pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen, yleisiin teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeisiin osallistuvat vain toiseen vaiheeseen hyväksytyt. Hakijan on varauduttava siihen, että myös niissä koulutuksissa, joissa pääinstrumentin koe on yksivaiheinen, yleisiin teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeeseen osallistuvat vain sellaiset hakijat, jotka saavat pääinstrumentin kokeesta riittävän korkeat pisteet.

Hakija jää valitsematta, jos jokin valintakokeen osio tai vaihe puuttuu.

Valintakokeen osioita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti: Pääinstrumentin kokeen painotus on 95 %. Yleisten teoria-, säveltapailu ja kuuntelukokeiden pisteiden painotus on yhteensä 5 %.

Pääinstrumentin koepisteytyksessä otetaan huomioon lautakunnan tekemä arvio hakijan koulutettavuudesta.

Soittokokeissa lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Teokset soitetaan ulkoa, jos pääinstrumentin tehtäväkuvauksessa näin mainitaan. Jos valintakoetehtävä on mainittu nimeltä, hakijoiden tulee hankkia itse teoksen nuotit. Nimeltä mainitsemattoman pakollisen tehtävän nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana.

Hakijoille lähetetään sähköpostitse henkilökohtainen kutsu sekä mahdolliset pakolliset tehtävät noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Kutsusta ilmenee kunkin instrumentin, teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden ajat ja paikat sekä tieto siitä, missä nimilistat kokeen mahdolliseen toiseen vaiheeseen päässeistä ovat nähtävissä. Hakijalle ilmoitettuja valintakoeaikoja ei hakija voi muuttaa, eikä valintakoeaikoja voi itse valita.

 

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet

Kaikkien 5,5-vuotiseen koulutukseen hakevien on osallistuttava yleisiin teoria-, säveltapailu ja kuuntelukokeisiin.

Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailukoe, joka voi sisältää intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.  

Kokeet järjestetään suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hakijan tulee etukäteen ilmoittaa, millä em. kielistä hän haluaa kokeen suorittaa.

Mikäli klassisen musiikin instrumenttiopintoihin valituksi tullut hakija ei osoita valintakokeissa riittäviä valmiuksia korkeakoulutasoisiin opintoihin musiikinteoriassa ja säveltapailussa, hänet velvoitetaan opiskelemaan ja suorittamaan tarvittavat valmentavat osuudet yliopiston määräämällä tavalla. Asiasta kerrotaan lisää hyväksymiskirjeessä. Valmentavat osuudet tulee suorittaa ennen varsinaisia musiikinteoria- ja säveltapailuopintoja.

Valintakokeen yleisten teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden tuloksia voidaan käyttää Sibelius-Akatemiaan opiskelijaksi valittujen hakijoiden osalta osana opintojen alussa järjestettävää tasokoetta.

 

Säestys pääinstrumentin kokeessa

Säestyssoitin on piano lukuun ottamatta vanhan musiikin hakukohteita, joissa se on cembalo.

Alttoviulu ja sello, puu- ja vaskipuhaltimet, harppu, vanha musiikki

Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi käyttää omaa tai yliopiston säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Säestäjävalintaan ei voi tehdä muutoksia nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. Sibelius-Akatemia ei tarjoa mahdollisuutta harjoitella yliopiston säestäjän kanssa ennen valintakoesuoritusta.

Yliopiston säestäjää käytettäessä vapaasti valittavien kappaleiden nuotit on toimitettava viimeistään 12.4.2019 sähköpostitse osoitteeseen siba.documents@uniarts.fi. Nuotit on toimitettava PDF-muodossa ja jokainen kappale tulee toimittaa yhtenä tiedostona (ei sivu kerrallaan). Suurin sallittu tiedostokoko on 20 Mt. Jokaisen nuotin alussa tulee lukea sekä säveltäjän ja kappaleen nimi että hakijan oma nimi ja hakukohde. Tämän lisäksi hakijan tulee tuoda nuotit mukanaan varsinaiseen valintakoetilaisuuteen joko alkuperäisinä tai vaihtoehtoisesti vihkomuotoon teipattuina kopioina.  

Muut instrumentit

Kaikki tehtävät (myös säestykselliset) esitetään ilman säestystä.

