Photo: Laura Malmivaara

Varadekaani Leena Rouhiainen: Tutkijoiden työelämävalmiuksia tulisi tukea

Taiteellisen tutkimuksen professori ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtaja Leena Rouhiainen jatkaa Teatterikorkeakoulun tutkimuksesta vastaavana varadekaanina vuoteen 2021 asti. 

Taiteellinen tutkimus on monipolvinen maasto. Tutkimusta tehdään useilla taidealoilla ja monenlaisissa konteksteissa. Alakohtaisen taiteellisen tutkimuksen lisäksi tutkimusta edistetään sen yleistä luonnetta pohtivassa teoreettisessa keskustelussa. 

Teatterikorkeakoulun taiteellinen tutkimus kytkeytyy tilaan ja aikaan liittyviin ruumiillisiin, materiaalisin ja yhteisöllisiin prosesseihin. Se koskee teatterin, tanssin ja esitystaiteiden piiriin kuuluvien esitysten tekemistä sekä niihin liittyvää harjoittelua ja esiintymistä. 

Varadekaani Leena Rouhiaisen mukaan taiteellisen tutkimuksen yksi erityispiirre on siinä, että sen tuottama tieto liittyy taiteen käytäntöihin. Tutkimuksen taiteelliset asetelmat ja menetelmät vaikuttavat myös siihen, miten reflektiivisempiä tutkimusosuuksia tuotetaan ja julkaistaan. Tämä tarkoittaa usein kokeellista työtä, uudenlaisen ja monesti myös mediasensitiivisen kirjoittamisen hahmottamista. Taiteellisen tutkimuksen monimediaiset julkaisualustat tukevat nykyään tätä tavoitetta. 

”Taiteen ja tutkimuksen lähentymisen myötä taiteellista tutkimusta ja sen kykyä edistää taidetta ymmärretään kentällä entistä paremmin. Se vaikuttaa muun muassa tutkijoiden työmahdollisuuksiin: akateemisen uran ohella taiteilijatutkija voi hyvinkin työllistyä myös taiteen kentälle.”

Varadekaanina Rouhiaisen keskeinen tehtävä on tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen asioiden edistäminen yliopistossa. Tällä hetkellä ilmassa onkin monenlaisia tutkimukseen ja tohtorikoulutukseen liittyviä kysymyksiä. Yksi puhututtava teema ovat tutkijoiden urapolut ja niiden kestävyys työllistymisen näkökulmasta. Urapolkujen tukeminen korostuu tässä ajassa, kun taiteellisen tutkimuksen rooli taiteen kentällä on vasta hahmottumassa ja ulkopuolinen rahoitus erittäin kilpailtua. Ajankohtainen aihe on myös tutkimus- ja taiteen etiikkaan liittyvän keskustelun käyminen. Millainen on taidetta tekevän tutkijan vastuu, ja miten ylipäätään ymmärrämme tutkimusetiikan taiteellisen tutkimuksen alueella? 

”Taiteilijatutkijat ja tohtorikoulutettavat tarvitsevat tukea työelämävalmiuksiin ja kokonaisuuden hahmottamiseen, jotta heillä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset työllistyä tohtorikoulutuksen tai Taideyliopistossa vietettyjen tutkimuskausien jälkeen. Samalla on tietenkin tärkeää tukea myös niitä opiskelijoita, jotka tähtäävät akateemiseen maailmaan ja tutkimuksen pariin.”

Rouhiaisen varadekaanikausi käynnistyi 1. marraskuuta.