Viikon alumni Laura Miettinen: Opettamisessa tärkeää vuorovaikutus ja ennakkoluuloton asenne

Musiikkikasvatuksen osastolta vuonna 2006 valmistunut Laura Miettinen on palannut jatko-opiskelijana takaisin Sibelius-Akatemiaan. Tutkija, laulaja, laulunopettaja ja pian neljän lapsen äiti on palauttanut juuri ensimmäisen version väitöskirjastaan, joka käsittelee musiikinopettajankouluttajien kulttuurienvälisiä kompetensseja Suomessa ja Israelissa. Mutta palataan nyt vuoteen 1999 ja opiskeluajan ensimmäisiin tunnelmiin. Mikä sai sinut lähtemään musiikin alalle, Laura?
 
 - Perheessäni ja suvussani on paljon muusikoita ja musiikkikasvattajia. Siksi musiikin tekeminen on aina ollut luonnollinen osa elämääni. Lähdin aluksi opiskelemaan yleistä kirjallisuustiedettä. Minulla oli monta kiinnostuksen kohdetta, ja halusin valita jonkin muun alan kuin musiikin. Kolmen vuoden yliopisto-opintojen jälkeen tie kulki kuitenkin Oulunkylän pop/jazz-opiston kautta Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolle.
 
Millaisia muistoja sinulla on opiskeluajalta?
 
- Käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen tapa opiskella musiikkia oli akateemisen yliopiston kasvatille hyvin innostava. Musiikkikasvatuksen ensimmäisten vuosien opinnot ovat erityisen yhteisöllisiä. Vuosikurssini muodostuikin minulle hyvin tärkeäksi yhteisöksi. Mieleenpainuvimpia muistojani opintoajoilta ovat yhteiset konserttiproduktiot. Minulle yhteismusisointi ja musiikin tekemisen prosessi ovat aina merkinneet enemmän kuin valmiin tuotoksen esittäminen.
 
Olet toiminut opintojen jälkeen erilaisissa instituutioissa laulunopettajana, äänenmuodostajana ja kuoronjohtajana. Millaisia ajatuksia sinulla on opettajuudesta ja johtajuudesta?
 
– Toimiva vuorovaikutus on opettamisen perusta. Tämä on yksi keskeisimmistä omaksumistani opeista.Ajattelen, että oppiminen on prosessi, jonka läpi kuljetaan yhdessä. Siihen kuuluu olennaisesti se, että pyrkii tavoittamaan toisen ihmisen ja ymmärtämään hänen kokemusmaailmaansa. Olen iloinen siitä, että vuorovaikutustaitojen opettelemista on lisätty koulumaailmassa, sillä ne ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa.
 
– Toinen minulle erityisen tärkeä pedagoginen ohjenuora on oppia arvostamaan monipuolisuutta ja erilaisia, uusia näkökulmia. Musiikkia voi lähestyä ja ymmärtää loputtomilla eri tavoilla. Ihmisten näkökulmien arvostaminen saa aikaan sen, että arvostamme heitä itseään. Ajattelen, että musiikin alalla kaikki ovat erilaisia, samanarvoisia toimijoita. Siksi ennakkoluuloton heittäytyminen ihmisten kanssa työskentelyyn on paras avain toimivaan vuorovaikutukseen.
 
Toimit nykyään väitöskirjatutkijana SibA:n MuTri-tohtorikoulussa. Millaista on tutkijan arki?
 
– Tutkijana oleminen on vapaata, ja siksi pitää kantaa myös paljon vastuuta. Kukaan ei kirjoita aikatauluja valmiiksi, vaan pitää toimia itseohjautuvasti. On paljon käytännön asioita, joista tulee pitää huolta. Haastavinta on kokonaispaketin hallinta.
 
– Tutkijan työ on kuitenkin myös inspiroivaa. Erityisen palkitsevaa on tutkimuksen kehityksellinen puoli: pyrkimys kehittää jatkuvasti parempia sovelluksia ja käytäntöjä musiikinopetuksen tarpeisiin. Väitöskirjan kirjoittaminen on pitkä, monen vuoden prosessi.
 
Millaisia töitä haluaisit tehdä tohtoriksi valmistumisen jälkeen?
 
–Minua on jo pitkään kiinnostanut ihmisten valmentaminen ja ohjaaminen. Väitöskirjaprosessini myötä olen saanut konkreettista ymmärrystä siitä, millaisia haasteita ja sudenkuoppia tällaiseen ison projektin läpiviemiseen liittyy. Haluaisin auttaa muita samassa tilanteessa olevia pääsemään vastaavanlaisen prosessin läpi. Ohjaamisessa ja mentoroinnissa minua kiinnostaa erityisesti yhteinen vuorovaikutus- ja kasvuprosessi, jossa molemmat oppivat toisiltaan ja tuovat omia näkökulmiaan yhteisen pöydän ääreen. Ihannetilanteessa tämänkaltainen työ ei oikeastaan olisi ohjaamista vaan enemmänkin elämän jakamista, tukemista ja vierellä kulkemista.
 

Teksti: Maija Sihvola
Kirjoittaja on Sibelius-Akatemian opiskelija ja mukana alumnimentorointiohjelmassa.

Lisätietoja Sibelius-Akatemian alumnitoiminnasta