Vanha musiikki

Vanhan musiikin hakukohteisiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pakollisen tehtävän lisäksi hakijan on esitettävä kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Cembalisteille ja luutisteille annetaan myös continuotehtävä.

Ohjelma pitää soittaa periodisoittimella. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa.

Säestykselliset kappaleet voidaan soittaa oman tai yliopiston säestäjän kanssa. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Säestyssoitin on cembalo.

Piano, harmonikka, kitara, kantele

Piano pääinstrumenttina

Pianon pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat:

 • Nopean ja hidastempoisen osan wieniläisklassisesta sonaatista (mukaan lukien Schubertin sonaatit);
 • Chopinin etydin (pois lukien op. 10 nrot 3 ja 6, op. 25 nro 7 sekä op.posth. f-molli ja As-duuri); sekä
 • Pakollisen tehtävän (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana)

Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsinta lautakunnan antamien pisteiden perusteella. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt soittavat:

 • J.S. Bachin preludin ja fuugan tai näihin verrattavan sävellyksen;
 • Nopeatempoisen etydin (joka on eri kuin ensimmäisessä vaiheessa); sekä
 • Vapaavalintaisen ohjelman (n. 5-10 minuuttia), joka voi olla osa laajemmasta teoksesta

Teokset on esitettävä ulkoa lukuun ottamatta pakollista tehtävää. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteistä.

Lautakunta arvioi toisessa vaiheessa soittaneet hakijat asteikolla 0-25. Pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Toiseen vaiheeseen hyväksytyt hakijat voivat halutessaan osallistua myös säestys- ja prima vista -testiin. Testi koostuu pääsääntöisesti lyhyesti valmistelluista tehtävistä ja prima vista -tehtävistä ja siinä painotetaan yhteistyökykyä ja nuottikuvan hahmottamista. Hakija voi saada testin perusteella korkeintaan kaksi lisäpistettä, jotka lisätään pääinstrumentin kokeen pistemäärään.

Harmonikka pääinstrumenttina

Harmonikan pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat:

 • Pakollisen tehtävän (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana); sekä
 • Yhden vapaavalintaisen teoksen (myös transkriptiot mahdollisia tai laajemman teoksen osa tai osia), jonka kesto on korkeintaan n. 10 minuuttia

Toiseen vaiheeseen hyväksytään noin puolet hakijoista ensimmäisestä vaiheesta saatujen pisteiden perusteella. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt soittavat:

 • Yhden Domenico Scarlattin sonaatin; sekä
 • Yhden pohjoismaisen (so. suomalaisen, ruotsalaisen, tanskalaisen, norjalaisen tai islantilaisen) teoksen, jonka kokonaiskesto voi olla korkeintaan n. 10 minuuttia
  • Hakija voi soittaa tässä kohdassa myös jonkin laajemman teoksen osan tai osia

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Lautakunta kuuntelee valmistetun ohjelman harkintansa mukaisessa laajuudessa.

Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheista.

Kitara pääinstrumenttina

Kitaran pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 • Yksi vapaavalintainen teos tai laajamuotoisen teoksen osa tai osia, kesto n. 10 min
 • Yksi etydi jostakin seuraavasta kokoelmasta:
  • Villa-Lobos: Douze études
  • Brouwer: Etudes simples (11–20)
  • Sor: jokin etydi
  • Coste: Etydit op. 38 (5–25)
  • Carcassi: Etydit op. 60 (20–25)
  • Regondi: 10 Etydiä
 • Pakollinen tehtävä (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana)

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuunnellaan osa ohjelmasta ja toisessa vaiheessa loput. Noin 4-6 hakijaa hyväksytään toiseen vaiheeseen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella.

Kaikki teokset on soitettava ulkoa, myös pakollinen tehtävä.

Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheista.

Kantele pääinstrumenttina

Kanteleen pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valintakokeessa esitetään:

 • Pakollinen tehtävä (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana);
 • Yksi valinnainen tehtävä; 
 • Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Teokset tulee valita Sibelius-Akatemian ohjelmistoluettelosta Kanteleensoitto taso C tai taso B; sekä
 • Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan.

Pakollista tehtävää ei tarvitse esittää ulkoa. Muut teokset esitetään ulkoa.

