Valintaopas: Jazzmusiikin koulutusohjelma

5,5-vuotinen koulutus (kandidaatti + maisteri)

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 6.-10.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Jazzmusiikki

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Jazzmusiikin koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta:

 1. Instrumentti- tai lauluopinnot
 2. Sävellys

Jazzmusiikin koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Valinta perustuu valintakoelautakunnan valintakoesuoritusten perusteella tekemään arvioon hakijan taidoista, tiedoista, valmiuksista ja koulutettavuudesta alalle. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan yliopistoon hyväksymisen yleiset edellytykset.

Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija ei voi tulla valituksi, jos jokin osasuoritus puuttuu.

Instrumentti- tai lauluopinnot

Jazzmusiikin instrumentti- tai lauluopintojen pääaineeseen hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. 

Valintakoe on kaksivaiheinen.

I vaihe

Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakija osallistuu soitto-/laulukokeeseen.

Soitto-/laulukoe

Ensimmäisen vaiheen soitto-/laulukokeessa hakijan on valittava esitettävä kappale valintakoelautakunnan laatimasta 20 tunnetun jazzsävellyksen listasta. Kappale on soitettava tai laulettava ulkoa, mutta hakijan on tuotava mukanaan nuotit (3 kpl) säestävälle yhtyeelle. Tyylillinen tulkinta on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Laulajille riittää melodian tulkinta ensimmäisessä vaiheessa. Scat-laulu on vapaaehtoista.

Lautakunta voi antaa hakijalle lisätehtäviä (esim. bluesia F- tai Bb-sävellajista).

Sibelius-Akatemia hankkii koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Hakijan tulee käyttää säestävää yhtyettä.

Kullekin hakijalle on varattu soitto-/lauluaikaa enintään viisi minuuttia. Lautakunta ei välttämättä kuuntele kappaletta kokonaan.

Toiseen vaiheeseen valitaan korkeintaan 15 hakijaa ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden (0-25) perusteella.

II vaihe

Valintakokeen toisessa vaiheessa hakija osallistuu soitto-/laulukokeeseen, teorian ja säveltapailun kokeeseen sekä lyhyeen haastatteluosioon.

Soitto-/laulukoe

Toisen vaiheen soitto-/laulukokeessa hakijan on esitettävä etukäteen valmisteltuna tehtävänä vapaavalintainen jazzteos tai esim. oma sävellys, joka on soitettava tai laulettava ulkoa. Kappaleen tulee olla erilainen (esim. eri tempo/tyyli) kuin ensimmäisessä vaiheessa.

Lisäksi hakijalle voidaan antaa koetilanteessa seuraavia tehtäviä:

 • Lautakunnan määräämän yleisesti tunnetun jazzsävellyksen tai jazzstandardin esittäminen
 • Prima vista -tehtäviä
 • Säestys- ja improvisointitehtäviä
 • Hakijalle voidaan antaa myös lisätehtäviä (esim. bluesia tai I Got Rhythm -sointukiertoa).

Sibelius-Akatemia järjestää koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Hakijan tulee käyttää säestävää yhtyettä. Toisen vaiheen nuotit (3 kpl) tuodaan teoria- ja säveltapailukokeen yhteydessä.

Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 30 minuuttia.

Teorian ja säveltapailun koe

Teoriakoe koostuu musiikinteorian tietojen ja taitojen testauksesta. Säveltapailukokeessa arvioidaan sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä (rytmisanelu).

Teoriakokeeseen voi valmistautua esimerkiksi Mark Levinen The Jazz Theory Book -kirjan avulla. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Pistearviointi

Lautakunta arvioi hakijat pistein (0–25) siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon. Toisen vaiheen pisteet jäävät hakijan lopullisiksi pisteiksi.

Teoriakokeen painotus on 10 % hakijan kokonaisarviosta.

Sävellys

Valintakoe on kaksivaiheinen.

Ennakkotehtävät

Kaikkien hakijoiden tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin seuraavat ennakkotehtävät sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 • CV; sekä
   
 • Kaksi (2) ennakkotehtävää nuotteina ja äänitteenä:
  1. Sovitus kappaleesta: A Weaver of Dreams (V. Young)
   Kokoonpano: vähintään 4 puhaltajaa ja rytmisektio
  2. Oma sävellys
   Kokoonpano vapaavalintainen. Myös lead sheet riittää.

Äänitettä ei tarvitse välttämättä nauhoittaa yhtyeen kanssa. Sävellysnäytteiden sivukoko saa olla enintään A3. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla.

Näiden ennakkotehtävien arviointi muodostaa valintakokeen ensimmäisen vaiheen. Ennakkotehtävien arvioinnista annettujen pisteiden (0-25) perusteella enintään viisi hakijaa kutsutaan osallistumaan varsinaiseen valintakokeeseen. Mikäli hakija ei palauta edellä mainittuja ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, hakijaa ei kutsuta valintakokeeseen.

Valintakoe

Valintakokeessa hakija antaa sävellys- ja soittonäytteet, osallistuu teorian ja säveltapailun kokeeseen sekä lyhyeen haastatteluosioon.

Sävellysnäytteitä varten hakijan tulee viimeistään 19.4.2019 toimittaa kaksi valintakoetehtävää lautakunnalle sekä äänitteenä että nuotinnettuna.

 1. Vapaavalintainen sävellys tai sovitus big bandille
 2. Oma sävellys vapaavalintaiselle kokoonpanolle

Sävellysnäytteet toimitetaan postitse osoitteeseen Sibelius-Akatemia / Jazzmusiikin opiskelijavalinnat, PL 35, 00097 TAIDEYLIOPISTO.

Sävellys- ja soittonäyte

Lautakunta arvioi sävellykset. Hakijan on esiteltävä teoksiaan myös suullisesti.

Lisäksi hakijalta vaaditaan soitto-/laulunäyte yhtyeen kanssa. Hakijan on valittava esitettävä kappale valintakoelautakunnan laatimasta 20 tunnetun jazzsävellyksen listasta. Kappale on soitettava tai laulettava ulkoa. Tyylillinen tulkinta on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Laulajille riittää melodian tulkinta, scat-laulu on vapaaehtoista.

Sibelius-Akatemia järjestää koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Hakijan tulee käyttää säestävää yhtyettä. Soittonäytteen nuottimateriaali säestäjille (3 kpl) tuodaan teoria- ja säveltapailukokeen yhteydessä.

Lautakunta voi antaa hakijalle lisätehtäviä (esim. bluesia F- tai Bb-sävellajista).

Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 30 minuuttia.

Teorian ja säveltapailun koe

Teoriakoe koostuu musiikinteorian tietojen ja taitojen testauksesta. Säveltapailukokeessa arvioidaan sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä (rytmisanelu).

Teoriakokeeseen voi valmistautua esimerkiksi Mark Levinen The Jazz Theory Book -kirjan avulla. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Pistearviointi

Lautakunta arvioi hakijat pistein (0–25) siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan, eli myös valintakokeen ensimmäinen vaihe otetaan huomioon. Toisen vaiheen pisteet jäävät hakijan lopullisiksi pisteiksi.

Teoriakokeen painotus on 10 % hakijan kokonaisarviosta.