Vaihto-opiskelijoilta jälleen huippupisteet Taideyliopiston opetuksen laadulle

Taideyliopistossa opiskelijavaihdossa olleet ulkomaalaiset opiskelijat ovat saamaansa opetukseen erittäin tyytyväisiä. Tulokset perustuvat Erasmus-vaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden vuosina 2016–2017 antamaan palautteeseen.

Vaihto-opiskelijat arvioivat Taideyliopiston kurssien sisällön ja käytetyt opetusmetodit suomalaiskorkeakouluista parhaiksi. Myös edellisessä, vuosina 2015–2016 kerätyssä palautteessa Taideyliopiston opetus arvioitiin laadukkaimmaksi.

Positiivista palautetta annetaan tänä vuonna yhteisöllisyydestä. Vaihto-opiskelijoiden integroituminen paikallisten opiskelijoiden yhteisöön oli Taideyliopistossa helpompaa kuin missään muussa suomalaisessa korkeakoulussa. 

Taideyliopisto sijoittuu palautteen perusteella kolmen parhaan suomalaisyliopiston kärkeen arvioitaessa sitä, tarjosiko vaihto-opiskelu sellaisia taitoja ja tietoja, joita opiskelija ei olisi kotiyliopistossaan oppinut. Myös vaihto-opiskelijoille tarjottu hallinnollinen tuki on palautteen perusteella järjestetty parhaiten Taideyliopistossa.

Myös Taideyliopistosta muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin Erasmus-vaihtoon lähteneet opiskelijat pitävät palautteen perusteella kokemustaan antoisana. 63 prosenttia heistä on opiskelijavaihtoon erittäin tyytyväisiä, kun suomalaisten korkeakoulujen keskiarvo yleistyytyväisyydessä on 54 prosenttia.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jossa ovat mukana EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia. Ohjelmasta voi hakea apurahaa ulkomailla opiskeluun, harjoitteluun tai työskentelyyn.

Palautekyselyn tuloksia esiteltiin opetushallituksen huhtikuun lopussa järjestämässä seminaarissa. Lue lisää palautteesta opetushallituksen verkkosivustolta.

 

Asiasanat