Valinnaisena tehtävänä esitetään yksi seuraavista neljästä kappaleesta:

 • J. S. Bach: Preludi c-molli BWV 999 (mm. Das Bach Buch, Zwölf kleine Präludien)
 • J. S. Bach: Preludi F-duuri BWV 927 (mm. Das Bach Buch, Zwölf kleine Präludien)
 • Tauno Marttinen: Preludi (tilattavissa Music Finlandin nuotistosta)
 • Tauno Marttinen: Kalevalainen impromptu II (tilattavissa Music Finlandin nuotistosta)

Puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu

Puupuhallin pääinstrumenttina (huilu, oboe, klarinetti, fagotti tai saksofoni)

Ennakkotehtävä

Hakijoiden tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa videonäyte Sibelius-Akatemiaan sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Videonäytteessä hakijan tulee esittää (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):

 • Huilu – Cécile Chaminade: Concertino (soitetaan pianon kanssa)
 • Oboe – Carl Nielsen: Kaksi fantasiakappaletta oboelle ja pianolle op. 2 (Romanssi ja Humoreski)
 • Klarinetti – Francis Poulenc: Sonaatti, 1. osa
 • Fagotti – Michael Haydn: Concertino
 • Saksofoni – Paule Maurice: Tableaux de Provence, osat 1, 2 ja 3 (kust. Editions Henry Lemoine)

Tehtävää ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Säestysinstrumenttina tulee olla piano.

Esitystä ei saa editoida, eli teos on nauhoitettava leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). Esityksen tulee vastata normaalia pääsykoetilannetta, jossa hakija esiintyy kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvot ja kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintalautakunta kutsuu osan hakijoista valintakokeeseen hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä liitteenä olevan ennakkotehtävän perusteella. Hakijan vastuulla on varmistaa, että ennakkotehtävä on vaatimusten mukainen. Ennakkotehtävän puuttuminen johtaa siihen, ettei hakijaa kutsuta valintakokeisiin.

Valintakoe

Osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen hakemusten ja ennakkotehtävien perusteella.

Valmistettava ohjelma:

 1. Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Huilu – Jean-Louis Tulou: Grand Solo no. 13 op. 96 (alku- ja välisoitto lyhennetään: aloitus tahdista 37 ja tahdit 144-164 jätetään pois)
  • Oboe – Benjamin Britten: Kuusi metamorfoosia, osat 1.-3.
  • Klarinetti – Carl Stamitz: Klarinettikonsertto no. 3 B duuri, osat 1. ja 2.
  • Fagotti – Olivio di Domenico: Sonatina (kust. Alphonse Leduc, nuottimateriaalin voi tarvittaessa pyytää sähköpostitse osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi)
  • Saksofoni – André Jolivet: Fantaisie-Impromptu (kust. Alphonse Leduc)
    
 2. Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta. Vapaavalintaisten kappaleiden yhteiskesto n. 15 min
  • Vähintään toisen teoksista on oltava pianosäestyksellä, toinen voi olla sooloteos
  • Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia
    
 3. Prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoelautakunnan harkinnan mukaan

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuunnellaan osa ohjelmasta ja toisessa vaiheessa loput. Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheista.

Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä, säestyssoitin on piano. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.

Vaskipuhallin pääinstrumenttina (käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi tai tuuba)

Ennakkotehtävä

Hakijoiden tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemiaan videonäyte sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Videonäytteessä hakijan tulee esittää yksi vapaavalintainen teos, jonka kesto on 5-10 minuuttia.

Tehtävää ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Säestysinstrumenttina tulee olla piano.

Esityksen editoiminen ei ole sallittua, eli teos täytyy nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvot ja kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintalautakunta kutsuu osan hakijoista valintakokeeseen hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä liitteenä olevan ennakkotehtävän perusteella. Hakijan vastuulla on varmistaa, että ennakkotehtävä on vaatimusten mukainen. Ennakkotehtävän puuttuminen johtaa siihen, ettei hakijaa kutsuta valintakokeisiin.

Valintakoe

Osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen hakemusten ja ennakkotehtävien perusteella.

