Photo: Veikko Kähkönen

Wihurin rahastosta apurahoja taideyliopistolaisille

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi tänä vuonna rahaston historian suurimman potin, 12 miljoonaa euroa. Apurahan saajissa oli mukana niin taideyliopistolaisia kuin Taideyliopiston alumneja.

Tukea myönnettiin 331 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 104 yhteisölle eli yhteensä 435 hakijalle. Haetusta määrästä myönnettiin 12 prosenttia.

Sibelius-Akatemian konsertti- ja mestarikurssiyhdistys ry sai säätiöltä 10 000 euroa mestarikurssien järjestämiseen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Musiikin maisteri Sami Kristian Ruusuvuorelle myönnettiin 20 000 euroa tohtoriopintoihin. Hänen väitöskirjansa aihe on "Länsimainen sinfoninen puhallinorkesteriohjelmisto 1900-luvulta nykypäivään".

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutettavista apurahan saivat lisäksi Miika Hyytiäinen, Harri Kuusijärvi ja Olga Witthauer.

Arts Managementin ainejohtaja, kauppatieteiden tohtori Tanja Johansson sai yhdessä kauppatieteiden tohtori Annukka Jyrämän kanssa 5 000 euron apurahan kansainväliseen vertailevaan monitapaustutkimukseen "Musiikkitalojen indentiteetti ja brändikuva".

Apurahalistalla on lisäksi useita Sibelius-Akatemiassa opettavia sekä perustutkinto-opiskelijoita, jotka saivat apurahoja esimerkiksi instrumenttien hankintaan tai lisäopintoihin.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen maisteri Otso Kautolle myönnettiin 24 000 euroa väitöskirjatyöhön otsikolla "Merkitty mahti: rituaalin käsitettä, uskottavuuden luomista, rituaalin tajua ja mahdin mahdollisuutta näyttämöllisyyden kautta, ja näyttämöä rituaalin käsitteen kautta katsova taiteellinen tutkimus".

Merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja rouva Jenny Wihurin ”henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen” vuonna 1942 perustama laaja-alainen kulttuurisäätiö on 75 vuoden aikana jakanut tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja nykyrahassa noin 297 miljoonaa euroa.

Kaikki apurahan saajat löytyvät täältä.

Asiasanat