Valmistettava ohjelma:

 1. Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Käyrätorvi – R. Strauss: Konsertto no. 1, 1. osa
  • Trumpetti – Guy Ropartz: Andante and Allegro
  • Pasuuna – Alexandre Guilmant: Concert Piece op.88
   HUOM! Mikäli hakija antaa näytteen bassopasuunalla, tulee hänen soittaa pakollisena tehtävänä Ferdinand David: Konsertto, 1. ja 2. osa (matala versio bassopasuunalle, Martin Göss).
  • Baritonitorvi – Joseph Horovitz: Konsertto, 1. osa (Moderato)
  • Tuuba – A. Lebedev: Konsertto a-molli
    
 2. Vapaavalintainen teos pianon säestyksellä, kesto 5-10 min
  • Vapaavalintainen teos voi olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia
    
 3. Omaksumistehtävä (lähetetään hakijoille viikkoa ennen ko. instrumentin valintakoetta)
   
 4. Prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoelautakunnan harkinnan mukaan

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuunnellaan osa ohjelmasta ja toisessa vaiheessa loput. Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheista.

Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä, säestyssoitin on piano. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.

Lyömäsoittimet pääinstrumenttina

Lyömäsoitinten pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 1. Pakollinen tehtävä (lähetetään hakijoille 2-3 viikkoa ennen valintakoepäivää)
   
 2. Vapaavalintaiset näytteet seuraavilla kolmella soittimella, kesto n. 5 min / soitin:
  • Pikkurumpu
  • Patarummut
  • Melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba)
    
 3. Prima vista -soittoa ja musiikillisen valmiuden tehtäviä valintakoelautakunnan harkinnan mukaan

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Kaikki tehtävät esitetään ilman säestystä. Hakijan tulee tuoda valintakoetilaisuuteen mukanaan vapaavalintaisten tehtävien nuottimateriaalit valintalautakunnalle.

Harppu pääinstrumenttina

Harpun pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 1. John Thomas: Minstrel's Adieu to His Native Land
   
 2. Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, joiden yhteiskesto 5-15 min
  • Toinen teoksista voi olla pianon säestyksellä
  • Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä, säestyssoitin on piano. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.

Jouset

Viulu pääinstrumenttina

Viulun pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat W.A. Mozartin viulukonserton ensimmäisen osan kadensseineen yhdestä seuraavista vaihtoehdoista:

 • B-duuri KV 207
 • D-duuri KV 211
 • G-duuri KV 216
 • D-duuri KV 218
 • A-duuri KV 219

Tämän lisäksi kaikki hakijat soittavat vapaavalintaisen ohjelman. Kokonaiskesto ei saa ylittää 15 minuuttia.

Toiseen vaiheeseen hyväksytään ensimmäisestä vaiheesta saatujen pisteiden perusteella korkeintaan 25 hakijaa. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt soittavat vapaavalintaisen ohjelman (kuitenkin eri ohjelman kuin ensimmäisessä vaiheessa), jonka kokonaiskesto on enintään 15 minuuttia.

Kaikki teokset esitetään ulkoa ja ilman säestystä (myös säestystä vaativat tehtävät, kuten viulukonserttojen osat).

Lautakunta kuuntelee valmistetun ohjelman harkintansa mukaisessa laajuudessa.

Alttoviulu pääinstrumenttina

Alttoviulun pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Hakijat valmistavat vapaavalintaisen ohjelman, joka sisältää yhden Roden kapriisin sekä kaksi muuta keskenään eri tyylikausia edustavaa teosta.

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa Roden kapriisia lukuunottamatta. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, säestyssoitin on piano. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.

Lautakunta kuuntelee valmistetun ohjelman harkintansa mukaisessa laajuudessa.

Sello pääinstrumenttina

Sellon pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä)
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista

Vapaavalintaiset teokset soitetaan ulkoa, pakollisen tehtävän soittotavasta tiedotetaan tehtävän lähettämisen yhteydessä. Säestykselliset teokset soitetaan säestyksellisinä, säestyssoitin on piano. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.

Kontrabasso pääinstrumenttina

Kontrabasson pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 • Franz Simandl: Kontrabassokoulu osa II, etydi nro 1 Es-duuri
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista

Teokset esitetään ilman säestystä. Vapaavalintaiset teokset esitetään ulkoa.

Urut, klavikordi

Urut pääinstrumenttina

Urkujen pääinstrumenttiin hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä.

Valmistettava ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä)
 • Lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista.

Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa.

Klavikordi pääinstrumenttina

(ei hakua vuonna 2019)